סגור

50 אלף שקל בגלל ה"לאומיאדה": המבקר הטיל קנסות על מפלגות בשל חריגות בבחירות

מבקר המדינה הטיל שורה של קנסות על המפלגות בגין התנהלותן בשנת 2019 ובמערכות הבחירות לכנסת ה-21 וה-22; בדו"ח בנושא הוא קובע, בין היתר, כי אירועי ה"ליכודיאדה", שהפכו ל"לאומיאדה", מהווים "תרומה שאינה עומדת בגבולות הקבועים בחוק". לחמישה ערבים למפלגת עצמאות שנתמכה על ידי אהוד ברק חולטו הערבויות - בהיקף כולל של 5.5 מיליון שקל

מבקר המדינה, מתניהו אנגלמן, הטיל שורה של קנסות על המפלגות בגין התנהלותן בשנת 2019 ובמערכות הבחירות לכנסת ה-21 וה-22. על מפלגת הליכוד הוטל קנס של 250 אלף שקל; מתוכו, קנס בסכום של 50 אלף שקל הוטל בשל אירוע ה"ליכודיאדה", שהפך ל"לאומיאדה", שנערך ב-2019. קנס של 200 אלף שקל נוספים הוטל בשל חריגה מתקרת ההוצאות.
בדו"ח בנושא מימון הבחירות והמפלגות לשנת 2019 קבע המבקר כי "בדומה לתקופות השוטפות הקודמות, גם בשנת 2019 התקיים אירוע הלאומיאדה שאותו ארגנו הגורמים שארגנו את שלושת אירועי הליכודיאדה בשנים קודמות. קיום אירועי הליכודיאדה נדון בהרחבה בדוחות הביקורת שעסקו בחשבונות סיעת הליכוד בשלוש התקופות השוטפות הקודמות, וממצאי הביקורת האמורה העלו כי מתקיימים מאפיינים רבים המעידים על קשר ישיר ומובהק בין אירועים אלה לבין הסיעה ועל תרומתם לקידום ענייני הסיעה, ולפיכך הסיעה קיבלה תרומה שאינה עומדת בגבולות הקבועים בחוק".
לפי הדו"ח, "בעצם קיומו של האירוע בתקופת הבחירות לכנסת העשרים ואחת - גם אם בשינוי מסוים ממתכונתם של האירועים בתקופות השוטפות הקודמות - האירוע שימש במה לשרים ולחברי הכנסת של הסיעה וגם ניתן לו סיקור תקשורתי נרחב בכלי תקשורת מרכזיים - ולפיכך גלומה בו תרומה לסיעה, ועקב כך הכנסות הסיעה לא היו בגבולות הקבועים בחוק לעניין קבלת תרומות".
המבקר קובע כי "על הסיעה להסדיר נהלים ברורים בכתב, הן כלפי מארגני אירוע הלאומיאדה והן כלפי המשתתפים בו בכל הנוגע לאירוע זה, לרבות בנוגע לפרסומים בדבר האירוע, בנוגע להשתתפות אקטיבית של חברי הסיעה ונבחריה באירוע ובנוגע למסרים המועברים במהלכו".

3 צפייה בגלריה
ליכודיאדה הליכוד אילת 2019 מירי רגב
ליכודיאדה הליכוד אילת 2019 מירי רגב
ליכודיאדה הליכוד אילת 2019 מירי רגב
(צילום: י צילומים)

על מפלגת עצמאות שנתמכה על ידי אהוד ברק, הוטל קנס 200 אלף שקל בגין קבלת תרומות בסכומים גדולים מהמותר וחריגה מתקרת ההוצאות. עצמאות, לה אין לה ח"כ מכהן, סיימה את מערכת הבחירות ב-2019 עם חוב לכנסת של כ-3.8 מיליון שקל.
בנושא מפלגת עצמאות קבע המבקר כי "הכנסותיה של הסיעה לא היו בגבולות שנקבעו מחמת סכומן, בשל חילוט ערבויות שניתנו לה בסך של 5.5 מיליון שקל מ-4 ערבים בידי הבנקים המלווים. זאת לאחר שהתברר כי אין ביכולתה של הסיעה לפרוע את את ההלוואות שנטלה. בכך קיבלה בעצם הסיעה תרומות מעבר לתקרה הקבועה בחוק".
הערבים למפלגה שערבותם חולטה הם קובי ריכטר (2.6 מיליון שקל), שמואל חרל"פ (מיליון שקל), ענת אגמון (מיליון שקל) ודבורה פרנסיס (950 אלף שקל).

תקרת ההוצאות היא רק המלצה

על מפלגת העבודה הוטל קנס של 200 אלף שקל בגין חריגה מתקרת ההוצאות; על מרצ הוטלו קנסות בסכום מצטבר של 275 אלף שקל בגין חריגה מתקרת ההוצאות ב-2 מערכות הבחירות לכנסת; תע"ל נקנסה ב-100 אלף שקל בגין חריגה מתקרת ההוצאות בבחירות לכנסת ה-20.

