$
משפט

פרסום ראשון

הזמר שי גבסו הגיש בקשה לתביעה ייצוגית נגד חברת אשכולות: "פוגעת באומנים"

גבסו טוען כי יו"ר אשכולות אילי גורליצקי, מתגאה כי הוא שומר כספים בקופת אשכולות שמיועדים כביכול "ליום סגריר" ומתכנן להקים את "בית השחקן", בעוד שרבים מהאמנים מתקשים בעצמם לשרוד כלכלית, ולרכוש לעצמם קורת גג; בא כוח אשכולות: "טענות מופרכות"

ליטל דוברוביצקי 19:4803.11.20

הזמר והיוצר שי גבסו, הגיש היום (ג') לבית המשפט המחוזי בתל אביב בקשה לאישור תביעה ייצוגית שעניינה באופן בו פועלת חברת "אשכולות", שמטרתה לגבות תמלוגים להם זכאים אמנים מבצעים (זמרים, שחקנים, רקדנים וכדומה) ולחלקם לאמנים.

 

במסגרת הבקשה שהוגשה נגד אשכולות, יושב הראש והמנכ"ל שלה אילי גורליצקי, ועוד, נטען: "חשיבות ציבורית יתרה יש להליך ייצוגי זה בתקופת הקורונה, בו האמנים מצויים למעשה כבר קרוב לשנה, בהשבתה מלאה וחריפה של הופעותיהם ונשענים בעיקר, אם לא רק, על התמלוגים שהם זכאים לקבל. ואולם, חלף העברת התמלוגים במלואם לאמנים, ממשיכה אשכולות לשמור כספים בקופתה ולבזבז כספים על מנגנון מנופח ומיותר – והכל, תוך פגיעה של ממש באמנים". גבסו מבקש לייצג את "כל האמנים שאשכולות גבתה בשמם ו/או עבורם תמלוגים".

 

יו"ר אשכולות אילי גורליצקי יו"ר אשכולות אילי גורליצקי צילום: יובל חן

 

במסגרת הבקשה שהוגשה באמצעות עורכי הדין יעקב סבו, אוהד רוזן וחגי קלעי ממשרד קלעי, רוזן ושות', נטען כי אשכולות היא חברת נאמנות שמטרתה לגבות כספים מגופי השידור השונים ולחלק אותם לאמנים. עוד נטען כי למעלה מ-41 אלף אמנים חתמו לאשכולות על כתבי המחאת זכויות, במסגרתם הפקידו כל אחד ואחת מהאמנים בידיה הנאמנות של אשכולות את זכותם לתמלוגים, והסמיכו את אשכולות לגבות עבורם את הכספים מגופי השידור ולהעבירם אליהם. אולם, על פי הבקשה, "אשכולות אוספת מדי שנה בשמם של האמנים תמלוגים בסכומי עתק, אך מעבירה להם רק חלק מאותם תמלוגים. כך, לדוגמא, בשנת 2018, הכנסותיה של אשכולות עמדו על כ-36 מיליון שקל, ואילו היקף התמלוגים שחילקה לאמנים בגין שנת 2018 (במהלך שנת 2019 ), עמד רק על כ-25 מיליון שקל".

 

עוד נטען, כי "חלק מאותם תמלוגים, משאירה אשכולות בקופתה. יו"ר אשכולות והמנכ"ל שלה, אילי גורליצקי מתגאה כי הוא שומר כספים בקופת אשכולות שמיועדים כביכול 'ליום סגריר'; התפאר כי הוא מקדם תוכנית לרכישת משרדים שישמשו את אשכולות; מתכנן להקים את 'בית השחקן' שישמש כהגדרתו 'מתנה לדורות הבאים', וכיוצא באלה. מדובר בהתנהלות צינית ומקפחת, באשר האמנים מעולם לא התירו לאשכולות ולגורליצקי, לשמור לעצמם כספים מתוך התמלוגים המגיעים להם. רבים מהאמנים מתקשים בעצמם לשרוד כלכלית, ולרכוש לעצמם קורת גג. האמנים זקוקים לאותם תמלוגים לעצמם ולצרכיהם השוטפים, והם מעולם לא הסכימו שאשכולות תעכב אותם תחת ידה, שלא כדין, 'ליום סגריר' או לרכישת משרדים". עוד נטען כי "חלק אחר מאותם תמלוגים מוציאה אשכולות על מנגנון מנופח ומיותר, שכולל משכורות גבוהות", ולבסוף נטען בבקשה כי גם הכספים שכן מחולקים לאמנים, מחולקים באופן בלתי שקוף ובלתי ברור.

 

במסגרת הבקשה מתבקש בית המשפט בין היתר, לחייב את אשכולות ומנהליה לחלק לאמנים את כל היתרה הצבורה בחשבונותיה. בנוסף, מתבקש בית המשפט למנות רואה חשבון חקירתי ולחייב את אשכולות למסור דין וחשבון מפורט ביחס להכנסותיה והוצאותיה.

 

עורכי הדין שהגישו הבקשה מסרו בתגובה: "אשכולות מפרה ברגל גסה את חובותיה כלפי האמנים. אשכולות אינה מחלקת את כל כספי התמלוגים שהיא גובה בשמם של האמנים, לאמנים; הכספים שכן מחולקים על ידה, מחולקים באופן בלתי שקוף ובלתי ברור. התובענה הייצוגית נועדה לרפא מצב אנומלי ומקפח זה בו מצויים האמנים".

 

עו"ד ברק בר שלום, היועץ המשפטי של אשכולות מסר בתגובה: "טרם קיבלנו את הבקשה לייצוגית לידנו. לאחר שנקבלה נשמח להתייחס עניינית לטענות המופרכות המועלות בכתבה".

x