$
דעות

פרשנות

המחדל בנת"ע: רשלנות או התעלמות

טיוטת הדו"ח נוקבת באשמים רבים, למעט הנהלת נתע הנוכחית, שלכאורה לא ידעה ולא שמעה

ליאור גוטמן 08:1110.06.20

ממצאי טיוטת הדו"ח של נת"ע עוד אמורים עוד לקבל השלמות ותגובות מהמבוקרים עצמם. ועדיין, כבר עכשיו קשה שלא להתרשם שהדו"ח מצביע על שלל גורמים וצדדים שהיו יכולים להעיר או למנוע איחורים וחריגות, כל אחד בתחומו. רק גוף אחד נעדר מהרשימה הזאת: הנהלת ודירקטוריון נתע הנוכחיים, שלפי הדו"ח נראים כצד פאסיבי שלא ידע ולא שמע.

 

 

 

בכל הנוגע למנכ"ל חיים גליק, יש בכך מידה של אמת. טכנית, גליק בתפקידו רק כחצי שנה נטו, כולל השבתת פעילות בשל משבר הקורונה. בסביבת החברה טוענים שרוב הדו"ח מתייחס לאירועים שקרו טרם הגעתו, ושעם כניסתו לתפקיד פעל לתיקון נהלים לקויים בחברה, להגברת השקיפות והשיח בין האגפים ודרגות הניהול השונות וכן להתנהלות מול הדירקטוריון. עוד טוענים בסביבת החברה שהוא הטמיע חלק מההערות כבר בקידום שני הקווים החדשים, הירוק והסגול.

  

עבודות הרכבת הקלה בגוש דן עבודות הרכבת הקלה בגוש דן צילום: שאול גולן

 

להבדיל מגליק, חלק מחברי הדירקטוריון נמצאים בתפקידם שנה ויותר, לרבות היו"ר רם בלינקוב. לא ברור מדוע לכאורה הם קיבלו בזמן אמת דיווחים שהתגלו בדיעבד כסותרים או חלקיים.

 

לכן, משמעות הדו"ח היא אחת מהשתיים: או שפרויקט התחבורה הגדול והיקר במדינת ישראל נוהל לכאורה בצורה רשלנית שלא תיאמן, ובלי יד מכוונת של אף אחד ממשרדי הממשלה, הנהלת נתע הקודמת או חברות הבקרה והניהול; או שמי שהיה אמור לבקר אחר העבודות פשוט לא עשה את תפקידו בזמן אמת - ועכשיו הוא מחפש אשמים בדיעבד. אם זה המצב, הדו"ח הזה הוא חץ שנורה רק כדי לסמן סביבו אחר כך את המטרה - ולהטיל את האשמה במחדל החמור הזה על חברי הנהלת החברה שכבר חודשים ארוכים לא שם, כולל המנכ"ל הקודם יהודה בר־און, שהתפטר עוד במאי 2019.

x