$
משפט

בלעדי לכלכליסט

המאבק לשינוי השם של המרכז הבינתחומי עולה מדרגה - ומגיע לביהמ"ש

המרכז מבקש מבית המשפט לחייב את רשות התאגידים לשנות את שמו ל"אוניברסיטת רייכמן'"; לפי העתירה, הרשות סירבה לשנות את השם בטענה כי הציבור עלול לחשוב בטעות שהבינתחומי הוכר ע"י המל"ג כאוניברסיטה

סכסוך משפטי על השם: המרכז הבינתחומי הרצליה הגיש היום (יום ג') עתירה נגד רשות התאגידים והמועצה להשכלה גבוהה. זאת מאחר שבקשתו לשנות את שמו ל"אוניברסיטת רייכמן" לא אושרה בשלב זה.

 

המרכז הבינתחומי מבקש מבית המשפט המחוזי בירושלים באמצעות ד"ר רענן הר זהב להורות על ביטול החלטת רשות התאגידים, ולהורות לרשות לרשום במרשמיה כי המרכז שינה את שמו לאוניברסיטת רייכמן. זאת, מבלי להתנות את ביצוע הרישום בקבלת אישור מהמועצה להשכלה גבוהה.

 

במסגרת העתירה טוען המרכז הבינתחומי כי הוא מוסד חוץ תקציבי, כלומר, אינו זוכה לתקצוב מהקופה הציבורית. הכנסות המרכז מקורן בשכר לימוד, בקרנות מחקר תחרותיות וכן בתרומות.

 

עוד נטען כי המרכז הוא המוסד האקדמי החוץ תקציבי היחיד בישראל המקיים לימודים לתארים שלישיים: "העותרת אשר מלכתחילה היה החזון שלה ושל מייסדיה שתיווסד כאוניברסיטה, רואה עצמה כאוניברסיטה, בוודאי לאחר ההתפתחות המשמעותית שחלה בפעילות המרכז כמוסד אקדמי מחקרי".

 

כמו כן נטען כי על רקע ההתפתחויות וכדי לכבד ולהוקיר את מייסד המרכז פרופ' אוריאל רייכמן, החליטו המוסדות המנהלים של הבינתחומי לשנות את שמו ל"אוניברסיטת רייכמן".

 

אוריאל ריימן אוריאל ריימן צילום: עמית שעל

 

עוד נטען כי המרכז הבינתחומי פנה לרשות התאגידים לרשום את שינוי השם שהתבקש אלא שלטענת המרכז רשות התאגידים סירבה לרשום את שינוי השם שהתבקש כל עוד לא יתקבל אישור של המועצה להשכלה גבוהה.

 

לטענת המרכז, נמסר לו כי לפי החלטת רשות התאגידים הנסמכת על עמדת המועצה להשכלה גבוהה, מוסדות להשכלה גבוהה מוכרים על ידי המועצה להשכלה גבוהה תוך סיווגם לסוגים שונים ובהם "אוניברסיטה", והעותרת לא הוכרה תחת הסיווג אוניברסיטה. על כן, נטען , לפי הרשות, שמה המתוקן של העותרת עלול להטעות את הציבור אשר יסבור בטעות כי העותרת הוכרה על ידי המל"ג כמוסד שסווג לסוג אוניברסיטה. מנגד טוען המרכז כי הצבת אישור המל"ג כתנאי אינו חוקי.

 

המועצה להשכלה גבוה מסרה בתגובה: "לעניין פניית המרכז הבינתחומי לשנות את שמו ל'אוניברסיטה', קבע רשם החברות ש'נדרש אישור המל"ג לצורך שימוש בכינוי 'אוניברסיטה'. טרם הוגשה בקשה רשמית של המרכז הבינתחומי בנדון. לכשתוגש - תדון המל״ג בנושא"

  

מרשות התאגידים נמסר בתגובה: "רשם העמותות אינו חולק בדבר חשיבות זכות היסוד של חברה לתועלת הציבור לבחור את שמה. עם זאת, אין מדובר בזכות מוחלטת, כפי שנפסק בבית משפט עליון. על פי חוק החברות נקבע, כי חברה לא תרשם בשם אשר הרשם סבור כי יש בו משום הטעיה או תרמית. ככל שחברה מעוניינת בשינוי שם לאחר הקמתה ורישומה חל סעיף המתנה את שינוי השם בקבלת אישור הרשם. היות והמל"ג הודיע כי החל"צ לא הוכרה על ידם כאוניברסיטה, הרי ששינוי שם כאמור יכול לעלות לכדי הטעיית הציבור".

x