$
רכב

ועדת הכספים אישרה: במקום לחדש רישיון מדי עשור - תוקפו יוארך עד גיל 70

ועדת הכספים אישרה שורת שינויים במחירי האגרות הקשורות בהוצאת רישיון. מחיר הארכת רישיון נהיגה עד גיל 70 יעמוד על 510 שקל, זאת במקום הארכה מדי עשור שעולה 441 שקל. הנפקת כפל רישיון תופחת ל-10 שקלים במקום 29 שקלים כיום

תומר הדר 17:1908.12.20

ועדת הכספים אישרה היום שורה של שינויים במחירי האגרות השונות אשר כרוכות בהוצאת רישיון. יש לציין כי אגרות הרישוי על שירותי הרכב השונים בישראל אינן זולות ולעתים מתייקרות תקופתית.

 

היום אישרה ועדת הכספים כי במקום לחדש רישיון נהיגה מדי עשור, יוארך תוקפו של רישיון הנהיגה עד גיל 70 בעלות של 510 שקלים, זאת במקום הארכה מדי עשר שנים בעלות של 441 שקלים. בנוסף אושר כי עלות הנפקת כפל רישיון תופחת לעשרה שקלים במקום 29 שקלים ואילו עלות אגרת כפל רישיון נהיגה תעמוד על 20 שקלים במקום 29.

 

רישיון נהיגה רישיון נהיגה

 

עוד קבעה ועדת הכספים כי אדם בעל רישיון נהיגה שאינו מסוגל עוד לנהוג מחמת מוגבלות או פטירה, זכאי (הוא או קרוביו) לקבל החזר יחסי חודשי עד תום תקופת תוקף רישיונו, כאשר במקרה של פטירה מחלקת הרשות לכל יורש את חלקו היחסי, נוכח כך שלרוב ההחזר הינו מזערי, והפעולות הנדרשות מהרשות הינן מורכבות, נקבע כי החזר זה יבוטל. יש לציין כי היום הודיע משרד התחבורה כי שרת התחבורה מקדמת תקנה חדשה לפיה רכבים פרטיים שגילם הוא שלוש שנים עד עשר שנים ידרשו לביצוע מבחן הרישוי אחת לשנתיים במקום אחת לשנה. עם זאת, אגרת הרישוי תשולם עדיין מדי שנה.

 

x