סגור
בניין שירביט
בניין שירביט (צילום: עידו ארז)

בלעדי
פשרה בפרשת פריצת הסייבר לשירביט: הראל תשלם פיצויים של 4.8 מיליון שקל

הסדר הפשרה שהוגש לאישור בית המשפט מתייחס לתקרית שאירעה ב-2020, במסגרתה פרצו האקרים לשרתי שירביט ופרסמו מידע אישי של לקוחותיה ואנשים נוספים. לפי ההסדר, הראל, שרכשה את פעילות שירביט ב-2021, תשלם לכל מי שנחשף מידע רגיש שלו 500 שקל. בסך הכל תשלם כ-3.4 מיליון שקל לנפגעים, ו-1.4 מיליון שקל לקרן לתובענות ייצוגיות

פרשת תקיפת הסייבר בשירביט מגיעה לפשרה: לפי ההסדר שהוגש לאישור בית המשפט, הראל, שרכשה את הפעילות הביטוחית של שירביט ב-2021, תשלם 4.8 מיליון שקל ליותר מ-16 אלף לקוחות ולקרן לתובענות ייצוגיות.
ב-29 בנובמבר 2020 פרצה קבוצת האקרים לשרתי חברת הביטוח שירביט (כיום אר. אפ. אי. גלובל), במה שהוגדר כ"אירוע סייבר חמור". ההאקרים אף ניסו לסחוט את החברה דרך איום על פרסומו של מידע אישי - מה שאכן בוצע בסופו של דבר בהיקפים קטנים מכפי שאוים. בין היתר נחשפו פרטי שופט בכיר. על החברה אף הוטל קנס של כ-10 מיליון שקל על ידי הממונה על הביטוח בעקבות המקרה.
בדצמבר 2021 רכשה חברת הביטוח הראל את פעילותה הביטוחית של שירביט, על הזכויות וההתחייבויות הגלומות בה. במסגרת הבקשה מצוין כי החל מ-1 בדצמבר 2021 חדלה שירביט מעיסוקיה כחברת ביטוח, ושינתה את שמה לאר.אפ.אי גלובל. לכן התחייבויותיה של שירביט על פי הסדר הפשרה יבוצעו על ידי הראל. יש להדגיש כי חברת הביטוח הראל לא קשורה לפרשה.
הפשרה הושגה במסגרת מספר בקשות לאישור תביעות ייצוגיות שהוגשו לאחר תקרית דליפת המסמכים. הגישור שהוביל להסכם הפשרה נערך אצל השופטת בדימוס הילה גרסטל. את שבעת המבקשים מייצגים עוה"ד עומר פיינטוך, אילן שדי, דוד פורר, גולן נפתלי ויוחי גבע. המבקשים הגיעו להסכמה כי המשרד של עו"ד עומר פיינטוך ינהל את ההליך. את שירביט מייצגים עוה"ד ניר קהת וספיר סיידוף ממשרד ארנון, תדמור-לוי.

"אירוע טרור שמקורו באיראן"

ביוני 2021 הוגשה על ידי המבקשים בקשת אישור מאוחדת נגד שירביט, במסגרתה נטען כי נוכח מחדלי אבטחה חמורים שבגינם דלפו פרטיהם של אלפי לקוחותיה, שירביט נכשלה באבטחת המידע האישי של אלפי לקוחותיה ואף של אנשים שאינם לקוחותיה אך היא מחזיקה בפרטיהם, כל זאת תוך רשלנות ותוך הפרת פרטיותם.
מנגד, שירביט כפרה בכל הנטען נגדה וטענה כי דין הבקשה המאוחדת להידחות, מאחר שהבקשה הוגשה בחופזה תוך התבססות על פרסומים בתקשורת וללא כל תשתית עובדתית מהימנה. בין השאר נטען כי שירביט נפלה קורבן ל"אירוע טרור פלילי חמור המהווה חלק מקמפיין מתקפות תודעה שמקורו באיראן ושמטרתו לזרוע פחד תוך הבכת המשק הישראלי".
עוד נטען כי לא נגרם נזק ממשי לאף אחד מהמבקשים ולאף אחד מלקוחותיה. בנוסף נטען כי היקף המידע שדלף באירוע היה מזערי וכי השרתים בהם זוהתה תנועת פורצים לא נמנים עם השרתים בהם מאוחסן מאגר נתוני כרטיסי האשראי של לקוחות שירביט ופרטיהם האישיים של המבוטחים בתחום הבריאות, שכוללים פרטים סודיים כגון מצב נפשי ורפואי. מנגד טענו המבקשים, באמצעות עו"ד עומר פיינטוך, כי שירביט לא עמדה בנטל המוטל עליה להראות כי פעלה כראוי.
בהתאם להמלצת בית המשפט הסכימו הצדדים לנהל הליך גישור בפני המגשרת, ובהתאם להמלצותיה הגיעו הצדדים להסכמות שמסדירות את כל המחלוקות באופן סופי.

מי זכאי לפיצוי?

הקבוצה שהסדר הפשרה חל עליה תחולק לשלוש תתי-קבוצות: הקבוצה הראשונה תכלול את כל מי שלגביו פורסם "מידע רגיש" עד למועד חתימת הסדר הפשרה. לכל אחד מחברי הקבוצה הראשונה, עמה נמנים 561 איש, ישולם פיצוי כספי בסך 500 שקל, ובסך הכל לחברי הקבוצה הראשונה ישולם פיצוי כספי מצטבר בסך של כ-280 אלף.
הקבוצה השנייה תכלול את כל מי שלגביו פורסם "מידע שאינו רגיש" ושאינו נכלל בקבוצה הראשונה עד למועד חתימת הסדר הפשרה. לכל אחד מחברי הקבוצה השנייה, עמה נמנים 15,683 חברים, ישולם פיצוי בסך של 200 שקל. בסך הכל לחברי הקבוצה השנייה ישולם פיצוי כספי מצטבר בסך של כ-3.1 מיליון שקל.
הקבוצה השלישית תכלול כל מי שלגביו לא פורסם מידע, אך קיים חשש שדלף מידע לגביו, והוא עלול להיות מפורסם בכל עת ממועד חתימת הסדר הפשרה ואילך. הוסכם כי לחברי הקבוצה השלישית יחדיו ישולם פיצוי בסך כולל של 1.4 מיליון שקל, שיועבר לקרן לניהול ולחלוקת כספים שנפסקו כסעד.
השופט אבי פורג קבע כי דיון בבקשה לאישור הסדר הפשרה ייקבע ל-7 בספטמבר. הראל תשלם את סכום הפשרה לחברי תתי-הקבוצות הראשונה והשנייה בתוך 120 ימים מהמועד בו יהפוך פסק הדין של בית המשפט, הנותן תוקף להסדר הפשרה, לסופי. הפיצוי לחברי הקבוצה השלישית, שיועבר לקרן, ישולם בתוך 30 ימים מהמועד בו יהפוך פסק הדין לסופי. הפיצויים ישולמו לכל אחד מחברי הקבוצה הראשונה והקבוצה השנייה בהעברה לחשבון בנק, באפליקציית התשלומים "ביט", בתשלום לכרטיס אשראי או באמצעות המחאה.