$
משפט

בלעדי לכלכליסט

חתיכת תיק: אילנה סקר קיבלה 150 תיקים מכלל ביטוח

מאז שמונתה לוועדה לבחירת שופטים קיבלה עו"ד אילנה סקר לטיפולה 150 תיקים לפחות מכלל ביטוח - ועדיין לא פסלה את עצמה מלאשר את קידומה של צילי נוה, בכירה בכלל ביטוח, למועמדת לשיפוט

ענת רואה 07:0201.11.20

לפחות 150 תיקים – זה המספר העצום של התיקים המשפטיים שהעבירה כלל ביטוח לטיפולה של עו”ד אילנה סקר, חברת הוועדה לבחירת שופטים, מ־2015 עד היום, כך נודע ל”כלכליסט”. סקר לא דיווחה על קבלת התיקים ולא פסלה את עצמה מלדון במועמדותה לשיפוט של עו"ד צילי נוה, בכירה בכלל ביטוח ורעייתו של מי שהיה אז יו"ר דירקטוריון החברה דני נוה.

 

 

סקר היתה אחת משלושת חברי ועדת משנה שהכשירה את מועמדות נוה, אף שזו נכשלה בקורס המיון, ובזכותה נכנסה נוה למאגר המועמדים שעברו את תהליך המיון. הזרמת התיקים לסקר החלה רק לאחר שזו מונתה לנציגה בוועדה לבחירת שופטים.  

עו"ד אילנה סקר. בדרך לעוד קדנציה בוועדה לבחירת שופטים עו"ד אילנה סקר. בדרך לעוד קדנציה בוועדה לבחירת שופטים

 

ניגוד העניינים הזה שבו לכאורה היתה מצויה סקר מעוגן בנוהל ניגוד עניינים האוסר על חברי הוועדה לשבת בוועדת משנה שדנה בעניין של כל מועמד שיש לגביו עניין אישי. ב”נוהל ניגוד עניינים”, שכפופים לו חברי הוועדה לבחירת שופטים מאז 2011, נכתב כי חבר ועדה “יפעל בלא משוא פנים ומתוך גישה הוגנת ובלא שיהיה לו עניין אישי בהחלטותיה של הוועדה... בכל מקרה שיש לחבר ועדה עניין אישי, אסור לו להשתתף בפעולה של הוועדה או בקבלת החלטה על ידיה”. בהמשך הנוהל מובהר כי “למען הסר ספק”, הנוהל חל גם על ישיבה ב”ועדת משנה”.

 

”לא מכירים את הנוהל”

 

אחד ממקורבי סקר אמר ל”כלכליסט”: “אף אחד לא מכיר את הנוהל ולא התנהל לפי הנוהל הזה. רק ברגע שמועמד מופיע ברשומות, אז מודיעים על מניעות. מאות אנשים מנסים להתקבל לשיפוט, אין טעם להודיע על מניעות ברגע שהם לא נכנסו לרשומות”. הטיעון שלו בעייתי ביותר, שכן לא רק שדבריו סותרים את האמור בנוהל, אלא שלפי ההיגיון הזה כל אדם שמצוי בניגוד עניינים אישי עמוק יכול לשבת בוועדת משנה ולהכשיר הכנסה למאגר של מועמד שנכשל בקורס או מועמד שבנסיבות אחרות לא היה מצליח להיכנס למאגר. טענה נוספת שלו היא שלא היתה לסקר כל היכרות אישית עם נוה בעת שזו הופיעה בפניה בוועדת המשנה ב־2016. לטענתו, סקר הודיעה לכלל שהיא לא יכולה לעבוד מול נוה מאחר שזו מתמודדת לשיפוט, ולכן קבלת התיקים אליה נעשתה באמצעות עובד אחר בכלל.

 

גם הטענות הללו מוזרות בלשון המעטה. ראשית, סקר ונוה השתתפו בכל שנה, לפחות מאז 2015, בכנסים של לשכת עורכי הדין שארגנה סקר ושנוה הוזמנה להשתתף בהם כאחת מחברות הפאנל, כך שהיכרות אישית ביניהן בהכרח התקיימה. שנית, הדיווח לכלל על ניגוד העניינים איננו מרפא את הפגם בישיבה בוועדת המשנה אלא להפך, רק מחדד אותו.

 

כל הממצאים המטרידים הללו נחשפים על רקע הכוונה של לשכת עורכי הדין לבחור בעו"ד סקר, שכהונתה פוקעת בינואר 2021, לקדנציה נוספת בוועדה לבחירת שופטים. ב־10 בנובמבר מתכוונת לשכת עורכי הדין, בראשותו של עו"ד אבי חימי, להתכנס כדי להכריז רשמית על הבחירה. ניגוד העניינים שהיתה מצויה בו סקר לא מתחיל אפילו להטריד את חימי, שהבטיח לשכה אחרת, שקופה, נקייה וישרה, וגם 44 חברי המועצה הארצית לא מעוניינים לדרוש תשובות מעו”ד סקר.

 

במועצה בעיקר מתעלמים

 

פנינו לעורכי הדין חברי המועצה ואלה התשובות שקיבלנו: חימי התעלם מפניית “כלכליסט”; ציון אמיר גיבה את סקר ואמר שהיא “ממלאת את שליחותה במקצועיות”; המשנה לחימי, יוסי ויצמן, השיב ל”כלכליסט”: “אני בדיון, אין לי פנאי לזה”; משה טייב: “לא מכיר הפרטים”; אורית קורן, יו”ר ארגון הפרקליטים, ציינה שלא תוכל להתייחס לאירועים שהתרחשו לפני שנבחרה למועצה הארצית; יו”ר איגוד המשפטנים יצי גורדון כלל לא הגיב וכך גם ערן גולן; אילן בומבך ציין שהוא עסוק; רועי ביטון הבטיח לחזור; רועי אברהמוביץ הודה שהוא חבר של סקר ולכן לא יגיב; וגליה שמואלביץ השיבה: “אני מתכוונת לדבר על הנושא עם אילנה לעומק”.

 

מכלל ביטוח ופיננסים נמסר: “כלל החלה להעביר תיקים לעו"ד אילנה סקר ב־2015. החברה מעסיקה עשרות עורכי דין בתחום והיא מרעננת מעת לעת את משרדי עורכי הדין. משנודע לכלל ביטוח על כהונתה של סקר בוועדה למינוי שופטים, קיבלה את אישורה של סקר כי בכוונתה להימנע מלדון בעניינה של עו”ד נוה בדיון שיתקיים במועמדותה בוועדה למינוי שופטים ואף הבטיחה את הימנעותה של נוה מכל מעורבות בהליך העברת התיקים לסקר ובטיפול בהם. היקף ההתקשרות עם סקר הוגבל מראש”.

x