$
בארץ

פרסום ראשון

התנאים של התקציב ההמשכי: בלי קליטת עובדים ויציאות לחו"ל

החשכ"ל יהלי רוטנברג פרסם את ההוראות לגבי ההתנהלות התקציבית של משרדי הממשלה ב-2021, שעבורה עדיין לא אושר תקציב; כל שקל שאינו קשור לתשלום שכר וחובות עבר, יהיה חייב לקבל אישור מוועדת חריגים

אדריאן פילוט 15:0029.12.20

החשב הכללי במשרד האוצר, יהלי רוטנברג, פרסם לכלל משרדי הממשלה את התנאים בהם יש לפעול במסגרת התקציב ההמשכי לשנת 2021.

 

לפי ההוראות, חל איסור כמעט מוחלט על רכישת רכבים חדשים, יציאות לחו"ל, גיוס עובדים ופעילויות הדרכה לכל עובדי המשרדים.

 

כמו כן, כל שקל שאינו קשור לתשלום שכר וחובות עבר, יהיה חייב לעבור ועדות חריגים. לצורך כך, הקים רוטנברג חמש ועדות חריגים: ראשונה - לעניין תמיכות בראשות סגן בכיר לחשב הכללי, האחראי על חטיבת משרדים חברתיים; ועדה נוספת לעניין היבטי כוח אדם, תקינה, הדרכה, הכשרה, רווחה ונסיעות לחו"ל, בראשות סגן חשכ"ל האחראי על חטיבת שכר, תנאי שירות וגמלאות; ועדה שלישית - לעניין התקשרויות של המשרדים והגופים הביטחוניים, בראשות סגן חשכ"ל חטיבת ביטחון ומינהל; ועדה רביעית - לעניין התקשרויות של משרד הבריאות, בראשות סגן חשכ"ל משרדים חברתיים, וזאת בעקבות משבר הקורונה; וועדה חמישית - לעניין התקשרויות של בתי החולים הממשלתיים, אף היא בראשות סגן חשכ"ל חטיבת משרדים חברתיים.

  

יהלי רוטנברג יהלי רוטנברג צילום: מיקי נועם אלון

 

כמו כן, רוטנברג קבע כי כל בקשה לאישור פרסומים מטעם המשרדים, בכל סכום, תובא לדיון בוועדת החריגים בהתחשב בצרכיו הייחודיים של המשרד המבקש. יתרה מזו, כל בקשה מטעם המשרד לאישור התקשרות עם נותני שירותים חיצוניים (כגון שירותי ייעוץ) מעל סכום של 10,000 שקלים (סכום נמוך ביותר לכל הדעות), לרבות מימוש אופציה בהתקשרויות קיימות מעל סכום כזה, חייב דיון בוועדת החריגים. המשמעות: כל התקשרות עם גורם חיצוני - חייבת אישור מפורש.

 

כאמור, קליטת העובדים כמעט מנוטרלת: "לא יפורסמו מכרזים פומביים ו/או בין-משרדיים חדשים לקליטת כוח אדם, ולא ייקלטו עובדים בכל צורת העסקה, אלא באישור ועדת החריגים המיוחדת".

 

יתרה מזו, רוטנברג קבע כי "יש להימנע מאישור נסיעות לחו"ל שאינן הכרחיות ודחופות". ובכל זאת, נסיעות לחו"ל שהן הכרחיות ודחופות, לרבות עלות הטיסה והלינה, "תאושרנה על ידי מנכ"לי משרדי הממשלה, בהתאם להוראות התכ"ם ובכפוף לכללים הבאים: נסיעות שרים - בליווי של עד שני מלווים (לא כולל מאבטחים); נסיעות מנכ"לים - בליווי של מלווה אחד בלבד; נסיעות של עובדי המשרד - מספר הנוסעים יצומצם ככל הניתן. תאושר נסיעתו של עובד אשר הכרחי למטרת הנסיעה ומשתתף באופן אקטיבי בפעילות בחו"ל; לא תאושרנה נסיעות אשר אינן כוללות פעילות אקטיבית של הנוסע, כגון למידה, קבלת מידע וכדומה; משך הנסיעה הינו לתקופה ההכרחית בלבד; המשרד אינו חורג מתקציב הנסיעות לחו"ל, שנקבע בתקציב של שנת 2019; עלות הנסיעות לחו"ל של המשרד בכל רבעון (או אומדן העלות) אינה עולה על 80%, מעלות הנסיעות לחו"ל ברבעון המקביל אשתקד".

 

לפי החוק, החל מ-1 בינואר יתחיל לפעול תקציב המשכי - המכונה גם 1 חלקי 12 - ועל החשכ"ל לפרסם תנאי התנהגות וכללים ברורים על אופן הוצאת הכסף. 

 

המשמעות תקציב המשכי ל-2021 - אחרי שגם ב-2020 התקציב היה המשכי - היא קיצוץ בפועל של 14 מיליארד שקל, עד גיבוש תקציב מדינה מאושר.

x