$
בארץ

בלעדי לכלכליסט

התאחדות הסטודנטים: כך יחולצו צעירים ממשבר האבטלה

בתוכנית יש מודל לאיזון בין דורי במימון עלויות היציאה מהמשבר באמצעות הפחתה בשכר בכירי המגזר הציבורי, הפחתה בפנסיות התקציביות והטלת מס עושר

אדריאן פילוט 07:5819.08.20

תוכנית החילוץ למשבר אבטלת הצעירים של התאחדות הסטודנטים, שנקראת "נותנים עבודה", נחשפת לראשונה וכוללת מספר צעדים שמוגדרים כ"כהכרחיים על מנת למנוע דור אבוד". היא מורכבת משלושה חלקים: בטווח הקצר - הרחבת רשתות בטחון כלכליות וביצוע פעולות ייעודיות לצמצום האבטלה בקרב צעירים; בטווח הארוך - הטמעת רפורמות באופן ההעסקה לטובת התאמה לשוק העבודה החדש.

 

 

 

התוכנית כוללת גם את עיקרון יצירת הדדיות ואיזון בין דורי במימון עלויות היציאה מהמשבר וזו באמצעות הפחתה בשכר בכירי המגזר הציבורי, הפחתה בפנסיות התקציביות והטלת מס עושר.

 

"יש להציג לציבור תוכנית מפורטת בדבר מקורות המימון לסכומי העתק שהוקצו עד כה ועוד יוקצו בהמשך ולוודא כי המימון אינו מכיסם של בני הדורות הבאים בלבד. על הממשלה לנהוג בחרדת קודש בהלוואות עתידיות ולהוביל באחריות רפורמות לשיקום וייעול של המשק כמקורות מימון נוספים", מפצירים הסטודנטים.

 

 

סטודנים סטודנים צילום: רועי מזרחי

 

"יכולת הדורות הבאים לשאת בנטל"

 

"תוכניות המדיניות הכלכליות שמציעה הממשלה אינן מספקות מענה ראוי לבעיית הצעירים", נכתב בפתח התוכנית שמבקשת השוואת שיעור דמי האבטלה של בני 28 ומטה למדרגה של עובדים מעל גיל 28 וגם הפחתת שכר הלימוד בשנת הלימודים הנוכחית תוך הגדלת הסיוע הממשלתי לסטודנטים בסכנת נשירה ומרקע סוציו־אקונומי קשה. "ללא צעדי מדיניות נוספים, אנו צפויים לחזות בהעמקת המשבר הכלכלי ולצפות לפגיעה ארוכת טווח ביכולתם של הדורות הבאים לשאת בנטל", נכתב.

 

התוכנית כוללת מספר צעדים מעשיים, בהם אימוץ של מנגנון סבסוד חכם למעסיקים על בסיס דמי אבטלה או חל"ת לצעירים; קביעת יעד תעסוקת צעירים ממשלתי; תקצוב וגיבוש תוכנית לאומית לעידוד צעירים להישאר בנגב ובגליל כמנועי צמיחה ויצירת מרחבי עבודה מרחוק לצעירים מהפריפריה; תוכניות הכשרה מקצועית ייעודיות לצעירים ובמקביל תמיכה ממשלתית ליוזמות של המגזר הפרטי בתחום של הכשרות והשמה לצעירים.

 

ניוד זכויות בין מעסיקים

 

התוכנית מבקשת להרחיב את פרקטיקת ההתמחויות לסטודנטים בשנים מתקדמות ולבוגרי אקדמיה טריים שכן לפי סקר שנערך כמחצית מהם מלינים על כך שאין אפשרות כזו וגם את הסדרת מעמד המתמחה בחוק. על מנת לשפר את מעמדם של הצעירים בשוק העבודה התוכנית מציעה לחוקק חוק של "ניוד זכויות סוציאליות בין מעסיקים ובין מקומות העבודה לצעירים", שכן במדיניות הקיימת "הצעירים סובלים מתנאים סוציאליים מופחתים בכל מעבר: המתנה של שלושה חודשים לצבירת לפנסיה, אי־יכולת לצבירת ימי חופשה ומחלה ודמי הבראה".

 

כמו כן, הוצע לאמץ את מודל הפלקסקיוריטי בישראל (Flexicurity) - ביטחון תעסוקתי יחד עם גמישות תעסקותית - שהומצא בסקנדינביה ואומץ באיחוד האירופי בהצלחה רבה.

 

x