סגור
מימין שר החינוך יואב קיש משנה ליועמ"שית הממשלה אביטל סומפולינסקי ונשיא אונ' רייכמן פרופ' אוריאל רייכמן
שר החינוך יואב קיש, משנה ליועמ"שית הממשלה אביטל סומפולינסקי ונשיא אונ' רייכמן פרופ' אוריאל רייכמן (צילומים: אלכס קולומויסקי, עמית שאבי, עמית שעל)

"כוחניות וחוסר תום לב": הפקולטה לרפואה תקועה, ורייכמן מאיימת לתבוע חברי מל"ג

האוניברסיטה מאיימת בתביעות ותלונות אישיות נגד יועמ"שית המל"ג וחברים במועצה בטענה שהתנגדותם לפקולטה לרפואה ברייכמן נגועה בניגוד אינטרסים. יועמ"שית המל"ג: "בריאותי נפגעה". אונ' תל אביב: "ניסיון שקוף להסיט את הדיון"

הסלמה קשה במחלוקת באקדמיה סביב הקמת בית הספר לרפואה של אוניברסיטת רייכמן. האוניברסיטה מאיימת בתביעות משפטיות אישיות נגד חברים במועצה להשכלה גבוהה (מל"ג) המתנגדים להקמת הפקולטה ובתלונה ללשכת עורכי הדין נגד היועצת המשפטית של הלשכה. זאת, בטענה שאוניברסיטת תל אביב יחד עם חלק מחברי המל"ג והיועצת המשפטית של המל"ג — עו"ד יעל טור כספא - "חברו לקנוניה של ממש ולעיכוב הליכי אישור התוכנית, בכוחניות ובחוסר תום לב, ממניעים זרים ותוך הפרת חובות הנאמנות של עובדי ציבור וניגוד עניינים משווע". בתגובה כתבה טור כספא לשניים מהמשנים ליועצת המשפטית לממשלה כי "נוכח התנכלות והתעמרות אישיות בניסיון להלך עליי אימים כשומרת סף ובהיעדר גיבוי והגנה", היא תחדל לעסוק בנושא.
אוניברסיטת רייכמן התקשרה עם המרכזים הרפואיים שיבא ורבין להקמת בית ספר פרטי שבו ילמדו תואר שני לרפואה. במסלול צפויים ללמוד 80 תלמידים במחזור והם ישלמו שכר לימוד של 90 אלף שקל לשנה. שר החינוך ויו"ר המל"ג יואב קיש התומך ביוזמה נכשל בניסיונו להעביר במועצה החלטה על הקמת ועדה שתבחן את התוכנית, שהיא שלב הכרחי בקידום היוזמה. זאת לאחר ששתי ועדות משנה של המל"ג קבעו שרייכמן אינה עומדת בתנאי הסף של הפעלת תואר ראשון רלבנטי לרפואה. במקום זה הוקמה לדרישת השר ועדה לבחינה מחדש של תנאי הסף.

