$
משפט

אושרה הגשת ייצוגית נגד כלל ביטוח: הבטיחה הנחה - ולא נתנה

בתביעה שאישר באופן חלקי המחוזי נטען כי החברה התחייבה להעניק למבוטחים בפוליסה הקבוצתית של מכבי שירותי בריאות שיצטרפו לפוליסה הפרטית 20% הנחה - ולא עשתה זאת. התביעה מוערכת ב-52 מיליון שקל

בית המשפט המחוזי מרכז אישר בתחילת השבוע באופן חלקי תביעה ובקשה לאישור תובענה ייצוגית שהוגשה בשנת 2016 כנגד כלל ביטוח ועניינה בטענה כי במסגרת פוליסת ביטוח סיעוד קבוצתית שמכרה, התחייבה כלל ביטוח להעניק למבוטחים בפוליסה הקבוצתית שיצטרפו לפוליסה הפרטית הנחה ולא עשתה זאת.

 

מההחלטה עולה כי כלל ביטוח ביטחה את חברי קופת החולים מכבי שירותי בריאות בפוליסת ביטוח סיעודי קבוצתית, המוצעת לרכישה לחברי מכבי. עניינה של התביעה בביטוח סיעודי פרטי שרכשו חברי מכבי מכלל ביטוח על מנת להשלים/להרחיב כיסוי סיעודי שניתן להם במסגרת הפוליסה הקבוצתית. עיקר טענת התובע המיוצג על ידי עוה"ד שלומי מושקוביץ, יניב סטיס ואלינה מיל דוד, היא כי במסגרת הפוליסה הקבוצתית, התחייבה כלל ביטוח להעניק לחברי מכבי שיצטרפו לפוליסה הפרטית 20% הנחה על הפרמיה, וכי לא עשתה כן.

 

בית כלל בתל אביב בית כלל בתל אביב צילום: אוראל כהן

 

 

מההחלטה עולה כי ביולי 2008 נבחרה כלל ביטוח על ידי מכבי לבטח בפוליסת ביטוח סיעודי קבוצתי את חברי קופת החולים בתוכנית הנקראת "מכבי סיעודי". הפוליסה הקבוצתית מכבי סיעודי נכנסה לתוקף ביולי 2008 וחודשה מפעם לפעם עד לסוף יוני 2017. מיולי 2017 מבטחת את חברי מכבי בפוליסה הקבוצתית חברת ביטוח אחרת שנבחרה כזוכה במכרז במכבי סיעודי.

 

התובע טען כי בסעיף בפוליסה הקבוצתית התחייבה כלל ביטוח להעניק לחברי מכבי בעלי פוליסה קבוצתית אשר ירכשו ממנה את פוליסת הפרט הנחה בשיעור של 20% מדמי הביטוח של פוליסה זו. הנזק הקבוצתי לכלל הקבוצה המיוצגת הוערך על ידי התובע בסך כולל של 52 מיליון שקל.

 

מנגד, טענה כלל ביטוח כי ההנחה שהובטחה נועדה רק למי שרכש את הפוליסה באופן ישיר מכלל ביטוח ולא באמצעות סוכני ביטוח. עוד נטען, כי המבקש רכש את פוליסות הפרט שלו באמצעות סוכן ביטוח, ולכן אינו זכאי להנחה. בית המשפט לא קיבל טענה זו והשופט יחזקאל קינר קבע כי אין כל אינדיקציה בכל מקום אחר בפוליסה, לכך שמתן ההנחה בדמי הביטוח ברכישת פוליסות פרט מוגבל לרכישה ישירה בלבד.

 

נקבע כי "אמנם, כפי שטענה כלל ביטוח נוסחה הפוליסה על ידי מכבי, והיוותה חלק ממסמכי המכרז, אך משמדובר בהנחה משמעותית המוענקת למבוטח, וככל שמתן ההנחה אינו משתלם כלכלית לכלל ביטוח, ברי כי עמדו לפניה ברירות שונות: יכולה הייתה לבחור שלא להשתתף במכרז, להפנות שאלת הבהרה לפני המכרז, או להפנות תשומת לב מכבי לכך לאחר זכיית המשיבה במכרז... בחירתה של כלל ביטוח שלא לפעול כאמור מלמדת על כך כי הסכימה לניסוח ולמחויבותה הנובעת מכך".

 

בית המשפט קבע כי פוליסות הפרט המזכות בהנחה, הן רק פוליסות שתקופת הזכאות לפיצוי על פיהן היא לכל החיים. בקשת התובע לאשר את התובענה כייצוגית גם בגין כל קבוצת המבוטחים המחזיקה בפוליסת סיעוד פרטית שתקופת הזכאות בה לפיצוי אינה לכל חיי המבוטח - נדחתה.

 

מכלל ביטוח טרם נמסרה תגובה.

x