$
משפט

הדיון הבא במשפט נתניהו: ב-6 בדצמבר; הפרקליטות: לא היו כשלים בחקירת אלוביץ'

ביהמ"ש המחוזי בירושלים קבע כי דיון המענה לכתב האישום בתיקי האלפים יתקיים ב-6 בדצמבר בשעה 10:00, בנוכחות הנאשמים. הפרקליטות על הטענות לפערים בין התמלול להקלטות מחקירת אור אלוביץ': "השמטות של המתמלל שלא שמע דברים, ההקלטות נמסרו לפני שנה"; הסניגורים של אלוביץ': "שהמאשימה תערוך תמלול חדש ומלא לכל קלטות השמע, או שההגנה תיאלץ לשמוע את כל קלטות השמע בתיק"

יעל פרידסון, ynet ומשה גורלי 15:1926.07.20

בית המשפט המחוזי בירושלים הודיע הבוקר (יום א') כי הדיון הבא בתיקי ראש הממשלה בנימין נתניהו, שיהיה דיון מענה לכתב האישום בתיקי 1000, 2000 ו-4000, יתקיים ב-6 בדצמבר בשעה 10:00 בנוכחות הנאשמים.

 

זמן קצר לפני הודעת בית המשפט, דחתה פרקליטות מיסוי וכלכלה את הטענות שהסתירה חלקים מתמלול שיחה בין חוקרת המשטרה לאור אלוביץ', וזאת כדי לטשטש את חלקה של המשטרה בהשפעה על אור כדי שישכנע את אביו שאול אלוביץ' - הנאשם בתיק 4000 בשורת סעיפים ובהם מתן שוחד, שיבוש מהלכי משפט והדחה בחקירה - להיפטר מסניגורו ז'ק חן.

 

כעת נודע כי סניגוריהם של שאול ואיריס אלוביץ' אינם מרפים, והם העבירו לבית המשפט המחוזי את תגובתם לתובעות ליאת בן-ארי ויהודית תירוש.

 

 

הפרקליטות הסבירה הבוקר את ההשמטות בתמליל עליהן התלוננו פרקליטיהם של שאול ואיריס אלוביץ', במהלך דיון התזכורת בתיקי נתניהו שהתקיים בשבוע שעבר בפני השופט רבקה פרידמן-פלדמן: "חוסרים אלה אינם נובעים מניסיון הסתרה של האמור בהקלטה (טענה שממילא אינה ברורה לאור העובדה שההקלטה נמסרה לנאשמים), אלא מהשמטות של המתמלל אשר כפי הנראה לא הבין מילים ומשפטים ששמע בהקלטה.

 

"בהקשר זה יצוין כי ההקלטה הועברה לתמלול על ידי גוף חיצוני המספק שירותי תמלול ליחידות החוקרות, גוף שאינו בקיא כלל וכלל בנושאי החקירה. וממילא, אין כל שחר לטענה שהתמליל נערך כפי שנערך על ידי הרשויות החוקרות במטרה להסתיר דבר כלשהו בתיעוד".

 

בעניין הסתרת החומרים נמסר כי: "אין כל בסיס לטענות נאשמים 2-3 בדבר הסתרת חומרי חקירה מפניהם או פעולה מכוונת שנועדה למנוע מהם עיון בחומרים. נהפוך הוא – מטענותיהם עולה דווקא שכל חומרי החקירה נמסרו לעיונם, שהרי רק כך יכלו באי כוחם לאתר פערים בין התיעוד והתמלול".

מימין שאול אלוביץ' ובנימין נתניהו
מימין שאול אלוביץ' ובנימין נתניהו צילום: אוראל כהן, אלעד גרשגורן

 

עוד טענו בתגובה שהוגשה היום בפרקליטות, כי מי שהעלה את נושא הייצוג של שאול אלוביץ היה בנו אור, ולא ביוזמת המשטרה. "מתיעוד השיחה בין אור אלוביץ' לחוקרת עולה כי אור אלוביץ' הוא שיזם והעלה בפני החוקרת את החשש הנוגע לייצוגו של אביו על ידי עו"ד חן וכי בדברי החוקרת לא הייתה כל הנחיה לאור אלוביץ' בנוגע למערכת היחסים שבין הנאשם 2 (שאול אלוביץ, י. פ) ועורך דינו", נכתב. "בהקשר זה, ולמען הסר ספק יצוין כי בניגוד לנטען, מסקנותיו של היועץ המשפטי לממשלה במענה לפניה ציבורית שקיבל, לא התבססה אך ורק על התמליל המצוי בחומר החקירה", הוסיפו בפרקליטות.

