$
משפט

צוות בין-משרדי ממליץ: "הקורונה אינה פוטרת אוטומטית מקיום חוזים"

הצוות בראשות עו"ד רני נויבואר, ממליץ לצדדים לחוזה לנהל מו"מ מחודש כדי להתאים חוזים למציאות החדשה של חיים עם נגיף הקורונה. בנוסף הוא ממליץ לחוקק הסדרים פרטניים בתחום המופעים, אולמות האירועים וגני הילדים הפרטיים

עמיר קורץ 14:4707.07.20

"הקורונה היא אירוע לא צפוי אך אינה פוטרת אוטומטית מקיום חוזים", זו הקביעה של הצוות הבין-משרדי לבחינת השלכות המשבר על התקשרויות חוזיות.

 

 

 

הצוות גיבש דו"ח מקיף אשר פורסם הבוקר, וממליץ לצדדים: נהלו משא ומתן בתום-לב כדי להתאים חוזים שיישומם נתקל בקשיים בגלל נגיף הקורונה לנסיבות שהשתנו. עוד ממליץ הצוות לחוקק הסדרים פרטניים לחוזים בתחום המופעים, אולמות האירועים וגני ילדים פרטיים, ומנגד לא להתערב בחקיקה בשווקים מורכבים כדוגמת שוק השכירות העסקית.

 

בראש הצוות הבין-משרדי עמדה ראש אשכול משפט אזרחי בייעוץ וחקיקה, עו"ד רני נויבואר, וחברים בו נציגים ממשרדי האוצר והכלכלה, הפרקליטות, בנק ישראל, המועצה הלאומית לכלכלה, רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון והרשות להגנת הצרכן ולסחר הוגן.

 

היום הגיש המשנה ליועץ המשפטי לממשלה (משפט אזרחי), עו"ד ארז קמיניץ, לשר המשפטים אבי ניסנקורן את המלצות הצוות. על פי הדו"ח, לא ניתן היה לצפות את המגיפה ובעיקר את השלכותיה. והיא יצרה נסיבות חריגות, שפגעו מהותית באפשרות לקיום החוזה כפי שהוסכם עליו. ואולם, אין בכך כדי לאפשר לצדדים לחוזה להתנער מחיוביהם החוזיים ועליהם לעשות כל מאמץ להמשיך ולקיים את החוזים שערכו ולהתאימם לנסיבות שהשתנו.

 

מסקנתו היא כי הדין הקיים מחייב למעשה קיום מו"מ מחודש בנסיבות אלה, וכי נוכח חוסר הוודאות הרבה באשר לתוצאה המשפטית שאליה יגיע בית המשפט במקרה של סכסוך בין הצדדים, הגעה להסכמות מחודשות היא הפתרון הטוב ביותר עבורם.

 

 

גן אירועים ריק גן אירועים ריק צילום: טל שחר

 

"לקיים מו"מ  מחודש להתאמת החוזה לנסיבות המשתנות"

 

כאמור, לאחר בחינה מעמיקה שנערכה, מצא הצוות כי "הפיתרון המשפטי הנהוג והראוי מכוון לצורך להמשיך לקיים חוזים, תוך התאמתם לנסיבות שהשתנו. זאת, בין היתר, נוכח העובדה כי קיים חוסר ודאות רב באשר לתוצאה המשפטית שמכתיב דין הסיכול הישראלי". בעקבות זאת ממליץ הצוות לצדדים לחוזה, "לקיים משא ומתן מחודש במטרה להתאים את החוזה לנסיבות המשתנות על דרך של קיום החוזה בקירוב; השעיית חיובי החוזה עד למועד שבו פסק האירוע המסכל; ובמידה שקיום החוזה בקירוב איננו אפשרי או שונה באופן יסודי מהמוסכם בנסיבות העניין, לפעול לסיום החוזה בהסכמה".

 

בנוסף להמלצה הכללית, הצוות ממליץ על הסדרים פרטניים ביחס לכמה ענפים שעלה הצורך לקבוע בהם הסדר הוגן שיבטיח ודאות, כשהכוונה היא לקדם תיקוני חקיקה שיאמצו את ההסדרים.

 

המשנה ל יועמ"ש, ארז קמיניץ המשנה ל יועמ"ש, ארז קמיניץ צילום: אלכס קולומויסקי

 

בין השאר קבע הצוות כי: בעניין מופעי תרבות – על המפיקים לתת לבעלי הכרטיסים כרטיס חלופי במקום הכרטיס למופע שבוטל, הניתן למימוש במשך תקופה של 12 חודשים. בתום התקופה האמורה, יינתן זיכוי כספי, ככל שהכרטיס לא מומש.

