$
פרשת השוחד בשיכון ובינוי

רוית ברניב: "אף פעם לא עלה הנושא של שוחד. גם לא בדקתי אם אנשים רצחו"

יו"ר שיכון ובינוי לשעבר עומתה בחקירתה במשטרה עם הדיווחים לדירקטוריון על תשלומי השוחד שלא זכו למענה ועל הניסיון לטייח את תשלומי העמלות הפסולות ולהכשיר אותן כ"הסכמי ייעוץ"

רועי ברגמן 16:5925.03.21

אחת הנחקרות בפרשת השוחד במדינות אפריקה על ידי שיכון ובינוי היא יו"ר החברה לשעבר, רוית ברניב, שכיהנה בתפקיד בין השנים 2007 ל-2012. ברניב נחקרה לראשונה בסוף פברואר 2018, כאשר עיקר החקירות נגעו לשאלת ידיעתה את הפרקטיקות הפסולות לכאורה שבהן פעלה החברה הבת של שיכון ובינוי, SBI ארצות חוץ, במדינות אפריקה.

 

 

 

חוקר: "האם במהלך תפקידך כיו"ר דירקטוריון שיכון ובינוי דווח לך על חשד לעבירות פליליות המתנהלות בחברה?"

 

ברניב: "אף פעם. יש כן מכתב, שאני לא זוכרת באיזה שנה, עופר (קוטלר) עדכן אותי שהגיע מכתב מהבנק העולמי שמבקש לעשות בדיקה במספר פרויקטים. אני לא זוכרת באיזה מדינה זה היה וגם לא חשבנו שזה משהו חריג כיון שהבנק העולמי היה המממן של חלק מהפרויקטים בחברה אז חשבנו שזה הליך שגרתי".

 

רוית ברניב רוית ברניב צילום: רוני שיצר

 

חוקר: "רובי לזרוב (רואה החשבון המבקר של שיכון ובינוי, ר"ב) בחקירתו מספר שבדו"חות הכספיים היה מפרט על תשלומים שבוצעו ללא מסמכים וכי כל חברי הדירקטוריון של שיכון ובינוי ידעו מכך".

 

ברניב: "ממש לא. לא יודעת למה הוא אומר את זה. זה לא משהו שאני מכירה".

 

חוקר: "גם יהודה אלימלך (מנכ"ל סולל בונה ארצות חוץ) שנחקר ונמצא במעצר כבר מיום שלישי מספר שהוא לחברי הדירקטוריון על הוצאות מזומן אלה".

 

ברניב: "לא יודעת למה הוא אומר את זה. אני לא קיבלתי שום דיווח כזה".

 

"לא יודעת איך מתנהל שוחד"

לאורך חקירתה במשטרה, ברניב הרבתה לטעון כי אינה זוכרת ישיבות שקיימה בחברה, בטענה שעבר זמן רב בין סיום עבודתה בחברה לתחילת החקירה – 6 שנים.

 

חוקר: "האם שוחד יכול להיות הוצאה ללא חשבונית?"

 

ברניב: "אני לא יודעת איך מתנהל שוחד".

 

חוקר: "זאת לא אפשרות שהייתם צריכים לקחת בחשבון כפרשנות להוצאות מהסוג שכנגדן לא מתקבלות קבלות?"

 

ברניב: "לא. אני לא זוכרת מה היה אז בדיון. אני יכול לומר שאתה כדירקטור נסמך על הבדיקות שעושה מערך הכספים והנהלת החברה. וכשהם מאשרים שהתשלומים בוצעו כהלכה וכדין אז זה החומר שאתה יודע אותו ועל סמך החומר הזה אתה מאשר דו"חות כספיים".

 

חוקר: "הודה אלימלך מבקש מרובי לזרוב התייחסות לדוחות הכספיים. את מבקשת ממנו לדבר על הליקויים המשמעותיים. בתשובתו, רובי מפנה את תשומת לבכם לתשלומים שכנגדם לא התקבלו קבלות או מסמכים אחרים. תגובתך".

