$
רכב

מנדלבליט: חברות השכרת הרכב אחראיות לנזקים שגרמו שוכרים

היועמ"ש החליט להפעיל את סמכותו ולצרף את המדינה לדיון בביהמ"ש העליון בניסיון של אחת מחברות ההשכרה, שפטורות מביטוח צד ג', להתחמק מתשלום עבור נזק שגרם אחד מלקוחותיה; בלשכת סוכני הביטוח בירכו על הצטרפות מנדלבליט להליך

אודי עציון 13:2309.11.20

נהגים רבים כבר נתקלו בקושי לקבל פיצוי כאשר מכוניתם היתה מעורבת בתאונה עם רכב שכור. חברות ההשכרה מנסות להתחמק מאחריות לתאונה, בנימוק שזו מוטלת על שוכר הרכב, ולא עליהן כבעלים של הרכב, ושולחות את הנהג הנפגע לרדוף אחרי שוכר הרכב. עכשיו הנוהג הזה שנובע מכך שהחברות אינן מחויבות לרכוש ביטוח מקיף או צד ג' לכלי הרכב שבצי שלהן, עשוי להיפסק.

 

היועץ המשפטי לממשלה אביחי מנדלבליט, מפעיל את סמכותו להצטרף לדיונים שיש להם משמעות ציבורית רחבה, וישתתף בהליך בקשת רשות ערעור המתנהל בבית המשפט העליון, ועוסק באופן ההתנהלות הראוי של חברות השכרת רכב בתביעות שמוגשות נגדן בשל נזקים שגרמו שוכרי רכב.

 

מנדלבליט סבור שהחברות מחויבות לשאת בכיסוי נזקי הרכוש שגרמו השוכרים לרכבי צד ג', וזאת בין אם הן רכשו פוליסות ביטוח אחריות כלפי צדדים שלישיים לכלי הרכב שבבעלותן, ובין אם החליטו ליטול על עצמן את ההתחייבות כ"מעין מבטח", במקום לרכוש ביטוח בחברה חיצונית.

 

היועמ"ש אביחי מנדלבליט היועמ"ש אביחי מנדלבליט צילום: מוטי קמחי

 

 

ההליך שאליו התייצב היועמ"ש עוסק בבקשת רשות ערעור על פסק דין של בית המשפט המחוזי בת"א, אשר דחה את ערעורה של חברת השכרת הרכב "בסט קאר" בתביעה שהגיש נגדה נהג שמכוניתו נפגעה מרכב ששכר ממנה נהג אחר.

 

בפסק הדין של בית משפט השלום בת"א נקבע, כי יש עילת תביעה ישירה נגד חברת ההשכרה ושלחברה יש אחריות לנזקים שגרם השוכר. בבית המשפט המחוזי נדחה כאמור הערעור שהגישה החברה, ולכן הגישו עורכי דינה בקשה לערער לעליון.

 

"בסט קאר" טוענת כי אין לראות בה כאחראית ישירה לנזקים שגרם שוכר הרכב, שכן "לחברת ההשכרה לא היתה כל יד ורגל בגרימת הנזקים עצמם, וכל חטאה הוא עצם היותה בעלת הרכב".

 

היועמ"ש החליט כאמור להתייצב להליך, ובעמדה העקרונית שהגיש באמצעות עו"ד מלי אומיד-ברגר מהמחלקה האזרחית בפרקליטות המדינה, נאמר כי על חברות להשכרת רכב לשאת בנזקי רכוש של צד ג' שנפגע מרכב השכרה.

 

תאונת דרכים (ארכיון) תאונת דרכים (ארכיון) צילום: תומר הדר

"מצב שבו נהגים אשר ניזוקו ברכושם כתוצאה מפגיעה של כלי רכב בבעלות חברות השכרה, ואשר אינם אחראים לאותה פגיעה, מוצאים עצמם לפני שוקת שבורה לאור התנהלותן של חברות השכרה אינו ראוי. על חברות השכרת רכב לבטח את רכביה או לנהוג בעצמה כמו כל חברת ביטוח, המוכח לפניה כי מבוטחה אחראי לנזקו של צד ג', ולשפות את הניזוק בגין הוצאותיו ונזקיו", נכתב בעמדה.

 

היועץ המשפטי התבקש ע"י בית המשפט העליון להביע עמדתו גם באשר לזהות הגורם הנדרש לשאת בתשלום דמי ההשתתפות העצמית בתביעות ביטוח כאלה. לעמדת היועץ המשפטי לממשלה, ככל שהנזק שנגרם לצד ג' שווה או נמוך מדמי ההשתתפות שנקבעו בנוהל דמי ההשתתפות העצמית, חברת ההשכרה אינה חייבת לשאת בתשלום הנזק.

 

ככל שמדובר במצב שבו חברת השכרה בחרה שלא לבטח את רכביה אצל חברת ביטוח חיצונית, אלא ליטול על עצמה התחייבות לכיסוי נזקי רכוש של צדדים שלישיים כאילו הייתה חברת ביטוח – אזי ניתן לראות בחברת ההשכרה מכוח ההתחייבות כ"מעין מבטחת". לכן חברת ההשכרה, בדומה לחברת ביטוח, צריכה להיות הגורם הנדרש לשלם את מלוא הסכום שיקבע כנזקיו של צד ג', מבלי לנכות את סכום דמי ההשתתפות שעל שוכר הרכב לשלם לה.

 

מנדלבליט הבהיר כי עמדתו מתייחסת רק לחברות השכרת רכב לטווח קצר ולא לחברות ליסינג, שכן, לרוב, במצב של חכירת כלי רכב, נהג הרכב או החברה החוכרת את כלי הרכב, נושאים במרבית האחריות לשימוש ותחזוקתו של הרכב וכך למעשה, נוהגים ברכב כמנהג בעלים, על אף שמבחינה קניינית הם אינם הבעלים.

 

עמדת היועץ המשפטי לממשלה גובשה בשיתוף רשות שוק ההון והביטוח, משרד התחבורה והמחלקה למשפט אזרחי בייעוץ וחקיקה שבמשרד המשפטים.

 

בלשכת סוכני הביטוח בירכו על הצטרפות מנדלבליט להליך: "סוגיית חברות ההשכרה והעדר הוראות חוקיות המסדירות את ביטוח רכבי ההשכרה הן תקלה שעל רשות שוק ההון ומשרד התחבורה להסדיר אחת ולתמיד, הן ביחס לכיסוי הביטוחי והן ביחס לאופן ניהול התביעות. כל סוכן ביטוח יודע כי כאשר מתקשר אליו לקוח ומדווח על תאונה, החשש הגדול ביותר הוא כי המבוטח יספר לו שמדובר על תאונה עם רכב השכרה. הודעה שמשמעותה כי אין עם מי לדבר, אין הוראות לניהול ויישוב תביעות המפוקחות על רשות שוק ההון כמו הדין החל על מחלקות התביעות של חברות הביטוח, מה שגורם עוול רב לציבור בישראל הנדרש להתמודד עם מצבים לא סבירים אלו".

 

לשכת סוכני הביטוח יזמה הצעת חוק בנושא שכבר הוגשה בכנסת הקודמת ולא התקדמה עקב הבחירות. בלשכה מבקשים לחייב את חברות ההשכרה ברכישת ביטוח קבוע למקרים כאלה.

x