סגור

להאט העלאת גיל הפרישה

סמנכ"ל לשעבר בביטוח לאומי מציע: גיל הפרישה יועלה לאט יותר מהצעת האוצר

נשים שיצאו השנה לפנסיה יקבלו קצבת זקנה במשך 28.4% מחייהן. אם לא ישונה גיל הפרישה לנשים, העומד על 62, בנות 18 היום יקבלו קצבת זקנה במשך יותר משליש מחייהן. כך עולה ממסמך שמפרסם סמנכ"ל המחקר והתכנון של ביטוח לאומי לשעבר פרופ' דניאל גוטליב.
גוטליב מבקר את הצעת האוצר להעלאת גיל הפרישה משום שהיא מהירה מדי ובטווח הקצר "מקלה על הצעירות ומכבידה על המבוגרות". הוא מציע תוכנית הדרגתית מאוד, שתקבע את גיל הפרישה כשקלול הגיל הנוכחי של האשה ותוחלת החיים הצפויה לה. היום גיל הפרישה עומד על 62 לנשים ו־67 לגברים.
2 צפייה בגלריה
פרופסור דניאל גוטליב סמנכל הביטוח הלאומי הפורש 1
פרופסור דניאל גוטליב סמנכל הביטוח הלאומי הפורש 1
פרופסור דניאל גוטליב
(צילום: עמית שאבי)
האוצר מציע במסגרת חוק ההסדרים להעלות את גיל הפרישה לנשים בהדרגה במשך 11 השנים הבאות מ־62 ל־65. כן הוא מציע שמ־2038 יוצמד גיל הפרישה לנשים לשני שלישים מהעלייה בתוחלת החיים שלהן. כשיגיע גיל הפרישה לנשים ל־67, יוצמד גם גיל הפרישה לגברים לתוחלת החיים. ההצעה מבטיחה מנגנוני הגנה לנשים מוחלשות, שיושפעו לרעה מהעלאת גיל הפרישה, אבל אינה מפרטת אותם. בדברי ההסבר נאמר שהעלייה בתוחלת החיים עלולה לפגוע ביכולת ביטוח לאומי לעמוד בהתחייבויותיו, ופוגעת ביכולת לשלם את התחייבויות קרנות הפנסיה הוותיקות שבהסדר ובגובה הפנסיה של נשים.
גוטליב מסכים עם האוצר שחייבים להעלות את גיל הפרישה משום שאחרת יחוסלו העתודות האקטואריות של הביטוח. הוא מסביר שאשה שפורשת היום צפויה לחיות עד גיל 86.5 ולקבל קצבת זקנה 28.5% מחייה. בת 18 היום צפויה לחיות עד גיל 94.5. אם תפרוש בגיל 62 תקבל קצבת זקנה 34% מחייה. לדבריו, ההצעה שלו דוחה את התרוקנות עתודות ביטוח לאומי ב־5 שנים מ־2042 ל־2047.
מצד שני הוא סבור שהצעת משרד האוצר מהירה מדי, אינה הוגנת כלפי נשים מבוגרות לקראת פרישה ו"מעוררת התנגדות מוצדקת". גוטליב מציע ליצור טבלה שתיקבע לפי גיל האשה ותוחלת החיים שלה ותעלה את גיל הפרישה בכחודשיים מדי שנה. כתוצאה מכך, בת 61 תפרוש בגיל 62 וחודשיים, אבל בת 40 תפרוש בגיל 66 ובת 18 תפרוש בגיל 70. זאת במטרה לצמצם את התקופה שאשה מקבלת קצבת זקנה ל־25% מחייה. במקביל גוטליב מציע העלאה איטית של גיל הפרישה של גברים מ־67 היום ל־70.5 בעוד 44 שנה. כך, למרות העלייה בתוחלת החיים, גברים לא יקבלו קצבת זקנה ליותר מ־22% מתוחלת חייהם.