 

ברניב: "בתשובה לשאלתי מה זה ליקוי משמעותי הוא מציין שבניגריה לא נגרעו סיסמאות כניסה למערכות מידע של עובדים שעזבו ושאין הפרדת סמכויות ותפקידים בין מערכת משאבי אנוש ומערכת השכר ושהוא ימשיך ויעשה בדיקות במהלך השנה... ממה שאני קוראת ואני לא זוכרת איך זה התנהל בתוך הדיון, זה נראה כמו מספר התייחסויות לביקורת הדו"חות הכספיים שהוא ביצע. ראשית נתחיל מזה שהוא מציין שחוות הדעת שלו חלקה. כאשר הרו"ח החיצוני מאשר שחוות הדעת שלו חלקה מבחינתי זה אומר שהוא בדק את כל הדו"חות הכספיים ומצא שהכל רשום כהלכה".

 

בעלת השליטה, שרי אריסון בעלת השליטה, שרי אריסון צילום: אוראל כהן

 

חוקר: "יהודה אלימלך מסביך בחקירתו ומפרט לאן הלך הכסף ללא הקבלות: 'תשלומים מסוימים הם תשלומים למתווכים, ללוביסטים ולעובדי ציבור זר'. כאשר נשאל אם כל האנשים בישיבה מבינים שמדובר בשוחד הוא עונה 'אני מניח שהם מבינים שחלק מהתשלומים הם שוחד לעובד ציבור זר'. תגובתך".

 

ברניב: "לא שמעתי אף פעם פירוט מהסוג הזה. לא היה דיווח על תשלום מהסוג הזה. אם היה דיווח, זה נשמע כמו שוחד ולא הייתי מאשרת לעולם תשלומי שוחד".

 

החוקר: "אני אומר לך שכולם ידעו על איזה תשלומים מדובר אבל כולם עצמו עיניים. אתם לא העמקתם בשאלות ורובי לזרוב מצידו רשם סעיף שחשב שמכסה אותו".

 

ברניב: "לא מקובל עליי משפט 'כולם ידעו'. אני ידעתי רק את מה שהוצג בפניי. אם הייתי יודעת שמתנהל משהו לא חוקי בחברה הייתי מטפלת בו חד משמעית. אין לי סובלנות לפעולה לא חוקית בחברה".

 

החוקר: "מהחקירות עולה תמונה שהרבה אנשים ידעו על התרבות העסקית שמנהלת החברה בחו"ל הכוללת תשלומי שוחד בכדי לזכות בפרויקטים, להזיז מחסומים ולהיטיב עם מפקחים. את רוצה להגיד לי שלא שמעת על תרבות עסקית מהסוג הזה?"

 

ברניב: ""אף פעם. לא מכירה תרבות כזאת בכלל. אני פגשתי דיווחים שכולם תקינים ומאושרים על ידי אנשי הכספים וההנהלה. המסר ממני תמיד היה שהחברה מתנהלת באופן תקין לחלוטין, אין אפור, יש רק לבן".

 

"הייתי יודעת שיש שוחד? הייתי מטפלת בזה"

החוקרים מעמתים את ברניב עם ניסיון שביצעה ביחד עם מנכ"ל שיכון ובינוי דאז, עופר קוטלר, למכור את SBI ארצות חוץ, בשנים 2010-2011.

 

חוקר: "עופר קוטלר מספר בחקירותיו שהסיבה לרצון למכור את החברה עלה בגלל 'עננה' שישבה על חברת שיכון ובינוי ארצות חוץ, שקשורה לטענתו בהתנהלות העסקית השוחדית שהייתה קשורה בתרבות הארגונית ולא ידעו כיצד ניתן להיפטר ממנה. תגובתך".

 

ברניב: "אני לא מכירה דבר כזה. אם הייתי יודעת שיש מתן שוחד בחברה הייתי מטפלת בזה בצורה נחרצת, מבצעת חקירה, מדווחת למשטרת ישראל ובטח לא פועלת למכור את החברה".

 

עופר קוטלר עופר קוטלר צילום: עמית שעל

 

 

בחקירתה השלישית במשטרה מתעכבים החוקרים על גיבוש הקוד האתי בשיכון ובינוי והזיקה שלו לסוג העבירות המיוחסות לפעילות החברה באפריקה.

