סגור
שר החינוך יואב קיש על רקע אוניברסיטת רייכמן הרצליה
שר החינוך יואב קיש על רקע אוניברסיטת רייכמן (צילום: אבי מועלם, Reichman University)

האוניברסיטאות נגד השר קיש: מקדם פקולטה לרפואה ברייכמן בניגוד למנהל תקין

שר החינוך מכנס הערב ישיבה שלא מן המניין של המל"ג למינוי ועדה שתבחן תנאי סף להקמת פקולטות לרפואה. האוניברסיטאות מתגדות: "קיש לא יכול להציע חברי ועדה בעצמו". רופאים השותפים להקמת הפקולטה: "החלטת ועדות המל"ג מנוגדות לכל יושרה. לא שמעו אותנו"

ועד ראשי האוניברסיטאות (ור"ה) טוען שהניסיון של שר החינוך ויו"ר המועצה להשכלה גבוהה יואב קיש להביא הערב לאישור המועצה ועדה לבחינת תנאי הסף לבתי ספר לרפואה מנוגד למנהל תקין ולנוהלי המל"ג. מנגד, 50 רופאים וחוקרים השותפים להקמת הפקולטה של רייכמן שלחו לקיש מכתב בו טענו שהתנהגות ועדות המל"ג "מנוגדת לכל יושרה רפואית ואקדמית" כיוון שלא שמעו את הצד שלהם. כל זאת לקראת ישיבה של המל"ג שכינס קיש בדחיפות להערב בניסיון לקדם את הקמת בית הספר לרפואה באוניברסיטת רייכמן באמצעות שינוי תנאי הסף להקמת פקולטות לרפואה.
הניסיון להקים פקולטה לרפואה שבה 80 תלמידים במחזור באוניברסיטת רייכמן הפרטית הוא מהנושאים המקצועיים השנויים ביותר במחלוקת במערכת ההשכלה הגבוהה היום. זאת בגלל הכוונה לגבות שכר לימוד שנתי של 90 אלף שקל שמשמעותו שרוב הסטודנטים יגיעו ממשפחות עשירות ואמידות. את לימודי הרפואה מתכוונת אוניברסיטת רייכמן לקיים כמו אוניברסיטת תל אביב במסלול של תואר שני. שתי ועדות של המל"ג קבעו שהאוניברסיטה אינה עומדת בתנאי הסף, שלפיו תואר שני ברפואה יפתח רק במוסד שבו פועלים חוגים לתואר ראשון במדעי הטבע בתחומים הרלבנטיים לרפואה.
על רקע זה נכשל קיש בשבוע שעבר בניסיונו לאשר בישיבת המל"ג הקמת ועדה לבדיקת התוכנית להקמת בית הספר לרפואה, שזהו שלב מתקדם ומכריע בתהליך. במקום זה הסתפק בהחלטה להקים ועדה לבדיקת תנאי הסף לבתי הספר לרפואה שהוא יקבע את חבריה. ההנחה היתה שהקמת הוועדה תארך חודש או חודשיים. אלא שקיש הפתיע כשזימן ישיבה שלא מן המניין של המל"ג להקמת הוועדה כבר היום (ג').
במכתב ששלח ועד ראשי האוניברסיטאות באמצעות עו"ד רחל בן-ארי נטען שהחלטת המל"ג שהעביר קיש בשבוע שעבר, שהוא יבחר את חברי הוועדה לקביעת תנאי הסף, מנוגדת לנוהל ועדות בדיקה מקצועיות של המל"ג. על פי הנוהל הזה ועדות כאלה יקבעו בהליך מקצועי מוסדר מתוך רשימת מומחים ובאישור יו"ר ועדת המשנה למדעי הטבע. "התעלמותך מנוהל זה מנוגדת למנהל התקין ומעלה חשש רציני למשוא פנים ושיקולים זרים", טוענים בור"ה.
במקביל 50 רופאים וחוקרים השותפים להקמת בית הספר לרפואה של אוניברסיטת רייכמן שלחו לקיש מכתב בו ביקשו "לאפשר לנו את זכות היסוד להוכיח שיש לנו תוכנית מצוינת לרבות התשתיות הנדרשות: אקדמית, מחקרית פיזית וסגל הוראה. סגל זה של בית הספר אינו נופל מכל בית ספר אחר לרפואה במדינת ישראל". הם טוענים ששתי הוועדות של המל"ג לא שמעו את טענותיהם. התנהלות ועדת החינוך והוועדה למדעי הטבע, שקבעו שאוניברסיטת רייכמן אינה עומדת בתנאי הסף, "עומדת בניגוד גמור לכל יושרה רפואית ואקדמית".
מלשכת קיש נמסר בתגובה ש"ועד ראשי האוניברסיטאות פועל בניגוד עניינים מובהק בעניין פתיחת בתי ספר לרפואה כדי לשמור על כוחו ושליטתו בתחום. המחסור העצום ברופאים במדינת ישראל הוא אתגר לאומי שצריך להטריד את כולנו". לטענת לשכת קיש, "בישיבת המל"ג האחרונה, חברי המל"ג עצמם העלו את חוסר הבהירות בעניין הקריטריונים להקמת בית ספר לרפואה. לשם כך הצביעה מליאת המל"ג וקבעה שתוקם ועדה שתבחן את נושא זה".