סגור

בלעדי
ללא ועדה: יועצו של ליברמן ימונה לרו"ח מבקר של רשות שדות התעופה

מיכה לזר מוגדר במסמך ניגודי העניינים של שר האוצר כ"יועץ קרוב". משרד התחבורה: "המשרד של לזר היה הראשון ברשימה שהעבירה רשות החברות". משרד האוצר: "השר האציל סמכותו למנכ״ל"

משרד רואי החשבון שטראוס לזר מיועד למשרד המבקר של רשות שדות התעופה (רש"ת) אף שמיכה לזר, שותף מנהל במשרד, מופיע ברשימת ניגודי העניינים של שר האוצר אביגדור ליברמן ומוגדר כיועץ קרוב לשר.
לפי החוק, רואה החשבון של רש"ת נבחר על ידי שרי האוצר והתחבורה בהמלצת ועדה שממונה על ידי רשות החברות וללא מעורבות רש"ת. עם זאת, ממשרד התחבורה נמסר כי הוועדה מעולם לא הוקמה, וברשות החברות העבירו להם רשימה שהכילה 6 משרדי רו"ח וקריטריונים שהובילו לבחירת שטראוס-לזר שגם הייתה האפשרות הראשונה ברשימה.
לזר נחשב למקורב לשר ליברמן כבר יותר משני עשורים. ב־2001 ליברמן מינה אותו לדירקטור בחברת חשמל כשכיהן כשר התשתיות.
תגובת האוצר: "מאחר ששר האוצר מנוע מלטפל בכל עניין הנוגע במישרין לחבריו ולמקורביו, השר האציל את סמכותו למנכ״ל משרד האוצר, לצורך מינוי רו״ח מבקר לרשות שדות התעופה וזאת על פי הצעת היועמ״ש למשרד האוצר ועל דעת משרד המשפטים".
תגובת משרד התחבורה: "מינוי רו"ח מבקר לרש"ת נעשה בתיאום שרי התחבורה והאוצר לפי המלצת ועדה מטעם רשות החברות הממשלתיות. הואיל והוועדה נערך בסיוע רשות החברות הממשלתיות, הליך לאיתור רשימת משרדי רו"ח מתאימים.
1 צפייה בגלריה
מיכה לזר
מיכה לזר
רו"ח מיכה לזר
(צילום: תומריקו)
"לפי הנחיית רשות החברות לאיתור משרד רואה חשבון הספציפי, הליך הפנייה אל המשרדים נעשה בהתאם להיקף השעות הממומש כיום על ידי כל משרד, על מנת לאפשר את חלוקת השעות בין המשרדים הרלבנטיים בצורה שוויונית ככל האפשר ובכפוף לבדיקת היעדר ניגוד עניינים. שטראוס לזר היה המשרד הראשון ברשימה שהועברה למשרד התחבורה מרשות החברות, שכן הוא בעל היקף השעות הקטן ביותר מבין המשרדים המתאימים. לאחר בדיקת ניגודי העניינים מול רשות שדות התעופה, אושר המינוי".
תגובת רש"ת: "רשות שדות התעופה אינה ממנה את משרד רו"ח מבקר ולא עסקה בהליך המינוי".
תגובת משרד שטראוס לזר לא התקבלה.