$
משפט

סכסוך בין חלק ממשפחת סקאל ל"לים" של טדי שגיא

ילדיו של מאיר סקאל הגישו תובענה לבית המשפט המחוזי בתל אביב, לפיה נטען כי במסגרת העסקה שולם להם עבור מכירת סקאל גלובל דיוטי פרי סכום של 10 מיליון שקל, אולם נקבעה להם זכות לקבל תמורה נוספת שהם מעריכים במספר מיליוני שקלים. חברת לים: "בניגוד לטענות, משפחת סקאל נותרה חייבת כספים בהיקף משמעותי לחברה הרוכשת"

דניאל סקאל ומורן יניב סקאל, ילדיו של מאיר סקאל, הגישו לאחרונה לבית המשפט המחוזי בתל אביב תובענה נגד חברת לים בשליטת טדי שגיא זאת, בטענה לתמורה נוספת המגיעה להם לטענתם עבור מכירת חברת סקאל גלובל דיוטי פרי שהיתה בבעלותם.

 

בשנת 2018 הושלמה העסקה לרכישת פעילות חברת סקאל גלובל דיוטי פרי לחברת "לים" של טדי שגיא תמורת סך של 40 מיליון שקל. התביעה עוסקת בעסקה שבמסגרתה נרכשה חברת סקאל גלובל דיוטי פרי שהפעילה בעיקר פעילות דיוטי פרי בנמל חיפה – על ידי איש העסקים טדי שגיא באמצעות חברת לים. במסגרת התביעה מבקשים התובעים באמצעות עו"ד אורי אדלשטיין ממשרד ד"ר רענן הר-זהב אדלשטיין ברמן למנות רואה חשבון מכריע שיקבע את סכום התמורה הנוספת שהמוכרים זכאים לקבל לטענתם מהחברה שבשליטת טדי שגיא, וזאת בהתאם למנגנון הקבוע בהסכם הרכישה.

 

טדי שגיא טדי שגיא צילום: עמית שעל

 

 

"תובענה זו מוגשת נוכח ניסיון נמשך מצד חברת לים - חברה בבעלות בשרשור ובשליטה של איש העסקים טדי שגיא – לחמוק מלשלם למבקשים את התמורה המלאה שהם זכאים לה לפי הסכם שנערך בין הצדדים, אשר על פיו ובמסגרתו מכרו המבקשים ללים חברה שהייתה בבעלותם".

 

המבקשים טוענים כי במסגרת העסקה שולם עבור החברה שלהם סכום של 10 מיליון שקל, אולם נקבעה להם זכות לקבל תמורה נוספת שהם מעריכים במספר מיליוני שקלים. נטען כי סכום התמורה הנוספת לא נקוב מראש בהסכם כמספר אבסולוטי, אלא אמור להיקבע על פי נוסחה שנקבעה בהסכם.

 

לטענת המבקשים חברת לים של שגיא מסרבת לפעול למינוי רואה החשבון מכריע, חרף דרישות חוזרות ונשנות שהופנו אליה, וכך היא מונעת את קביעת סכום התמורה הנוספת שהמבקשים זכאים לו ואת תשלומו להם. "התנהלותו של טדי שגיא, באמצעות חברת לים שבשליטתו ברורה וגלויה לעין – הם מושכים זמן בכל דרך, כבר מעל שנתיים, דוחים את הקץ, ומקשים ומכבידים בכל שלב ובכל אמצעי, כוזב, מלאכותי ולא הגון ככל שיהיה, על המבקשים הפועלים לקבלת התמורה הנוספת", נטען בתובענה.

 

מחברת לים נמסר: "בניגוד לטענות, משפחת סקאל נותרה חייבת כספים בהיקף משמעותי לחברה הרוכשת. העסקה המתוארת בכתב התביעה היא חלק קטן מעסקה רחבת היקף ומורכבת שנעשתה עם משפחת סקאל. לאחר העברת השליטה בחברות התגלו חובות רבים אשר לא ניתן להם גילוי במסגרת תהליך המכירה. משפחת סקאל מבקשת כעת לקבל מחברת לים כספים אך מבלי לשלם מנגד כספים שהיא חבה בגין אותה העסקה".

x