$
בארץ

לא רק בקורונה: קריסה בשיעור התעסוקה של גברים ערבים

ממחקר של הכלכלנית הראשית באוצר עולה ששיעור התעסוקה של גברים ערבים ירד מ-59% בראשית 2018 ל-54% עוד לפני הקורונה. זאת בשל כניסת זרים ופלסטינים לענף הבנייה, וירידה במשרות בתעשייה. בקורונה נרשמה צניחה נוספת ל-43% בראשית 2021

שחר אילן 15:5006.04.21

שיעור התעסוקה של גברים ערבים צנח בשלוש השנים האחרונות מ-59% ל-43%. הקריסה החלה עוד לפני משבר הקורונה ונובעת מצמצום מספר העובדים בתעשייה ומכניסת עובדים זרים ופלסטינים לענף הבינוי.

 

 

הקורונה החמירה עוד יותר את הקושי של הגברים הערבים, אשר 70% מהם אינם אקדמאים, להשתלב בשוק העבודה. כך עולה ממחקר שפרסמה היום (ג') הכלכלנית הראשית באוצר שירה גרינברג.

שירה גרינברג כלכלנית ראשית באוצר שירה גרינברג כלכלנית ראשית באוצר צילום: אלכס קולומויסקי

 

עם זאת, גם בשנים שקדמו למשבר הקורונה נרשמה ירידה משמעותית בשיעור התעסוקה של הגברים הערבים. כך, בשנתיים שקדמו למשבר נרשמה ירידה של כחמש נקודות אחוז (נקודת אחוז – אחוז מ-100% הגברים הערבים) בשיעור התעסוקה של קבוצה זו; מ-58.9% בתחילת 2018 לכ-53.9% בתחילת 2020. בסך הכל ירד שיעור התעסוקה מינואר 2018 לינואר 2021 מ-58.9% ל-42.6% כלומר ירידה של 16 נקודות אחוז.

 

הירידה בשיעור התעסוקה הייתה חדה במיוחד בקרב צעירים ובעלי השכלה נמוכה (ללא תעודת בגרות). זאת בהשוואה לעלייה קלה בקרב הנשים הערביות באותה התקופה, מ-27% בתחילת 2018 ל-28.8% בתחילת 2020.

 

פועלים פלסטינים פועלים פלסטינים צילום: צביקה טישלר

 

 

משבר הקורונה הוביל לירידה משמעותית בשיעור התעסוקה וההשתתפות של הגברים הערבים בשוק העבודה. נכון לחודש ינואר 2021, שיעור התעסוקה של הגברים הערבים ירד בכ-21% ושיעור ההשתתפות בכ-15% בהשוואה לזה שהיה לפני המשבר.

 

 

כ-70% מהירידה הכוללת בשיעור תעסוקת הגברים הערבים מוסברת ע"י הכלכלנית הראשית בירידת שיעור התעסוקה של הצעירים (עד גיל 34). הדבר נבע בעיקר מהירידה בשיעור התעסוקה של הגברים הפחות משכילים, בעלי השכלה תיכונית בלבד ובעיקר אלה בלי זכאות לתעודת בגרות – בכ-14% בין בתחילת 2018 לתחילת 2020; בקרב משכילים נרשמה עלייה של 2% בשיעור התעסוקה.

 

תעסוקת הגברים הערבים מתאפיינת במספר ענפים מצומצם - בינוי, מסחר, תעשייה ותחבורה

 

חלק ניכר ממגמה זו נבע מירידה של כ-25 אלף מועסקים ערבים בשני ענפי תעסוקה מרכזיים, התעשייה והבינוי. זאת, על רקע התכווצות כללית בענף התעשייה והשתלבות מוגברת של עובדים זרים בענף הבינוי. תעסוקת הגברים הערבים מתאפיינת בריכוז ענפי גבוה; כ-62% מהגברים המועסקים בתחילת 2020 עבדו בארבעה ענפים עיקריים – בינוי, מסחר, תעשייה ותחבורה.

כאמור גורם מרכזי לתופעה הוא פערים גדולים בין ערבים ליהודים ברמות ההשכלה.

 

על פי הכלכלנית הראשית, למעלה מ-70% מהמועסקים הערבים בתחילת 2020 למדו עד 12 שנות לימוד בהשוואה ל-47% בקרב גברים יהודים לא חרדים. מנגד, כ-19% מהמועסקים הערבים בלבד היו בעלי השכלה אקדמית בהשוואה ל-34% בקרב גברים יהודים שאינם חרדים.

 

 

נשים ערביות. שיעור השתתפות נמוך בעבודה נשים ערביות. שיעור השתתפות נמוך בעבודה צילום: נשים מבשלות דיאלוג

 

משבר הקורונה, כותרת הכלכלנית הראשית, הביא להחמרה נוספת. נכון לחודש ינואר 2021, שיעור התעסוקה של הגברים הערבים ירד בכ-21% בהשוואה לזה שהיה לפני המשבר. זאת בהשוואה לכ-16% בקרב גברים חרדים ו-13% בקרב יהודים לא חרדים. מלבד זאת, נרשמה ירידה חדה של 15% גם בשיעור ההשתתפות של גברים ערבים בהשוואה לכ-3% בקרב גברים חרדים וכ-2% בקרב יהודים לא חרדים.

x