סגור
אוניברסיטת רייכמן הרצליה
אוניברסיטת רייכמן בהרצליה. אינה עומדת בתנאי הסף להקמת פקולטה לרפואה (צילום: Reichman University)

עוד כישלון לקיש במל"ג: לא הצליח לקדם הקמת פקולטה לרפואה באוניברסיטת רייכמן

שר החינוך ויו"ר המל"ג ניסה להביא להעביר החלטה משמעותית בדרך להקמת הפקולטה באוניברסיטה הפרטית, למרות קביעת שתי ועדות שאינה עומדת בתנאי הסף. כשהבין לאחר דיון סוער שאין לו רוב – הסתפק בהקמת ועדה לבדיקה מחדש של תנאי הסף

עוד כישלון לשר החינוך ויו"ר המועצה להשכלה גבוהה יואב קיש במועצה שבראשותו. קיש לא הצליח היום אחר הצהרים (ג') להביא במחטף להקמת ועדה לבחינת יוזמת הפקולטה לרפואה באוניברסיטת רייכמן הפרטית, שהוא שלב מכריע בדרך להקמת הפקולטה. הוא ניסה לאשר זאת, למרות ששתי ועדות משנה של המל"ג קבעו שהאוניברסיטה אינה עומדת בתנאי הסף להקמת בית ספר לרפואה. לאחר שהבין שאין לו רוב הסתפק בהחלטה על הקמת ועדה שתבדוק מחדש את תנאי הסף להקמת בתי ספר לרפואה.
בכך כנראה הוסרה סופית האפשרות שרייכמן יפתחו את בית הספר בשנת הלימודים הקרובה. זהו הכישלון השני של השר במל"ג לאחר שנכשל במינויו של מועמדו פרופ' דודי שוורץ מהקריה האקדמית אונו, אף היא מוסד פרטי לתפקיד סגן יו"ר המל"ג שהוא היו"ר בפועל.
הניסיון להקים פקולטה לרפואה שבה 80 תלמידים במחזור באוניברסיטת רייכמן הפרטית היא מהנושאים המקצועיים השנויים ביותר במחלוקת במערכת ההשכלה הגבוהה היום. זאת בגלל הכוונה לגבות שכר לימוד שנתי של 90 אלף שקל שמשמעותו שרוב הסטודנטים יגיעו ממשפחות עשירות ואמידות. האוניברסיטה הגיעה להסכמים על הכשרת הסטודנטים במרכזים הרפואיים שיבא ורבין במרכז הארץ. כוונת קיש לפתוח פקולטה נוספת לרפואה דווקא באוניברסיטה פרטית נתפסת גם כיישום המדיניות המאוד אוהדת שלן להפרטת החינוך ברוח פורום קהלת. המדיניות הזו באה לידי ביטוי גם בניסיון המינוי של שוורץ.
את לימודי הרפואה מתכוונת אוניברסיטת רייכמן לקיים כמו אוניברסיטת תל אביב במסלול של תואר שני. אלא שוועדת המשנה לחינוך רפואי בראשות פרופ' רבקה כרמי קבעה שהאוניברסיטה אינה עומדת בתנאי הסף, שלפיו תואר שני ברפואה ייפתח רק במוסד שבו פועלים חוגים לתואר ראשון במדעי הטבע בתחומים הרלבנטיים לרפואה. הבוקר אימצה ועדת משנה של המל"ג להנדסה ומדעי הטבע בראשות פרופ' יוסי רוזנווקס את העמדה שרייכמן אינה עומדת בתנאי הסף.
בדיון נתקל קיש בהתנגדות עזה והבין שלא ישיג רוב של הנוכחים הדרוש להחלטות במל"ג. במקום זאת החליט להסתפק בהחלטה על הקמת ועדה לבחינת תנאי הסף. הרכב הוועדה צפוי להגיע לאישור המל"ג בעוד כחודש או חודשיים. אלא שהקמת ועדה כזו ומשך פעילותה צפויים להימשך מספר חודשים. בהתחשב בלוח הזמנים הפוליטי ספק אם קיש עדין יהיה שר החינוך יו"ר המל"ג כשהוועדה תסיים את עבודתה. הישיבה היתה סוערת ושוורץ, שתמך בעמדת קיש, האשים את הוועדה של רוזנווקס שהיא "משחק מכור ומשרתת את ועד ראשי האוניברסיטאות".
מאוניברסיטת רייכמן נמסר בתגובה ש"המועצה להשכלה גבוהה הסמיכה היום את שר החינוך, למנות ועדת מומחים בת שלושה חברים, להגדיר תנאי סף לפתיחת בית ספר לרפואה. בכך, דחתה המועצה להשכלה גבוהה את עמדת ועדת החינוך הרפואית של המועצה, שבאה לקבוע כי יש לדחות את בקשת אוניברסיטת רייכמן מאחר ולשיטתה אינה עומדת בתנאי הסף. השר הודיע כי הוועדה תמונה בישיבה הקרובה ויוקצו לה 30 יום בכדי לקבוע את תנאי הסף".
עוד נמסר מהאוניברסיטה כי "שר החינוך ומנכ"ל משרד הבריאות הבהירו לא אחת בפני המועצה להשכלה גבוהה את הצורך הלאומי הדחוף בהקמת בתי ספר נוספים לרפואה. צורך זה הוחרף לאחרונה בשל חזרתם ארצה של סטודנטים ישראלים לרפואה בחו"ל בגין רדיפות אנטישמיות שהם חווים במוסדות הלימוד שלהם".