$
משפט נתניהו

שאלות ותשובות

המדריך למשפט נתניהו: מה צפוי בישיבה הראשונה ולאן תכוון הארטילריה הכבדה

ביום ראשון ייאלץ ראש הממשלה להתייצב לראשונה בבית המשפט המחוזי בירושלים לישיבת הפתיחה של משפטו הפלילי. מה האסטרטגיה של נתניהו, ואיך ינסה לרסק את אמינות עדי המדינה נגדו? לקראת המשפט ההיסטורי - שאלות ותשובות

משה גורלי 18:1821.05.20

ביום ראשון תתקיים ישיבת הפתיחה במשפט הפלילי שהוגש נגד בנימין נתניהו, בני הזוג שאול ואיריס אלוביץ וארנון מוזס. המכנה המשותף לכל התיקים – תיאבונו של ראש הממשלה נתניהו למתנות מכל הסוגים – סיגרים, שמפניות וגם סיקור חיובי.

 

מה צפוי לקרות בישיבה הראשונה?

לישיבה הראשונה במשפט משמעות מהותית ולצדה דיון טכני. המהות היא מעמד ההקראה שבמהלכו הנאשמים אמורים לאשר כי קראו והבינו את כתב האישום. נתניהו ביקש להיעדר מהדיון, אך בית המשפט המחוזי בירושלים הורה לו להתייצב.

 

עיקר הדיון יוקדש לבירור שאלות פרוצדורליות. למשל, לטענות הסניגורים לאי קבלת כל חומרי חקירה, לכך שצוות ההגנה של ראש הממשלה טרם הושלם בגלל ההמתנה להחלטות מימון שכר הטרחה מבעלי ההון המקורבים, לאפשרות שהתביעה תוותר על חלק מעדי התביעה ואולי יועלו כבר טענות מקדמיות (ראו בהמשך). כמו כן, הישיבה נועדה לקבוע לוח זמנים להמשך – ובעיקר למועד קבלת תגובתם בכתב של הנאשמים לכתב האישום. נתניהו יאשר שהבין את האישומים ורק בהמשך יכפור בהם.  

הרכב השופטים במשפט נתניהו: מימין משה בר-עם, רבקה פרידמן-פלדמן ועודד שחם הרכב השופטים במשפט נתניהו: מימין משה בר-עם, רבקה פרידמן-פלדמן ועודד שחם צילום מסך

 

האם נאשמים חייבים להיות נוכחים בזמן המשפט?

ככלל נאשמים חייבים להיות נוכחים באולם בית המשפט, אבל לבית המשפט סמכות לשחררם לבקשת הסניגורים. נתניהו חויב להגיע לישיבה הראשונה, אך כנראה שישוחרר בהמשך. מתי סביר שנראה אותו? בעיקר בעת עדות עדי המדינה החיוניים לביסוס אשמתו.

 

מה זה טענות מקדמיות ומה משמעותן?

סעיף 149 לחוק סדר הדין הפלילי מפרט את הטענות המקדמיות שעומדות לרשות הנאשם. בכוחן להביא לביטול או תיקון כתב האישום. רצוי לטעון אותן לפני התחלת המשפט, אבל ניתן להעלותן בכל שלב במשפט, כולל הערעור. טענה נוספת היא 'נו קייס' שנטענת לאחר סיום פרשת התביעה ומשמעותה - גם אם תתקבל עמדת התביעה - אין עבירה. טענות ההגנה שיכולות להיות רלבנטיות לענייננו הן 'הגנה מן הצדק' (למשל אכיפה בררנית), חסינות, ועוד.