 

בעניין אולמות האירועים – נקבע כי על הצדדים לפעול לקיום האירוע במתכונת חלופית, תוך התאמתו לנסיבות החדשות.

 

ככל שהאירוע לא יקוים, קבע הצוות כי: בנוגע לאירועים שלא ניתן היה לקיים אותם עקב המגבלות – אירועים שנקבעו עד ה-14.6 או אירועים שנקבעו לתאריכים אחרים שבהם הוטלו מגבלות שלא מאפשרות את קיום האירוע - לאחר סיום המגבלות, ואם הצדדים לא יגיעו להסכמות, בעלי האולמות יוכלו לשמור סכום בשיעור של 10% מעלות האירוע עד לגובה של 10,000 שקל.

 

בנוגע לאירועים שניתן לקיימם אך לא במתכונת המקורית (מספר משתתפים נמוך יותר מהמוסכם) – ככל שהצדדים לא יגיעו להסכמות, בעלי האולמות יוכלו לשמור סכום של 15% מעלות האירוע ועד 15,000 שקל.

 

 

גן ילדים גן ילדים צילום: דנה קופל

 

רגע לפני פרסום הדו"ח החליטה הממשלה כחלק מהניסיון לבלום את התפשטות הגל השני של הקורונה על הטלת מגבלות נוקשות על קיום אירועים (עד 50 איש), באופן שאינו מאפשר למעשה את קיומם. ואולם, לדברי הצוות, "אין בדבר כדי לשנות מעיקרי המתווה המוצע. הצוות מצא, כי על אף הקושי הגדול הנטען של בעלי האולמות, בין היתר, נוכח עלויות ההוצאות השוטפות הגבוהות, אין הצדקה משפטית להטלת הוצאות אלה על הלקוחות, ויש למצוא פתרון אחר למצוקת בעלי האולמות בעניין. המתווה המוצע מבקש לייצר תמריצים נכונים לצדדים להתפשר על מועד האירוע ומספר המוזמנים, במועדים שבהם יתאפשר לעשות כן".

 

"ההסדרים הפרטניים לא יחולו על צדדים שהגיעו לפשרות"

 

בעניין גני ילדים הפרטיים – הציע הצוות נוסחה לחישוב, תוך התחשבות במספר הימים שבהם הגנים לא פעלו בשל הקורונה, בחגים ובחופשים, וקבע כי ככל הנדרש, גנים ישיבו ימי פעילות או כספים על תקופה שבה הגן לא פעל.

 

הצוות הבין-משרדי ממליץ כי ההסדרים הפרטניים לא יחולו על צדדים שהגיעו לפשרות מוסכמות לאחר פרוץ משבר הקורונה. בנוסף, הצוות ממליץ כי לשר המשפטים תינתן סמכות לקבוע הסדרים פרטניים נוספים ככל שמוצדק ואפשרי לעשות כן, נוכח נזקים שעלולים להיגרם בשל הגל השני וביחס לשווקים שנדרשים להסדרה. בנוסף הוא ממליץ על אימוץ דין הסיכול הקבוע בהצעת חוק דיני ממונות הממשלתית ("הקודקס האזרחי"), שיספק מענה טוב יותר לסיטואציות מעין אלה שיקרו בעתיד, וכן מציע להמשיך ולבחון מנגנונים ליישוב סכסוכים על מנת לאפשר לציבור פתרונות נוספים ליישוב מחלוקות.

 

לדברי עו"ד נויבואר, "אנו ממליצים לצדדים לקיים מו"מ מחודש כדי להתאים את החוזים שלהם למציאות המשתנה, וקוראים להם לפעול זה כלפי זה כאדם לאדם. ניתוח המצב המשפטי המורכב אינו מקנה ודאות משפטית ביחס לרבים מהמקרים, ונראה כי בסיטואציה שבה לאף צד לחוזה אין ביטחון כי ינצח בביהמ"ש, מתווה הפעולה הנכון, שגם מעוגן בעיקרון תום-הלב, מחייב את הצדדים להגיע להסכמות".

 

היא הוסיפה כי "ביחס לענפים שבהם זיהינו מצוקה מיוחדת, או ענפים שניתן להחיל עליהם הסדרים פשוטים יחסית, והוגנים, שמעוגנים גם בדין הקיים, נבקש לקדם חקיקה שתקבע הסדר ודאי והוגן. הצוות סבור כי מכלול ההמלצות יאפשר למתן את השפעת הקורונה על החוזים, ובכך, יאפשר את המשך ההתנהלות העסקית והחוזית, תוך צמצום השפעות הקורונה".

 

x