סגור
תלמידי ישיבה חרדים לומדים בישיבת חברון
ישיבת חברון (צילום: אוהד צויגנברג)

קיצוץ בכספים הקואליציוניים? שיא כל הזמנים בתקציב הישיבות

ניתוח התקציבים הקואליציוניים מגלה שתקציבי הישיבות ורשתות החינוך כמעט לא קוצצו. הקיצוצים הגדולים בוצעו בכספים שבהן תכננו המפלגות פעולות הדתה וזהות יהודית ובתקציבי עוצמה יהודית. בנוסף, יש גם יותר מ-200 מיליון שקל לחינוך החרדי שנוספו מאז החלטת הממשלה הקודמת

אי אפשר שלא לתאר את החלטת התקציבים הקואליציוניים כניצחון אדיר של המפלגות החרדיות. תקציב הישיבות יגיע לשיא כל הזמנים של 1.75 מיליארד שקל - חצי מיליארד יותר מהשיא הקודם בשנים קודמות. התקציב לאברך ינוע לראשונה בין 900 לאלף שקל בחודש. למרות הקיצוץ לכאורה בסכומים תקציב אופק חדש למורות החרדיות יימשך ויהפוך לעובדה קיימת. ברגע שהסכום יהפוך לשכר קבוע לא ניתן יהיה לפגוע בו. התקציב קוצץ מ-300 מיליון שקל ל-180 מיליון, אבל הסיבה האמתית לכך היא שלא היה סיכוי להספיק להכניס גם את הגננות למסגרת. המשמעות: משכורת המורות החרדיות המלמדות בחינוך פרטי תגדל ב-20%. בחצי מהמקרים מדובר במימון למשפחות אברכים.
כלומר, הקיצוצים בכספים הקואליציוניים בעצם לא נגעו בתקציבי החינוך והישיבות שבאמת חשובים למפלגות החרדיות. גם תקציבים שחיוניים לתשתית המפלגתית של המפלגות נפגעו הרבה פחות. כך תקציב התרבות החרדית במשרד החינוך קוצץ קלות מ-93 ל-77 מיליון שקל. תקציב הגרעינים התורניים במשרד התשתיות הוגדל מ-34 מיליון שקל ל-52 מיליון.
יש גם נסים: להחלטת הממשלה נוספו שורת תקציבים קואליציוניים בהיקף של 140 מיליון שקל שלא הופיעו בהחלטות הממשלה המקורית על הכספים הקואליציוניים. נכון, לכל הכספים היתה החלטה שאישרה אותם, למשל בוועדת הכספים, אבל התוצאה היא שבעצם היו יותר כספים קואליציוניים ממה שידענו ועכשיו הם נשארים. מדובר בתוספת של 75 מיליון שקל לחינוך המוכר שאינו רשמי שניתנו כפיצוי על שלא החילו בו השנה את "אופק חדש", וב-67 מיליון שקל להפעלות מטות רשתות החינוך החרדית החינוך העצמאי של אגודת ישראל ובני יוסף ולשיפוצים.
הקיצוצים הגדולים הם במשרדי הרפאים לזהות יהודית, שיועדו לשנות את אופי האומה ולהחזיר בתשובה. הרשות לזהות יהודית של אבי מעוז שהיתה אמורה לקבל 120 מיליון שקל לא תקבל דבר. המשרד למורשת של עוצמה יהודית בראשות השר עמיחי אליהו יקבל 55 מיליון במקום 200 מיליון שקל. משרד ירושלים והמסורת של מאיר פרוש יקבל 39 מיליון במקום 150 מיליון שקל. במשרד המשימות היהודיות יועדו במקור כ-200 מיליון לזהות יהודית והדתה ונשארו כ-50 מיליון שקל, אלא שמי שיחפש טוב יגלה 88 מיליון לאותן מטרות תרבות יהודית במשרד החינוך. כלומר, הקיצוץ בפועל בתקציבי ההדתה שמקורבים לאיחוד הלאומי קטן בהרבה.
גם במשרד לפיתוח הנגב והגליל של עוצמה יהודית בראשות השר יצחק וסרלאוף מעוצמה יהודית יקבל 67.5 מיליון במקום 225 מיליון ויש כבר מחאות של הפריפריה. זה כמובן לא מיקרי ששר האוצר בצלאל סמוטריץ' מהאיחוד הלאומי קיצץ חזק כל כך במשרדי השותפה-יריבה, עוצמה יהודית. אבל עוצמה יהודית היא לא היחידה שפעולות הפריפריה שלה יפגעו. יחידת הפריפריה שש"ס הקימה במשרד הפנים כפיצוי על שאיבדה את המשרד האהוב עליה תקבל 30 מיליון במקום 100.
הקיצוצים בכספים הקואלציוניים הוחלו רק על כספים שלא חויבו למטרה מסוימת ולא קשורים למלחמה. זה אפשר בעצם להשאיר מה שרוצים. דוגמה לכך היא תקציבי משרד לשירותי דת שכוללים כספים קואליציוניים הזויים כמו טהרת המשפחה ופוריות שבם יקוצצו פחות מעשרה מיליון שקל. במשרד מסבירים זאת בכך שהם פרסמו קולות קוראים להקצבות הללו הרבה לפני המלחמה ולכן מדובר בכספים מחויבים. בפועל כלל לא בטוח שעד שאתה מודיע לגוף שיקבל את הכסף הסכום מדובר בסכום מחויב.
סכום מדהים של 11 מיליון שקל מיועד לגופי קשר של ישיבות עם הצבא, כולל ועד הישיבות שמארגן את ההשתמטות ההמונית משירות צבאי. הסכום לא קוצץ בטענה של תקציב שקשור למלחמה. לא ברור איך הגברת ההשתמטות תורמת למאמץ המלחמתי.