 

 

בנימין נתניהו. ניתן לנהל מו"מ כדי להגיע להסדר טיעון בכל שלבי ההליך הפלילי בנימין נתניהו. ניתן לנהל מו"מ כדי להגיע להסדר טיעון בכל שלבי ההליך הפלילי צילום: אלכס קולומויסקי

 

לאן צפויה לכוון ההגנה במשפט נתניהו?
עיקר הארטילריה של ההגנה תכוון לעדי המדינה, ומקום של כבוד יקבל סעיף 12 לפקודת הראיות שמתנה קבלת עדות במבחן שניתנה "חופשית ומרצון". "בירור תקשורתי" כבר נערך לגבי הלחץ שהופעל על ניר חפץ – האם נסחט באמצעות תרגיל חקירה מפוקפק או תנאי מעצר קשים במיוחד, או כפי ש"העיד" בעובדה לא היה בכל אלה להשפיע על מהימנות עדותו.

 

מה יהיה אורך המשפט?

אורכו של משפט נקבע לפי הפרמטרים הבאים: מספר הנאשמים, כמות העדים, תכיפות ימי הדיונים. משפטי ענק, גדולים מהתיק הנוכחי, כמו ויסות מניות הבנקים והולילנד הסתיימו מהר יחסית – כשנה - הודות ליעילות השופטים ששמעו דיונים ברציפות, 3-5 פעמים בשבוע. בתיק הנוכחי 333 עדי תביעה. למעלה ממאה הם חוקרי משטרה ורשות ני"ע והיתר - כמעט כל העדים שנחקרו בפרשות השונות. השאלה היא על כמה תסכים התביעה לוותר.

 

שאלה נוספת היא כמה דחיות יהיו בגלל בקשות נתניהו להיעדר בגלל אירועי חירום ומשברים ביטחוניים. נכון שהוא הצהיר שביכולתו לנהל מדינה ומשפט בו-זמנית, ובכל זאת לשופטים מזומן מבחן קשה וחסר תקדים כשיצטרכו להחליט אם לקיים דיון או לדחותו במקרים כאלה. את המבוא לדילמה זו ראינו בבקשתו של נתניהו להיעדר מישיבת ההקראה.

 

עד מתי ניתן להגיע להסדר טיעון עם נתניהו?

ככלל, ניתן לנהל מו"מ כדי להגיע להסדר טיעון בכל שלבי ההליך הפלילי. משלב החקירה ועד לשלב הערעור שאחרי הכרעת הדין. להסדר טיעון יתרונות וחסרונות ידועים – הודאת הנאשם שתחסוך משפט יקר תמורת הקלה בסעיפי האישום ובעונש. כשמדובר באישי ציבור, נשיא המדינה למשל, נוספו שיקולים ציבוריים כמו הבושה שתיחסך למדינה מההליך וכמובן נטילת העוקץ מטענת הנאשם להיותו קורבן של רדיפה. במקרה נתניהו, החלטתו ללכת להסדר תושפע ממצבו הפוליטי והציבורי - ככל שיהיה בעמדת כוח והשפעה גדולים יותר, תיאות הפרקליטות לחתום בתנאים טובים יותר מבחינתו של הנאשם ולהיפך. לכן, האסטרטגיה של נתניהו היא לשמור עצמו כראש ממשלה מכהן או חילופי, גם כדי להישאר בעמדת מיקוח טובה יותר, אם יחליט ללכת להסדר.

 

האם ניתן לעכב את ההליכים נגד נתניהו?

חוק סדר הדין הפלילי קובע כי "בכל עת שלאחר הגשת כתב אישום ולפני הכרעת הדין, רשאי היועץ המשפטי לממשלה בהודעה מנומקת בכתב לבית-המשפט, לעכב את הליכי המשפט. ההחלטה לעכב הליכים תינתן רק על יסוד טעמים יוצאי דופן, הנובעים מנסיבות מיוחדות של העבירה או מנימוקים אישיים מיוחדים של הנאשם". נסיבות כאלה יכולות להיות קשורות במצב בריאותי או נפשי של נאשם, בהיעלמות עדי תביעה חיוניים, אולם הרשימה איננה סגורה.

x