$
משפט

למרות ההתנגדות: ביהמ"ש אישר הסדר נושים לחברת הבנייה שייקה אלה

נאמני החברה ציינו כי סך תביעות החוב כנגד החברה עומד על כ-625 מיליון שקל; חלק מנושי החברה מתנגדים, שכן הם צפויים לספוג תספורת משמעותית מאחר ונכסי החברה פחותים באופן משמעותי מחובותיה, המוערכים בכ-280 מיליון שקל; השופט: אם התוכנית לא תאושר החברה תלך לפירוק, ואז התמורה לנושים תהיה קטנה יותר

בית המשפט המחוזי בירושלים אישר היום (ב') את ההצעה לתוכנית שיקום כלכלית לחברת הבנייה שייקה אלה, זאת למרות שלא אושרה בכל אחת מאסיפות הנושים ברוב הדרוש.

 

 

הנאמנים של החברה ציינו בדיון כי סך תביעות החוב כנגד החברה עומד על כ-625 מיליון שקל. השופט אביגדור דורות קבע כי "השתכנעתי כי במידה והתוכנית לא תאושר, לא יהיה מנוס מפירוק החברה וכי התמורה שהוצעה לנושים גבוהה מהתמורה הצפויה להתקבל בהליך פירוק. אשר על כן, מתקבלת בקשת הנאמנים לאישור תוכנית השיקום. הנני מאשר את הסדר הנושים ונותן לו תוקף של פסק דין כלפי כל נושי החברה".

 

בא כוח העובדים תמך בהסדר מאחר והעובדים צפויים לקבל את החוב כלפיהם.

פטיש פטיש צילום: bigstock

 

 

חברת הבנייה שייקה אלה שהוקמה לפני 20 שנה על ידי הקבלן ישעיהו אלה ובנתה מאות יחידות דיור בישראל נקלעה בשנה שעברה לקשיים. החברה פנתה באוקטובר 2019 בבקשת הקפאת הליכים במסגרתה טענה אז כי צברה חובות של כ-135 מיליון שקל.

 

בית משפט מינה לחברה שני נאמנים, עו"ד יששכר בר הלל ועו"ד שחר קטוביץ והיום קיבל את בקשתם לאשר את הסדר הנושים לחברה. במהלך המשפט ציינו הנאמנים כי נכון למועד הצו לפתיחת הליכים, הייתה לחברה פעילות בהיקף של למעלה מ-1,000 יחידות דיור, בשלבים שונים של בנייה בפרויקטים. מההחלטה עולה כי בקופת החברה יש כ-1.5 מיליון שקל והמכירה של החברה אמורה להניב כ-5.7 מיליון שקל, אולם חובות החברה טרם ידועים סופית ומוערכים בכ-280 מיליון שקל. לפיכך, יש לשער כי חלק מהנושים יספגו תספורת משמעותית. במהלך הדיון ציין עו"ד אופיר רונן המייצג עובדים בחברה כי העובדים תומכים בהסדר.

 

הנאמנים ציינו כאמור כי סך תביעות החוב שטרם אושרו עומד על כ-625 מיליון שקל וכי יש מקום לאשר את הסדר הנושים שכן התמורה שתתקבל עם אישור ההסדר עולה בכ-2 מיליון שקל על שווי החברה. לעומת זאת, טענו, ככל שהצעת ההסדר לא תאושר, לא יהיה מנוס מפירוק החברה.

 

מנגד, בדיון שהתקיים בחודש שעבר טענה באת כוח הממונה על חדלות פירעון כי קיים קושי באישור ההסדר, בשים לב לכך כי מצבת הנשייה אינה ידועה עדיין. נטען כי קיימת נשייה בסדר גודל של כ-280 מיליון שקל, שהוכרעה לצרכי ההצבעה בלבד. כאמור, בסופו של יום בחר השופט לאשר את הסדר הנושים.

 

x