משפט

ביהמ"ש פסק לטובת אלמנתו של איש העסקים סמי שמעון כ-810 אלף שקל

זאת לאחר שקבע כי רו"ח פרץ וינקלר, בכיר לשעבר בקבוצת יכין חק"ל, העביר ללא הסכמתה, כספים שהיוו לטענתו שכר טרחה לעורך דינה וחברה שבבעלותו

בית משפט השלום בתל אביב קיבל אתמול את טענת אלמנתו של סמי שמעון, ובעלת השליטה בקבוצת יכין חק"ל, אנג'לה ג'וי שמעון, כי רו"ח פרץ וינקלר, בכיר לשעבר בקבוצה ששימש מנהל כספים, העביר ללא הסכמתה כספים שהיוו לטענת וינקלר שכר טרחה לעורך דינה, אילן אורלי וחברה שבבעלותו.

 

במקביל, התקבלה חלקית טענת עורך הדין והמשרד לשכר ראוי על שירותים משפטיים שהעניקו לאלמנה. התוצאה הסופית היא שג'וי שמעון תקבל מהנתבעים סכום של כ-810 אלף שקל.

 

וינקלר היה מאנשי האמון של סמי שמעון ואיש הכספים הבכיר של הקבוצה וגם התובעת העריכה אותו והמליצה למנוח למנותו כמנהל הקבוצה, ככל שיבצר מהמנוח לנהל הקבוצה.

 

וינקלר טען בכתב הגנתו כי התביעה הוגשה נגדו משיקולים זרים. לגופה של התביעה טען כי הוא התבקש על ידי התובעת בעקבות סיכום בין התובעת לבין עו"ד אילן אורלי לחתום על הוראה להעברת סכום התביעה לאילן.

 

סמי שמעון המנוח סמי שמעון המנוח צילום: משה שי

 

 

עוד עולה כי אילן וחברה בבעלותו טענו בכתב הגנתם שהתביעה הוגשה בשיהוי רב וכי התובעת השמיטה בחוסר תום לב המשך התכתובת שצורפה לכתב התביעה שממנה עולה כי אישרה התשלום. עוד טען שהעברת התשלום היתה כדין, בתמורה ראויה לשירותים משפטיים ענפים אשר נתן לתובעת ולחלופין, ביקש לפסוק לו שכר ראוי.

 

היאכטה Angel of joy

 

האלמנה טענה בכתב התביעה שוינקלר שימש כנושא משרה ואיש הכספים הבכיר בהנהלת הקבוצה. לאחר פטירת סמי שמעון שימש כאחד מאנשי אמונה. עוד טענה כי בתחילת שנת 2014 סיים עבודתו בקבוצה. לטענתה, וינקלר חתם ללא אישורה על הוראה להעביר סכום בסך של 250 אלף דולר מחשבונה של התובעת לחשבונו של אילן. עוד טענה כי אילן הודיע לה, במענה לבקשות הבהרה שנשלחו אליו, שההעברה הנ"ל היוותה תמורה על  שירותים משפטיים שלדבריו ניתנו לתובעת על ידי אילן.

 

עוד נטען כי אילן שימש, בין היתר, כנאמן של חברת Silkwood אשר היתה בעלת זכויות ביאכטה אשר נושאת את שמה של התובעת Angel of joy עד למכירת היאכטה בשנת 2015. מתוקף תפקיד זה העבירה התובעת מעת לעת כספים לצורך תשלום הוצאות ההחזקה והשימוש ביאכטה לחשבון נאמנות על שם אילן.

 תביעה נטען, כי ביולי 2011 ביקש וינקלר בתכתובת דואר מקוון מהתובעת אישור להעברת כספים בעניין היאכטה (כ- 123 אלף דולר)באותה תכתובת כתב וינקלר לטענתה כי אילן הזכיר לו שקיים כלפיו חוב ישן בסך של 250 אלף דולר.וינקלר לא פירט כיצד נוצר החוב הנטען. עוד נטען כי במענה לבקשת וינקלר השיבה לו התובעת כי הוא רשאי להעביר את הכספים הדרושים עבור היאכטה. על אף האמור, חתם וינקלר על שתי הוראות להעברת כספים.

 

"שכר הטרחה ששולם לאילן לא היה חריג"

 

וינקלר טען שהתובעת קיבלה לבקשתה, שירותים משפטיים שונים מאילן. בהתאם לסיכום בינה ובין אילן, שכרו עמד על סך של 250 אלף דולר. בעקבות זאת נתבקש וינקלר על ידי התובעת לחתום על הוראה להעברת סכום זה לאילן.

 

השופט עדי הדר השופט עדי הדר

 

עוד טען ששכר הטרחה ששולם לאילן לא היה חריג בהשוואה לשכר ששילמה התובעת ליועצים משפטיים אחרים. אילן טען בכתב הגנה שהגיש עם החברה בבעלותו, כי התביעה הוגשה תוך שיהוי אדיר, 4.5 שנים לאחר ביצוע התשלום ובחוסר תום לב ובניסיון ברור להטעות את בית המשפט.

 

השופט עדי הדר קבע כאמור שהאלמנה זכאית לקבל מהנתבעים סכום של כ-810 אלף שקל ."לאחר קיזוז סכום התביעה בסך של 1,052,275 שקל בסך המצטבר של שכר ראוי בגין הטיפול ביאכטה ובגין הטיפול בענייני העיזבון, בסך כולל של 241,605 ש"ח, הנתבעים חבים לתובעת הסך של 810,670 , נקבע.

 

בית משפט אף דחה "את הטענה של וינקלר ואילן לפיה התובעת אישרה התשלום לאילן לפני התכתובת, במעמד התכתובת, או בדיעבד ומחייב אותם להשיב לה ביחד ולחוד התשלום שבוצע".

 

הנתבעים יכולים להגיש ערעור בתוך 45 יום. האלמנה יוצגה על ידי משרד עו"ד יגאל ארנון. מבאי כוח וינקלר לא נמסרה תגובה.

x