$
משפט

פרשנות

עו"ד רוט וסחיטת שופטי נתניהו - גרסת המתווך

מנחם גשייד עיתונאי, ומאכער חרדי מאשר את עיקרי פרסום "עובדה" על גלגול הרעיון להקליט קרוב משפחה של שופט ש"דיבר סרה" בנתניהו

משה גורלי 11:3029.12.20
"ידידי עו"ד אריאל רוט סח לי באחת משיחותינו על דבר אותה רכילות, ועל האופציה לאמת את הדברים באמצעות הקלטה". כך כותב מנחם גשייד עיתונאי, עסקן, מאכער חרדי בטור באתר "ישראל היום". הרכילות היא השמועה "כי בן משפחה של אחד מהשופטים מדבר סרה בראש הממשלה". האופציה עליה הוא מדבר היא "לאמת את הדברים באמצעות הקלטה". כלומר, גשייד מאשר את התזה העיקרית של "עובדה" ואילנה דיין – שותפו של סניגור ראש הממשלה, עו"ד עמית חדד, גלגל רעיון של סחיטת שופט ושיבוש משפט בתיקי ראש הממשלה.

 

עו"ד אריאל רוט עו"ד אריאל רוט צילום: מסך מתוכנית "עובדה"

 

 

גשייד היה האיש שתיווך בין השותף, עו"ד אריאל רוט לבין אורית גרינברג, אשת עסקים בעלת עסקי מזון בארה"ב שמתגוררת בישראל. המפגש נועד לקדם עסקי יבוא בשר בין רוט לגרינברג, אבל בפועל קודמה בו עסקת הקלטה בין דיין וגרינברג. "יותר משביקשו לבצע עסקת בשר עם עו"ד רוט", מסכם גשייד בהומור, "הניחו אותו על הגריל, הפכו אותו למנה העיקרית בתפריט".

 

המתווך גשייד שלוקח אחריות על ההסתבכות של חברו הטוב, תוקף את מלכודת ההקלטה והצגתה כמזימה מוגמרת. אבל כמו בלעם שביקש לקלל ונמצא מברך, מאשר גשייד את עיקרי הפרסום. ראשית, סביבת ראש הממשלה היתה מודעת לכך שבן משפחתו של אחד השופטים "מדבר סרה" בנתניהו. ומן הסתם, גם גשייד ורוט ידעו זאת, עוד לפני המפגש אצל גרינברג; שנית, המזימה להקליט לא הייתה זרה לרוט. "ידידי עו"ד אריאל רוט", כותב גשייד, "סח לי באחת משיחותינו על דבר אותה רכילות, ועל האופציה לאמת את הדברים באמצעות הקלטה". שלישית: "עו"ד רוט פטפט עצמו לדעת על מנת להרשים ולקדם את העסקה הכלכלית". כלומר, רוט אכן גלגל את הרעיון. נכון, זה היה במרפסת אליה ביקש לצאת, ורק, כדברי גשייד, כדי להרשים ולקדם את עסקת הבשר. איך מזימה פלילית מקדמת עסקת בשר? לא ברור. למה שגרינברג תעשה עסקה עם מי שמתכוון לסחוט שופט ולשבש משפט? בכל מקרה, העסקה שבסוף יצאה לפועל היתה בין גרינברג לדיין, והסירחון התפוצץ לפתחו של רוט.

 

ורביעית - גשייד לא מוציא מכלל אפשרות שהמיזם אכן בסופו של דבר יצא לפועל. "יכול שנעשה ניסיון (ובמלוא הכנות, אינני יודע מי היוזם ו/או השולח) לגרום לאותו קרוב ו/או בן משפחה לומר שוב את אותם דברים (המיוחסים לו) והפעם להקלטה". פרשנות לגיטימית לדברים אלה לא מוציאה את החבר הטוב רוט מגדר האופציות האפשריות.

 

עו"ד ארז טיקולסקר, סיכם כך את הפרשה: "שותפות בין עורכי-דין מבוססת על אמון ושקיפות. שירות של עורכי-דין ללקוח מבוסס על אמון ושקיפות. לכן - אם עו"ד אריאל רוט פעל מבלי ליידע את שותפו, עו"ד עמית חדד, חדד אמור למסור לו הודעה על סיום השותפות. אם פעל תוך יידוע עו"ד חדד, שניהם נושאים באחריות. אם פעל מבלי ליידע את הלקוח, בנימין נתניהו, על הלקוח לברר האם עו"ד חדד ידע. אם לא - לדרוש כי השותפות עם עו"ד רוט תסתיים לאלתר. אם כן - לפטר את שניהם. אם הלקוח ידע - הוא גם אחראי. איך יודעים איזו מן האפשרויות נכונה? מזמינים את שלושתם לחקירה במשטרה, בחדרים נפרדים, שלשום. למיטב ידיעתי זה לא קרה. יש פה גם חומר לבדיקה אתית של לשכת עורכי הדין, אך הציפיה ממנה פחותה אפילו ביחס לציפייה מהמשטרה".

x