סגור
מלחמת עזה קיבוץ בארי אחרי התופת 17.10.23
קיבוץ בארי אחרי התופת (צילום: גולן פרידנפלד)

תוקם מנהלת לשיקום ישובי עוטף עזה; שם האזור ישונה ל"חבל התקומה"

המנהלת, שתפעל במשך חמש שנים בפיקודו של תא"ל משה אדרי, תהיה כפופה ישירות לראש הממשלה. תפקידה יהיה לנהל את המאמץ הלאומי לשיקום ולפיתוח היישובים שנפגעו, בדגש על תשתיות ושיקום תחושת הביטחון. התקציב: מיליארד שקל

החלטה על הקמת מנהלת לשיקום ופיתוח ישובים עוטף עזה תעלה היום לאישור הקבינט החברתי כלכלי. באופן סמלי שיש בו מסר לכוונותיה של הממשלה, המונח "ישובי עוטף עזה" נמחק ויייקרא מעתה "חבל התקומה". יהיה זה חבל ארץ שבו אזור שדרות רבתי והיישובים במועצות האזוריות אשכול, חוף אשקלון, שדות נגב ושער הנגב שבהם בתים השוכנים בטווח של עד 7 ק"מ מגבול רצועת עזה. המנהלת החדשה תעסוק בשיקום ובפיתוח חבל התקומה ותושביו בטווח הזמן המיידי, הבינוני והרחוק. על פי ההחלטה המנהלת תפעל במשך 5 שנים, ראש המנהלת תא"ל במיל' משה אדרי כפוף ישירות לראש הממשלה, והיא תפעל כיחידה עצמאית במשרד ראש הממשלה - כלומר לא בכפוף למנכ"ל המשרד.
תפקידה של המנהלת על פי ההחלטה יהיה לנהל את המאמץ הלאומי לשיקום ולפיתוח חבל התקומה. בין השאר היא זו שאמונה על שיקום וחיזוק הישובים והתושבים, על שיקום התשתיות, על שיקום תחושת הבטחון של התושבים ועל ושיקום הפעילות הכלכלית והחברתית.
התקציב הראשוני שיוקצה למנהלת וינוהל על ידה באופן בלעדי יהיה מיליארד שקל, היא תגייס 45 עובדים, בנוסף עוד 55 רכזים שישבו במועצות המקומיות ובישובים. על פעי הצעת ההחלטה, המנהלת תפעיל ותרכז ארבעה צוותים שבהם נציגים ממשרדי ממשלה רלוונטיים, אך יתכן שיוקמו צוותי פעולה נוספים.
אחד הצוותים יהיה צוות בינוי ודיור שיעסוק בפתרונות דיור ותשתיות, כמו גם בהרחבת הבנייה בחבל התקומה. לאור החשש שהציפו תושבים בימים האחרונים כי בהליך השיקום ישתנה אופי הישובים מצוין בהצעת ההחלטה כי השיקום יהיה "תוך שמירה על מרקמי היישובים". בנוסף, יוקמו צוותי "אדם וקהילה" שיעסקו בסוגיות חינוך, בריאות, רווחה, שירותי מנהל אוכלוסין, טיפול בטראומה; סביבה, עסקים וחקלאות.