$
משפט

בלעדי לכלכליסט

עסקי נדל"ן: קוקה-קולה ישראל תובעת את זלמן שובל ושלמה גרופמן

החברה המרכזית לייצור משקאות קלים טוענת כי התקשרה עם חברת שובל-גרופמן נדל"ן לצורך הקמת קרן פייר. בתביעה לביהמ"ש היא דורשת לקבל דיווח מלא ומפורט מהקרן על התמורה שהתקבלה מקידום עסקאות הנדל"ן מתחילת פעילותה ועד פירוקה

סכסוך משפטי בין החברה המרכזית לייצור משקאות קלים, יצרנית קוקה-קולה בישראל, לבין אנשי העסקים זלמן שובל, לשעבר שגריר ישראל בארה"ב ושלמה גרופמן, לשעבר מנכ"ל אפריקה ישראל, זאת בהקשר לקרן השקעות הנדל"ן פייר. כך עולה מתביעה שהגישה היום (ד') החברה המרכזית לבית המשפט המחוזי בתל אביב נגד חברת שובל-גרופמן נדל"ן בניהולם של שובל וגרופמן, המתמחה בפרויקטים בתחום הנדל"ן.

 

 

 

במסגרת התביעה טוענת החברה המרכזית, באמצעות עוה"ד יגאל קווה, שלמה מנחם ונוי מצליח ממשרד גולדפרב זליגמן ושות', כי בשנת 2002 חברו מספר משקיעים, וביניהם החברה המרכזית, לשובל וגרופמן, במטרה לבצע השקעות ייזום נדל"ן בישראל. "לשם כך התקשרו הצדדים בהסכם שותפות מוגבלת להקמת קרן פייר. אורך חיי השותפות נקבע לתקופה של 7 שנים עם אופציה להארכה של 3 שנים נוספות. מעת לעת הוארך ההסכם בהסכמת משקיעי הקרן", נאמר בתביעה. 

 

החברה המרכזית טוענת כי הצדדיים סברו כי נכון יהיה לשתף פעולה בתחום זה כאשר שובל וגרופמן יהוו את הזרוע הביצועית ויהיו אחראים על ניהול השותפות וביצוע ההשקעות למען החזר מיטבי למשקיעים בקרן, וזאת באמצעות חברת שובל-גרופמן נדל"ן, אשר תהיה השותף הכללי המנהל.

 

"הרעיון הכללי הוא כי השותפים המוגבלים (כמו החברה המרכזית -ל.ד) ישקיעו הון בקרן, כפי שיתבקשו על ידי השותף הכללי מעת לעת, והשותף הכללי יפעל לשם השקעה בפרויקטים שונים בנדל"ן, תוך מתן מידע ואינפורמציה נדרשים לשותפים המוגבלים", נאמר בתביעה.

 

זלמן שובל זלמן שובל צילום: נמרוד גליקמן

 

"השותף הכללי מסרב להעביר דיווח על פעילות הקרן"

 

החברה המרכזית טוענת כי הקרן גייסה השקעות בשווי של כ-26.7 מיליון דולר וכי החברה המרכזית השקיעה בשנים 2006-2003 בקרן פייר 1.5 מיליון דולר. עוד נטען כי על פי הסכם השותפות, ניהול השותפות יתבצע באופן בלעדי על ידי השותף הכללי (חברת שובל-גרופמן -ל.ד) והוא יהווה את הזרוע הביצועית לניהולה של הקרן וישלוט בה. השותפים המוגבלים, נטען, הקנו יפוי כוח נרחב לשותף הכללי לפעול כבא כוחם ולקבל החלטות הנוגעות להשקעות הקרן או הכוונת פעילותה העסקית (דוגמת שליטה על החשבונות וביצוע תשלומים).

 

שלמה גרופמן שלמה גרופמן צילום: אוראל כהן

 

החברה המרכזית טוענת בתביעה כי לאחרונה הודיע השותף הכללי כי התקבלה החלטה על ידו לפרק את השותפות ולהעביר את כלל נכסיה והתחייבויותיה לשותף הכללי. עוד נאמר כי לשותפות אין נכסים.

 

"בפועל רק השותף הכללי ידע ויודע כיצד פעלה הקרן ומהם הסכומים שהתקבלו כתוצאה מביצוע ההשקעות, והחברה המרכזית הסתמכה עליו באופן מלא ומוחלט כי ידווח לה דיווח אמיתי ומלא על אודות הכספים שהוא מקבל מהעסקאות מעת לעת. ואולם, חרף פניות רבות, השותף הכללי מסרב להעביר לידי החברה המרכזית דיווח אודות פעילותה של הקרן, כיצד פעלה ומה נעשה בכספי ההשקעה", נטען בתביעה.

 

 

מפעל קוקה-קולה בבני ברק מפעל קוקה-קולה בבני ברק צילום: עמית שעל

 

החברה המרכזית מבקשת עתה מבית המשפט להוציא צו שיורה לשובל-גרופמן להעביר לחברה המרכזית חשבונות מלאים ביחס לתמורה שהתקבלה בקרן כתוצאה מקידום עסקאות בנדל"ן מתחילת פעילותה ועד המועד בו הוחלט על פירוקה.

 

"העברנו לשותפים המוגבלים דוחות ודיווחים כנדרש"

 

לתביעה צורף כנספח מכתב תגובה מינואר האחרון מטעם בא כוח הנתבעים, עו"ד יורם זמיר ממשרד שפיגלמן קורן זמיר ושות' ובו ציין כי "במשך שנות פעילות השותפות, מרשתנו (שובל-גרופמן נדל"ן - ל.ד) העבירה לשותפים המוגבלים דוחות ודיווחים כנדרש ועדכנה אותם בדבר מיזמי השותפות והתקדמותם. אין כל בסיס ענייני או משפטי לדרישת מרשתך (החברה המרכזית-ל.ד) לשחזר מידע זה לתקופה של 19 שנים או לתקופה אחרת כלשהי.

 

"דרישת העיון, בהיקפה ובעיתוי שהוצגה, גם מכבידה באופן בלתי סביר בעליל. במיוחד בשים לב לכך שעסקינן בשותפות שנוסדה לפני 19 שנים, כל הפרויקטים שיזמה אוכלסו זה מכבר... והחלטה על פירוקה כבר התקבלה לפני מספר חודשים כפי שנמסר למרשתך וליתר השותפים המוגבלים...

 

"אם לא די בכך, הרי שגם הצוות המקצועי והמנהלי של השותף הכללי שעסק בניהול של ענייני השותפות כבר פוזר למעט מזכירה והמסמכים הועברו במרוצת השנים לאחסון בארכיבים חיצוניים... ככל שעם התקדמות תהליך הפירוק ויישובן של ההתחייבויות התלויות ימצא שהשותפות הותירה בידיה סכומים ביתר, הרי שהם יחולקו בין השותפים המוגבלים בהתאם להוראות הסכם השותפות. אלא שבעת הזו, בלא שניתן לדעת עדיין מה יעלה בגורלן של כל ההתחייבויות התלויות, אין אפשרות או לערוך התחשבנות כזו", נאמר בתגובת בא כוח הנתבעים.

 

עו"ד מיקי שפיגלמן, שמייצג את הנתבעים, מסר בתגובה כי "למרשינו לא נמסרה כל תביעה ואף לא ידועה כל עילה בגינה ניתן להגיש נגד מרשינו תביעה".

 

טרם הוגשה תגובת הנתבעים לבית המשפט.

x