 

בתגובה לכך טוענים כעת הסניגורים של אלוביץ', כי גם אם שיחת השכנוע הייתה ביוזמת אור, עצם הצעת חוקרת המשטרה לאור אלוביץ' להיפגש עם אביו הייתה פסולה. "היוזמה לעריכת מפגש בין אור אלוביץ' לבין אביו כדי שיתערב במרחב הייצוג של האב הייתה של המשטרה", כותבים חן ורוזן-עוזר ומוסיפים: "נשווה בנפשינו שאור אלוביץ' היה אומר לחוקרת המשטרה שכדי להביא את אביו לחתום על הסכם עד מדינה צריך שהוא יכה אותו נמרצות. האם יכולה הייתה המאשימה לרחוץ בניקיון כפיה בטענה המיתממת שהוא זה שהעלה את הרעיון?!"

 

ומכאן עוברים הסניגורים לטענתם המרכזית: "כדי שההגנה תוכל לממש את זכותם של הנאשמים להליך הוגן, עומדת בקשת הח"מ בעינה: אחת מהשתיים, או שהמאשימה תערוך תמלול חדש ומלא לכל קלטות השמע, או שההגנה תיאלץ לשמוע את כל קלטות השמע בתיק. כך או אחרת, מדובר בפרק זמן משמעותי שיידרש כדי להתכונן למשפט".

  

"מטענותיהם עולה דווקא שכל חומרי החקירה נמסרו לעיונם"

 

עוה"ד מיכל רוזן-עוזר (איריס) וז'ק חן (שאול) טענו נגד ניסיונה של המשטרה לתקוע טריז בין שאול אלוביץ' לבין עו"ד חן כדי לשכנעו לחתום על הסכם עד מדינה. לטענתם, תמלול החקירה שהועבר אליהם שונה באופן יזום ושיטתי מהההקלטה, על מנת לטשטש את העובדה שהחוקרת המשטרתית דחקה בבנו של שאול, אור אלוביץ', שישכנע את אביו להיפטר מחן, שנתפס כמכשול בפני המרתו של שאול לעד מדינה.

 

שאול, שלא ידע שהוא מוקלט (המפגש עם אור תועל לחדר ההיוועצות עם עורכי הדין שאמור להיות אזור סטרילי מהקלטות), אמר שחן אינו הבעיה, הבעיה היא שחפותו תחייב אותו לשקר כדי להיות עד מדינה. הסניגורים טענו בדיון בשבוע שעבר למחיקת שמו של חן מהתמליל ולמחיקת משפטים שהוחלפו בין החוקרת לאור בנושא זה. השופטת קצבה למדינה שבוע להשיב לטענות הסניגורים, שהורחבו מהטענה הנקודתית לטענה גורפת יותר של הסתרת חומרי חקירה.

 

 

אור אלוביץ אור אלוביץ צילום: אוראל כהן

 

"קריאה של חומרי החקירה מובילה לתמונה שונה לגמרי"

 

בספטמבר 2019, לאחר שיו"ר לשכת עורכי הדין אבי חימי פנה ליועמ"ש כדי לבדוק את הטענות, השיב מנדלבליט, כי "אין שחר לטענות לגבי לחץ שהופעל כביכול על עדי מדינה כדי שימסרו גרסאות שאינן אמת בתיקי נתניהו". תשובתו של מנדלבליט באה לאחר בדיקה מעמיקה בפרקליטות ובמשטרה.

 

"אשר לטענה כאילו אור אלוביץ' נשלח להשפיע על אביו להחליף עורך דין בשליחות המשטרה, הרי שטענה זו התבססה על ציטוט מהקלטה שבוצעה לאור אלוביץ' ולאביו במהלך החקירה. אלא, שמדובר בציטוט מקוטע שלא משקף נאמנה את פני הדברים. קריאה של כלל חומרי החקירה הרלוונטיים מובילה לתמונה שונה לגמרי", כתב היועמ"ש.

 

לדברי רוזן-עוזר, התמלילים של אור אלוביץ' שהתגלו לאחר שהיועמ"ש בדק את הנושא, נותנים אינדיקציה לכך שייתכן שישנם פערים נוספים בשאר חומרי החקירה ולכן ההגנה זקוקה לחודשים ארוכים כדי לעבור על כל החומרים ביסודיות. עוד הם מדגישים שהקלטות לא הועברו לידיהם לפני שנה, אלא שהפרקליטות דחתה את הבקשה לתמלל מחדש חלק מהחקירות שהועברו לפני שנה.

x