$
משפט

משרד המשפטים פרסם תזכיר חוק: מקים בתי משפט שלום לעניינים מנהליים

הצעת החוק מיועדת להסמיך בתי משפט שלום לדון בעניינים מנהליים במקום בתי המשפט המחוזיים כנהוג כיום, ואילו עניינים שכיום מטופלים בבג"ץ ידונו בבתי משפט מחוזיים ובשלום: "ההליך ייעל את המערכת ויפחית את העומס", אומר שר המשפטים

ענת רואה 18:4714.09.20

משרד המשפטים פרסם לפני זמן קצר לציבור תזכיר הצעת חוק שמקים ערכאה שיפוטית חדשה: בתי משפט שלום לעניינים מנהליים. לפי ההצעה עניינים מנהליים שכיום מטופלים בבית המשפט המחוזי – יטופלו בעתיד בביהמ"ש שלום מנהלי, ואילו עניינים שכיום מופנים לבג"ץ – ידונו בביהמ"ש המחוזיים ובשלום. בכך יוקם מערך בתי משפט מנהליים בן שלוש ערכאות.

 

שר המשפטים אבי ניסנקורן הודיע על הרפורמה המתוכננת היום בטקס הרמת כוסית לשנה החדשה שהתקיים במשרד המשפטים. "אנו מקימים ערכאה שיפוטית חדשה", אמר. "נמשיך בחיזוק גופי הביקורת על המערכת, נתקן ליקויים וננגיש את השירותים לאזרח. תקנות סדר הדין האזרחי החדשות והרפורמה במח"ש הן רק חלק מהשינויים החשובים שיוצאים לדרך".

 

 

 

לדברי ניסנקורן, המהלך שגובש על ידי המשנה ליועץ המשפטי דינה זילבר וצוותה, בשיתוף עם הנהלת בתי המשפט, ישלים את תהליך בניית מערכת השיפוט בעניינים מינהליים, במתכונת דומה לזו הקיימת בעניינים אזרחיים ופליליים.

 

אבי ניסנקורן, שר המשפטים אבי ניסנקורן, שר המשפטים צילום: משרד המשפטים

 

"בדומה למדינות אירופה, ובמרכזן גרמניה וצרפת, גם בישראל תהיה מערכת נפרדת של בתי דין מנהליים, בעלת שלוש ערכאות, וכך למעשה יושלם המודל החדש לביקורת שיפוטית על מעשי השלטון. המודל החדש יחליף את המודל המנדטורי שהיה נהוג עד שנת 2000, ולפיו רוכזה הביקורת בעניינים מנהליים בעיקר בפני בג"ץ".

 

המהלך ישפר באופן משמעותי את השירות לאזרח, ייעל את המערכת ויפחית את העומס המוטל היום על בג"ץ ועל בית המשפט המחוזי לעניינים מנהליים. העברת סמכויות לבתי משפט שלום תגביר את הנגישות של ערכאות מנהליות לציבור ותוזיל את העלויות הנלוות. היא תאפשר העברה של עניינים מנהליים מבית המשפט העליון לבית המשפט המחוזי, ותביא לפיתוח מקצועיות ומומחיות של שופטים בתחום המשפט המנהלי".

 

לפי המפורט, מטרתה של הצעת החוק להסמיך את בתי משפט השלום לדון בעניינים מינהליים, באותו אופן שבו דנים בתי המשפט לעניינים מינהליים שהוקמו בבית המשפט המחוזי לפי החוק. בהתאם, מוצע להסמיך את בתי משפט השלום המינהליים לדון בעניינים מינהליים בהתאם לעילות, לסמכויות ולסעדים שלפיהם דן בית המשפט העליון בשבתו כבית משפט גבוה לצדק, ועל-פי סדרי הדין הנהוגים בבתי משפט לעניינים מינהליים, הדומים לסדרי הדין הנהוגים בבג"ץ.

 

בחוק נקבע, בסעיף 1, כי העברת העניינים מבית המשפט העליון בשבתו כבג"ץ לבתי המשפט המחוזיים, תיעשה בצורה הדרגתית ומבוקרת, תוך שמירת ייחודו של המשפט המינהלי, המהותי והדיוני, כפי שעוצב וגובש בדין ובפסיקתו רבת השנים של בג"ץ. העברת העניינים המינהליים שנדונו בעבר באופן בלעדי בבג"ץ לבית המשפט המחוזי היוותה, כאמור, שלב ראשון בתהליך, וכבר בדברי ההסבר להצעת החוק צוין, כי לאחר העברה זו תיבחן האפשרות להקמת מחלקות מינהליות גם בבתי משפט השלום.

 

משחלף למעלה מעשור מאז שהחלו בתי המשפט לעניינים מינהליים לפעול במסגרת בית המשפט המחוזי, מוצע להשלים את המהלך שהחל, להבניית מערכת השיפוט המינהלי במסגרת של שלוש ערכאות, ולהקים מחלקות מינהליות גם בבתי משפט השלום. חלוקת הסמכויות בין שלוש הערכאות תיעשה בהתאם לתוספות בחוק

x