$
משפט

עונשי מאסר בפועל נגזרו על שני אנשי שוק ההון מ-RGR שהורשעו בהרצת מניות

שנתיים מאסר בפועל נגזרו על גיא בן דוד, מנהל שותפות הנוסטרו ב-RGR, וכן קנס בסך רבע מיליון שקל. על ערן גרינפלד, שהיה סוחר בחברה נגזרה שנת מאסר וקנס של 50 אלף שקל. השניים הורשעו בחודש יוני בעבירות רבות של השפעה בתרמית על שערי ניירות ערך ושל הנעה בתרמית

תומר גנון 11:2121.12.20

גיא בן דוד, מנהל שותפות הנוסטרו ב-RGR ירצה שנתיים מאסר בפועל, וישלם קנס של רבע מיליון שקל, בעקבות הרשעתו בהרצת מניות. כך פסק היום שופט בית המשפט המחוזי בת"א, חאלד כבוב. על ערן גרינפלד, שהיה סוחר ב-RGR נגזרה שנת מאסר וקנס של 50 אלף שקל.

 

בן דוד וגרינפלד הורשעו בחודש יוני בעבירות רבות של השפעה בתרמית על שערי ניירות ערך ושל הנעה בתרמית. קודם לכן הורשעו בפרשה זו סוחרים נוספים, ובהם עד המדינה, בן חביב.

 

גיא בן דוד גיא בן דוד צילום: אוראל כהן

 

 

הכרעת הדין בעניינם התייחסה למעשים שבוצעו בשנים 2012-2011. תחת ניהולו של בן דוד, איש שוק הון ותיק ומנוסה, נהגו הסוחרים ב-RGR לקנות מניות שהיו צפויות להיכנס למדדי הבורסה, ולמכור בחסר מניות שהעריכו שייצאו מן המדדים, דבר שצפוי היה להביא לירידה בשעריהם. לפי הכרעת הדין, כדי להשיא את רווחי השותפות, פעלו בן דוד וגרינפלד כדי להשפיע באופן מלאכותי על שערי ניירות הערך בהתאם לתכנית תרמיתית שגיבשו.

 

בתוך כך, הזרימו השניים בצוותא עם סוחרים נוספים, אלפי הוראות וביצוע מאות עסקאות תרמיתיות, לרבות עסקאות עצמיות ומתואמות בין חשבונות השותפות לבין עצמם. מרבית עסקאות התרמית בוצעו לקראת סוף המסחר, וזאת במטרה להגדיל את השפעתן ולשלוט בשער היומי שייקבע.

 

פעילות זו, שהגיעה להיקפים של עשרות מיליוני שקלים, נעשתה לאורך תקופה ממושכת, במניות שונות, בשיטות מגוונות ובאופן כמעט יומיומי. מעשי הנאשמים, שהניבו לשותפות רווח ניכר, חשפו את הציבור לנתוני מסחר כוזבים ויצרו מצגי שווא של פעילות תקינה בניירות ערך, תוך ניצול שיטת המסחר לרעה.

 

בגזר הדין שניתן היום נקבע כי "פעולות הנאשמים בגינן הורשעו, פגעו פגיעה חמורה ומשמעותית באמון הציבור בשוק ניירות הערך, כאשר הפעילות התרמיתית היוותה בחלק ממקרים את הרוב המכריע של המסחר בניירות הערך בהם פעלו, ונוכח משך הזמן בו פעלו בכל נייר ונייר. במקרה דנן חומרה יתרה נוכח דפוס הפעילות של הנאשמים לפיו בחלק מן המקרים השתלטו הנאשמים באופן מכוון על ספר המסחר, ודחקו ממנו את הפקודות שלא עלו בקנה אחד עם מטרתם".

 

התיק נוהל על-ידי עו"ד יוני לבני ממחלקת ניירות ערך בפרקליטות מחוז ת"א (מיסוי וכלכלה) ונחקר על-ידי מחלקת חקירות, מודיעין ובקרת מסחר ברשות ניירות ערך.

 

מפרקליטות מיסוי וכלכלה נמסר: "בית המשפט קיבל את עמדת התביעה והטיל עונשי מאסר משמעותיים על הנאשמים בפרשה זו. בית המשפט הכיר בחומרה היתרה הכרוכה בפעילות תרמית בניירות ערך ובפגיעה הקשה הנובעת ממנה למסחר התקין בשוק ההון".

x