3 צפייה בגלריה
איילת שקד שרת המשפטים ב סרטון הבושם פשיזם במסגרת קמפיין בחירות של מפלגת הימין החדש
איילת שקד שרת המשפטים ב סרטון הבושם פשיזם במסגרת קמפיין בחירות של מפלגת הימין החדש
איילת שקד ב"סרטון הבושם", בקמפיין הבחירות של מפלגת הימין החדש
(פריימים מתוך הסרטון של איילת שקד)

קנס של 100 אלף שקל הוטל על התנועה הירוקה, שגם לה אין ח"כ מכהן - וסיימה את מערכת הבחירות עם חוב לכנסת של כ-3.8 מיליון שקל; על דגל התורה הוטל קנס של 30 אלף שקל בגין חריגה מתקרת ההוצאות שלה בבחירות לכנסת ה-20; מפלגת גשר של אורלי לוני קנסה ב-30 אלף שקל; על ש"ס הוטל קנס של 50 אלף שקל בגין הוצאות שאינן לפי חוק דרכי תעמולה.
על משה יעלון הוטל קנס של 50 אלף שקל, והמבקר ציין כי הוא פעל במסגרת "העמותה למנהיגות אחרת" מאפריל 2017 עד פברואר 2019. יעלון סיים עם גרעון של 2 מיליון שקל וקיבל תרומות מהעמותה לפני תקופת ההסדר (מאפריל 2017 עד פברואר 2019), כך שהן שימשו למימון ההוצאות שעלו על הכנסותיו בתקופה זו. נציגיו של יעלון הסבירו כי הוא פעל בתום לב, שכן חוק המפלגות לא אוסר על גיוס תרומות לפני תקופת ההסדר, ולטענתם אף אינו אוסר על שימוש בתרומות שגוייסו לפני תקופת ההסדר למימון פעילות בתקופת ההסדר.
על מפלגת בל"ד הוטל קנס של 20 אלף שקל. המבקר קבע כי "בתקופות הקודמות וגם בתקופה השוטפת כללה בל"ד בחשבונותיה הוצאות עבור הפעלת קייטנה לילדים". בדוחות קודמים ציין המבקר כי "אם יש בקייטנה משום פעילות של שמירת קשר עם הציבור, דבר המוטל בספק לנוכח גילם הצעיר של המשתתפים בה, הרי שבמבחן הדומיננטיות מכלול הנסיבות מוביל למסקנה כי בסבסוד קייטנה גלומה הטבה כספית ישירה למשפחות המשתתפים".

3 צפייה בגלריה
עמיר פרץ בלי שפם
עמיר פרץ בלי שפם
עמיר פרץ בלי שפם
(צילום: קמפיין העבודה- גשר)

מפלגת חוסן לישראל נקנסה ב-50 אלף שקל, ובעניינה קבע המבקר כי "הסיעה ניהלה את חשבונותיה שלא לפי הנליות מבקר המדינה והדבר התבטא בעיקר בכך שבידי הסיעה לא היו אסמכתאות מספקות שיש בהן כדי לבסס את סבירות ההוצאות שדווחו על ידה בגין אבטחת מידע".
המבקר בחן את העלייה בגרעונותיהן של המפלגות בשתי מערכות הבחירות והתריע כי "ניסיון העבר מלמד כי הסיעות עושות שימוש חוזר ונשנה בכספי המימון הממלכתי השוטף לצורך כיסוי גרעונות שמקורם במערכות בחירות קודמות. כאשר המימון הממלכתי השוטף המשולם לסיעות משמש בפועל לכיסוי הגירעונות שנוצרו במערכות בחירות, משתמע מכך כי למעשה נפגעות יכולתן של סיעות להשתמש בכספי המימון הממלכתי השוטף למטרה שלה הם יועדו לפי החוק דהיינו קיום קשר רעיוני וארגוני עם הציבור, בין בחירות לבחירות".
ממפלגת תל״ם בראשות משה יעלון נמסר בתגובה: "כל פעולות 'העמותה למנהיגות אחרת' נעשו בליווי משפטי מקצועי צמוד ובהתאם לחוק. בהעדר הנחיה מפורשת בחוק, נדרש מבקר המדינה לפרשנות מאוחרת ותקדימית, לפיה פעולה טכנית - אחת מני רבות - לא בוצעה בהתאם לנדרש, ולפיכך הושת קנס סימלי על המתמודד (יו״ר העמותה לשעבר). בשל הרצון לחסוך כספי ציבור ומתוך הכבוד למוסד המבקר הוחלט לשלם את הקנס במלואו ובאופן מיידי, ולא לערער עליו".