 

חוקר: "אני שואל ומבקש, האם עשית משהו ספציפי כדי לוודא שאין מתן שוחד?"

 

ברניב: "אף פעם לא עלה הנושא של שוחד של משלמים שוחד. גם לא בדקתי אם אנשים רצחו. אז מה שאתה יכול לעשות זה להנהיג תרבות שתומכת בפעולה חוקית".

 

בהמשך מתמקדת החקירה בפגישה משולשת של ברניב עם יהודה אלימלך ועופר קוטלר, כאשר מוצגים לה שני מסמכים – מסמך הכנה לפגישה שהכין אלימלך ותרשומת של הישיבה עצמה.

 

חוקר: האם השתתפת בישיבה בה עלו הנקודות מהמסמך?

 

ברניב: "אני לא השתתפתי בישיבה שבה דובר על כך ש-SBI פועלת באופן שהוא לא חוקי".

 

חוקר: "את הצעת למסד את התשלומים המיוחדים (עמלות) באמצעות הסכמי ייעוץ כפי שכתוב בתרשומת?"

 

ברניב: "אני לא זוכרת ישיבה כזאת. לא זוכרת שהשתתפתי בה. אם אמרתי דברים בתוך הישיבה אז אני לא זוכרת דברים שנאמרו. אני כן זוכרת שאם הייתי משתתפת בישיבה שהייתי מבינה מתוכה שהחברה פועלת בצורה שאינה חוקית הייתי מנחה לפעול רק בצורה חוקית".

 

חוקר: "במהלך הישיבה יהודה אלימלך סוקר בפנייך ובפני קוטלר את הפעילות הקיימות בנושא תשלום העמלות ואת תהליך האישורים, ביצוע התשלומים והבקרה. את ועופר שאלתם שאלות וקיבלתם הבהרות ופרטים, כלומר אנחנו רואים שנושא התשלומים המיוחדים שזה כינוי יפה לתשלום שוחד, הובא בפנייך בצורה ישירה ואת העמקת לחקור בנושא".

 

ברניב: "אני לא זוכרת את קיומה של הפגישה".

 

חוקר: "יכול להיות שהייתה ישיבה כזאת ולא הבנת שמדובר בשוחד?"

 

ברניב: "אני לא הבנתי באף ישיבה ולא נאמר לי אף פעם שיש תשלומי שוחד".

 

חוקר: "מדוע הצעת לנסח את העמלות כהסכמי ייעוץ?"

 

ברניב: "אני לא זוכרת שהצענו את הדבר הזה. יכול להיות. אני לא יודעת".

 

חוקר: "מהמסכמים שהצגנו לך על הנושאים לדיון ותרשומת הפגישה עולה באופן ברור שהיית מודעת לעובדה שאת עוברת על החוק. תגובתך?"

 

ברניב: "לא הייתי מודעת לעבירה על החוק. לא עברתי על החוק ולא הייתי מודעת לזה שהחברה פועלת בצורה לא חוקית. וכל זה אני רוצה להזכיר שזה מסמכים שאני לא זוכרת לא מכירה אותם ולא כתבתי אותם. ולא זוכרת קיום ישיבה כזאת".

 

בהמשך החוקרים מציגים בפני ברניב סרטון הכולל שיחה בין רובי לזרוב ושי סקף, חשב החברה בקניה ועד מרכזי בפרשה.

 

חוקר: התייחסי למה שראית עכשיו?

 

ברניב: "מזעזע. מקווה שתפרעו איתם את הדין, עם כל מי שעשה את העבירות האלה".

 

חוקר: "מה איתך?"

 

ברניב: "אם הייתי יודעת את זה לא הייתי נותנת לזה לקרות. ורובי ישב איתי באותו חדר ועם כל הדירקטוריון ומעולם לא אמר את זה".

 

חוקר: "אבל הוא כל הזמן בא והתריע על הבעייתיות שיש במתן תשלומים ללא קבלות, אז מדוע את זורקת עליו את האחריות?"

 

ברניב: "אני לא זורקת את האחריות על אף אחד. אני מתייחסת למה שאתה אומר ורובי ציין בדוחות הכספיים שיש הוצאות שהם ללא חשבוניות. הוא מעולם לא אמר שהן לא חוקיות".

x