סגור

שיעור המשכנתאות לרכישת דירות להשקעה - בשפל של 11 שנה

לפי נתוני בנק ישראל, היקף המשכנתאות שנלקחו לטובת רכישת דירות להשקעה הסתכם בכמיליארד שקל באפריל - 9.8% מכלל ההלוואות. היקף המשכנתא הממוצעת מתקרב למיליון שקל

היקף המשכנתא הממוצעת בישראל נכון לאפריל עומד על 991.7 אלף שקל, כך עולה מנתוני בנק ישראל המתפרסמים היום (ה'). מדובר על עלייה של 2% לעומת החודש הקודם, אז היקף המשכנתא הממוצעת עמד על 970 אלף שקל, ו-14.5% לעומת התקופה המקבילה אשתקד.
בקיזוז האשראי שניתן במסגרת דירה במחיר מופחת עומדת המשכנתא הממוצע על 1.01 מיליון שקל. היקף המשכנתאות שנלקחו במסגרת דירה במחיר מופחת עומד על 959 מיליון שקל, שהם 9.1% מסך הביצועים באפריל, שהסתכמו ב-10.48 מיליארד שקל.
סך יתרת החוב של הציבור לבנקים בגין משכנתאות ממשיך לעלות ועומד על 491.34 מיליארד שקל, עלייה של כ-18% תוך שנה.

1 צפייה בגלריה
באר יעקב פרויקט בנייה דירות עגורן
באר יעקב פרויקט בנייה דירות עגורן
פרויקט בבנייה בבאר יעקב
(אבי מועלם)

מאז דצמבר האחרון, בו חלה העלאת מס לדירות להשקעה, ניכרת ירידה בהיקף המשכנתאות הנלקחות לטובת דירות להשקעה. באפריל היקף ההשקעות שנלקחו לטובת דירות להשקעה הסתכם ב-1.025 מיליארד שקל, אשר מהווים כ-9.8% מכלל ההלוואות שנלקחו. מדובר על השיעור הנמוך ביותר מאז אפריל 2011. בדצמבר עמד נתון זה על 14.6%.
עוד עולה מהנתונים כי היקף ההלוואות במימון (LTV) מעל 60% משווי הנכס נמצא בעלייה מתמדת ונכון לאפריל עומד על 45.4% מסך המשכנתאות שנלקחו במהלך החודש. לשם השוואה, לפני שנה עמד נתון זה על 44%, לפני שנתיים על 40% ולפני שלוש שנים על 35.8%. כמו כן, מהנתונים משתקפת בבירור עליית מחירי הדירות לאחר שהיקף המשכנתאות שנלקחו לדירות ששוויין נע בין -1.2 מיליון שקל ל-2 מיליון שקל, עמד על 33% מכלל המשכנתאות שנלקחו באפריל, לעומת 39% בתקופה המקבילה אשתקד.
מנגד, היקף המשכנתאות שנלקחו עבור דירות ששוויין נע בין 2-3 מיליון שקל עומד על 29% מכלל המשכנתאות שנלקחו באפריל לעומת 25% אשתקד. היקף המשכנתאות עבור דירות ששווין נע בין 3-5 מיליון שקל עומד על 18% מכלל היקף המשכנתאות לעומת 15% בתקופה המקבילה אשתקד ובדירות ששוויין מעל 5 מיליון שקל היקף המשכנתאות עומד על 8% מכלל המשכנתאות שנלקחו לעומת 5% בתקופה המקבילה אשתקד.
לא רק שמחירי הדירות עולים מה שמאלץ את הקונים לקחת הלוואות גבוהות יותר, הם גם מעמיסים על עצמם יותר על ידי לקיחת יותר ויותר משכנתאות בשיעור גבוה יותר מהכנסתם. לפי הנתונים, שיעור ההלוואות שנלקחו בהחזר של 30%-40% מההכנסה עמד על 40.3% מכלל ההלוואות באפריל, כאשר לפני שנה נתון זה עמד על 34.1%. זאת ועוד, שיעור ההלוואות שנלקחו בהחזר של 20%-30% מההכנסה עמד על 38% מכלל ההלוואות באפריל כאשר לפני שנה עמד נתון זה על 40.4%. מגמה דומה ניתן לראות גם בהלוואות לפי החזר של 10%-20% מההכנסה לאחר שהחודש היקף ההלוואות שנלקחו לפי החזר זה עמד על 13.8% מכלל ההלוואות לעומת 15.8% לפני כשנה.
סך יתרת החוב של הציבור לבנקים בגין משכנתאות ממשיך לעלות ועומד על 491.34 מיליארד שקל, עלייה של כ-18% תוך שנה. לפי הנתונים, 65% מכלל היתרות בחודש בפברואר, בדומה לינואר, הם במסלול לא צמוד למדד, 34% מהיתרות הן בהלוואות צמודות מדד, ו-1% במטבע חוץ. רובן המכריע של ההלוואות בשני המסלולים העיקריים הן בריבית משתנה. כ-106 מיליארד שקל במסלול הצמוד מדד הם בריבית משתנה, וכ-195.7 מיליארד שקל במסלול שלא צמוד למדד הם בריבית משתנה. לכך יש השפעה לא מבוטלת על החלטת בנק ישראל להעלות את הריבית על רקע האינפלציה הגדלה, שכן העלאת הריבית עלולה להעמיס על החזרי המשכנתא החודשיים.