$
Duns cast
האדר מובייל דן אנד ברדסטריט duns100

תושבות לצרכי מס

אנשים שעובדים בישראל ובחו"ל ומקיימים קשר פיזי/גיאוגרפי או עסקי בין ישראל למדינות אחרות יש לא פעם דילמה לגבי תשלומי מיסים. כיצד מקבעת התושבות לצרכי תשלום מס? כיצד אמנת מס קיימת משפיעה על תשלום המס, ומה קורה כאשר אין אמנת מס בין ישראל למדינה בה אתם עובדים ו/או חיים לסירוגין? וכיצד תשפיע מגפת הקורונה על אנשים שרגילים לעבוד פיזית בחו"ל ולהימצא מעבר לים עם זמני שהות ארוכים, שעתה נשארו בארץ בגלל המגפה? עו"ד ורו"ח ענת אנגל טנא בפודקאסט המסביר את סוגיית התושבות לצורך מס ועם מענה לכל השאלות הללו ולשאלות נוספות סביב נושא מורכב זה.

מוגש מטעם DUN'S 100 13:3701.10.20