$
דעות

דעה

מלונאות פוסט קורונה: השינויים שיעבור הענף

צמצום היקף העסקאות, מעבר לשיטת תשלום שונה של דמי שכירות, מנגנוני כוח עליון וקושי במימון פרויקטים, הם חלק מהאתגרים שמביא עידן פוסט הקורונה לתחום המלונאות

עוה"ד כפיר ידגר ויפתח פרבר 14:5418.08.20

ענף המלונאות הוא מהראשונים שנפגעו מנגיף הקורונה ויהיה אחד האחרונים להתאושש ממנו – גם לאחר שימצא חיסון לנגיף ויעלו הביקושים לשירותי תיירות, הרי שעולם עסקאות המלונאות ארוכות הטווח – ישנה את פניו ללא היכר בשל הטראומה שחוו שחקני הענף והאחרונים ייאלצו לבחון מחדש את חלוקת הסיכונים המסורתית אליה הם היו רגילים בעסקאות אלו.

 

בשנים האחרונות ענף התיירות זכה לפריחה מרשימה ולגידול מתמיד בהיקף התיירות הנכנסת וסומן כענף שיכול להשיא תשואה הולמת, מה שהוביל אותו להיות ענף מבוקש. אחד הטרנדים החמים בענף היה עסקאות של הסבת בנייני משרדים לשימוש מלונאי, שימוש אשר מאופיין בהשקעה משמעותית שמחזירה עצמה על פני שנים בכפוף לקיום תפוסות מתאימות, טרנד זה, טרום קורונה, היה צפוי להימשך גם בשנים הקרובות. כיום, כאשר הענף מלקק פצעיו ונלחם על שרידותו, מרבית העסקאות המדוברות הוקפאו או ירדו מהפרק. גם כניסתם של שחקנים חדשים לענף (הן מקומיים והן זרים) צפוי להיות איטי או להיעצר לגמרי בעתיד הקרוב. גם אם נראה גופים נזילים מבחינה פיננסית לרבות, קרנות דיסטרס, הדבר לא יפצה על ההאטה הכוללת בקצב העסקאות החדשות.

 

מלונות באילת (ארכיון) מלונות באילת (ארכיון) צילום: יאיר שגיא

 

שינוי נוסף שייחווה הענף הוא מעבר לתשלום שכר דירה שנגזר מביצועי המלון. משבר הקורונה חידד את צרכי חברות המלונאות לעשות את הקישור בין תשלום לבעלי הנכס לבין ביצועי המלון. בהתאמה צפויה להתגבר מגמת החיוב בתשלום דמי שכירות מבוססי מחזור הכנסות המלון, זאת בניגוד למגמה טרום קורונה של הסכמי שכירות בסכום קבוע, אשר מטילים על השוכרים את עיקר סיכוני התפעול של הנכס. טרנד זה של דמי שכירות מבוססי ביצועים, אינו בגדר אורח לרגע, אלא מגמה שהתחזקה בעקבות הקורונה והיא איתנו להישאר גם לאחריה - כך שגם במידה ויוותר רכיב דמי שכירות קבוע, הרי שהוא יהיה מצומצם משמעותית ביחס לרכיב מבוסס מחזור.

 

נוסיף לכך את העובדה שפוסט קורונה, קיימת מדיניות צמצום העמדת אשראי על ידי בנקים ומוסדיים "עד יעבור זעם", מה שיפגע בראש ובראשונה בענף המלונאות. הדבר ילך ויתעצם ככל שנראה מעבר לתשלום דמי שכירות נגזרים מביצועי המלון. לאור העובדה שגופי המימון אינם יכולים להסתמך על שכר דירה קבוע ומובטח לצורך פירעון החוב שהועמד ובכך מנטרל למעשה את חשיפת בעלי המלון לסיכוני הפעלתו, הרי שאנו נראה צמצום של מספר הפרויקטים המלונאים. החריגים (אם בכלל) יהיו פרויקטים של גופים שיוכלו להבטיח את החוב באמצעות בטוחות המנותקות מביצועי המלון.

 

שינוי נוסף ולא פחות חשוב הינו רביזיה במנגנוני הכוח העליון. מגמת הכללת מנגנוני כוח עליון מלונאי אשר התחזקה טרום קורונה וטמנה בחובה אפשרות של הפחתה מדורגת ולעיתים אף פטור מתשלום דמי שכירות כתוצאה מאירועים חיצוניים הפכה במובנים רבים לאות מתה. הנגיף שגרם לשיתוק מיידי של ענף המלונאות בשילוב הימנעות הצוות הבינמשרדי לגיבוש מדיניות משפטית ביחס לסכסוכים ובנזקים שנגרמו ממשבר הקורונה ("ועדת קמיניץ") ובתי המשפט מהכרעה רוחבית בטענות "כוח עליון" וסיכול, חידדו והבהירו שהמנגנונים המורכבים הקיימים אינם עומדים במבחן המציאות. התחוור כי במקומם נדרשות הוראות הסכמיות ברורות שיאפשרו עצירה לאלתר של תשלום דמי השכירות בנסיבות קיצון כך שאלו ישולמו באופן חלקי או נדחה, רק בכפוף לתוצאות המלון.

 

לסיום, נגיף הקורונה אכן קרא תיגר על רבות מתפיסות העולם המוכרות לנו, ושינה את פניו של ענף המלונאות, יחד עם זאת הניסיון לימד אותנו כי חיידק המלונאות חזק מהקורונה וכי שחקני הענף ימציאו עצמם מחדש גם הפעם, ובפרט אלו שיידעו להפגין גמישות ניהולית ומחשבתית.

 

הכותבים: עוה"ד כפיר ידגר ויפתח פרבר, מרכזי תחום המלונאות במשרד גורניצקי ושות'

 

גילוי נאות: הכותבים מייצגים שחקנים בולטים ומרכזיים בענף המלונאות בארץ ובעולם.

 

x