עכשיו טוענת רייכמן למינהל לא תקין ואי־סדרים בהליך ומאיימת בצעדים משפטיים נגד המתנגדים לה. במכתב ששלחו עורכי הדין יוסף בנקל ושמואל גלינקא ממשרד שיבולת הם טוענים שאוניברסיטת תל אביב "שמה לעצמה למטרה למנוע ממרשתנו לפתוח בית ספר לרפואה, מתוך רצון לבצר את מעמדה ולפגוע במרשתנו, בניגוד לאינטרס הציבורי, כללי מינהל תקין והפרה של כללי התחרות". לטענת בנקל וגלינקא, יש "התנהלות שיטתית של המל"ג וועד ראשי האוניברסיטאות (ור"ה) לנסות ולמנות, בחוסר תום לב ובכוונת מכוון, לתפקידי מפתח בוועדות אשר יכריעו בבקשות מרשתנו, אנשים הקשורים לאוניברסיטת תל אביב ומצויים בשל כך בניגוד עניינים עמוק".
הם מציינים שיועמ"שית המל"ג "העוסקת מתוקף תפקידה בכל העניינים הנוגעים לבקשת מרשתנו היא בת זוגו לחיים של מנכ"ל אוניברסיטת תל אביב גדי פרנק. מרשתנו מניחה כי על פי הסכם ניגוד העניינים של טור כספא, אסור לה לעסוק בעניינים הנוגעים לאוניברסיטת תל אביב. התנהלותה של עו"ד טור כספא חורגת מרשלנות והיא התנהלות שיטתית ומגמתית שכל תכליתה לשרת את האינטרסים הצרים של אוניברסיטת תל אביב". הם דורשים למנוע מעו"ד טור כספא "לעסוק בכל אופן שהוא בכל דבר הנוגע למרשתנו".
בנוסף, רייכמן מאשימה שניים מחברי המל"ג בניגוד עניינים. אחד הוא ראש ועדת המשנה למדעי הטבע, שקבעה שרייכמן אינה עומדת בתנאי הסף, דקאן בית הספר להנדסה בתל אביב לשעבר פרופ' יוסי רוזנווקס. היא מאשימה: "יש לנו יסוד להניח כי ההנהלה הבכירה של אוניברסיטת תל אביב מנחה אותו בצעדיו". השנייה היא דקאנית הפקולטה להנדסה ביו־רפואית של הטכניון לשעבר פרופ' שלומית לבנברג (חברה במל"ג — ש"א), שלטענת הפרקליטים הגיעה בשנה האחרונה רק לשלושה דיונים, שכולם עסקו ברייכמן".
עורכי הדין מאיימים בהליכים משפטיים נגד קיום ישיבות בנוכחות רוזנווקס ולבנברג ומאיימים ש"חברי מל"ג הדנים בעניין הנוגע למרשתנו והמצויים בניגוד עניינים יהיו חשופים לתביעות אישיות". עוד הם כותבים כי רייכמן שוקלת פנייה לוועדת האתיקה של לשכת עורכי הדין כנגד טור כספא. לטענתם, "מרשתנו
מאמינה שעו"ד טור כספא מנועה מלהמשיך בתפקידה במל"ג בשל ניגוד העניינים החמור".
טור כספא בתגובה שלחה מכתבים למשנים ליועצת המשפטית לממשלה עו"ד אביטל סומפולינסקי ועו"ד גיל לימון שבהם הודיעה ש"נוכח הלחצים המופעלים על הייעוץ המשפטי כדי להחלישו ולמנוע ממנו למלא את תפקידו כראוי, החלטתי כי בהיעדר גיבוי והגנה עליי כשומרת סף לא אמשיך לטפל יותר בנושא בית הספר של רייכמן".
טור כספא מאשימה את אוניברסיטת רייכמן "בניסיון להלך עליי אימים ולא לאפשר לי למלא את תפקידי". היא טוענת ש"המכתב הוא חלק מהתנהגות כוחנית, מתעמרת ופוגענית שאני חווה במסגרת עבודתי בתקופה האחרונה במל"ג. כולל ניסיון להתערבות בחוות דעת משפטיות והשמצות אישיות, על ידי מספר חברי מל"ג". הדבר "מביא לפגיעה בבריאותי".
היא דוחה את הטענה שהיא מנועה לעסוק בבית הספר לרפואה של רייכמן, כיוון שלדבריה הסכם ניגוד האינטרסים שלה עוסק באוניברסיטת תל אביב. הטענה שמי שמנוע מלעסוק במוסד אחד מנוע גם מלעסוק באחרים בשל השלכות אפשריות היא, לדבריה, "מרחיקת לכת ואינה מתיישבת עם פסיקת בית המשפט העליון".
מהמל"ג נמסר: "המל"ג איננה מתייחסת לטענות אישיות בכלי התקשורת. לאחר דיון במל"ג הוחלט על הקמת צוות מקצועי המרכיב את טובי המומחים בארץ לבחינת תנאי הסף לפקולטות לרפואה".
פרופ' לבנברג מסרה שאין לה כל ניגוד עניינים וש"איני מתנגדת לפתיחת פקולטות נוספות לרפואה בתנאי שהן עומדות בתנאי הסף האקדמיים".
מאוניברסיטת תל אביב נמסר ש"המכתב של אוניברסיטת רייכמן הוא ניסיון שקוף להסיט את הדיון מאי־עמידתה בתנאי הסף המינימליים שמל"ג קבעה, ולהטיל מורא על שומרי סף ונציגי ציבור. שש אוניברסיטאות שלהן יש פקולטה לרפואה נדרשו לעמוד בתנאי הסף שנועדו לשמור על איכות לימודי הרפואה, ועמדו בהם".
פרופ' רוזנווקס אמר ש"אני בעד פתיחת מסלול לרפואה ברייכמן אם יעמדו בתנאי הסף. הטענות שאוניברסיטת תל אביב מנחה אותי שקריות. אני פועל אך ורק לטובת המערכת האקדמית".