$
דעות

ההצעה של המל"ל הרסנית לדור העתיד

ההצעה של המועצה לביטחון לאומי לוותר לתקופה על החיסכון לפנסיה ולתמרץ את הציבור למשוך את קרן ההשתלמות, תכנית החיסכון הטובה בישראל, היא מנותקת ורוויה בניגודי עניינים

רחלי בינדמן 15:2113.05.20

היה צריך לשפשף רגע עיניים כדי להאמין למקרא ההצעה הבאה של המועצה לביטחון לאומי - "כדי להגביר את הצריכה הפרטית, שהיא מנוע צמיחה חזק, מומלץ לנקוט צעדים שיקטינו את החיסכון של הפרטים ויעודדו צריכה כגון השעיית ההפרשות לפנסיית החובה של העובדים ושל המעבידים לתקופה של חצי שנה (אפשר גם להסכים לדילוג על תשלומי פנסיית החובה לתקופה מוגדרת). יש לאפשר לעובדים (לא למעסיקים) לדחות את חלקם בתשלומי הפנסיה עד חצי שנה".

 

 

 

אם היה קשה להתאושש מהמלל שלעיל המשיכה המועצה עם הצעה הרסנית נוספת "מומלץ לאפשר בעת הזו פדיון של קרנות השתלמות, גם לאלו שלא הבשילו לשש שנים. בנוסף, ראוי לשקול ביטול הפטור ממיסוי קרנות ההשתלמות (מהיום ולא רטרואקטיבי) בהדברות עם ההסתדרות, דבר שיגרום לפדיון של קרנות השתלמות (יש סיכון מסוים של מכירת נכסי הקרנות שיביא לפגיעה במחירם בבורסה לטווח קצר) תוך קיזוז ההשפעה ע"י הפחתת מס אחר (מע"מ לדוגמא), כך שתשמר הניטרליות של הצעד על סך המיסוי".

 

משה ברקת. ראוי היה שיתערב משה ברקת. ראוי היה שיתערב צילום: עמית שעל

 

הצעה כזו ללא ספק הייתה סבירה לו הייתה מגיעה מגרונם של המעסיקים, אלו שרוצים לצלוח את המשבר ולחסוך בעלויות. טבעי גם שהמעסיקים נלחמים על כך וגם צוות "נס" שהקים משרד הכלכלה הציע הצעה דומה.

 

אבל מהגוף שאמור לדאוג לאינטרס של הציבור הרחב ולא רק של הצלת הכלכלה והמשק בטווח המיידי מדובר באכזבה גדולה.

 

כמה קל ומפתה לשלוח ידיים לחיסכון הפנסיוני ולקרנות ההשתלמות, כסף שנגרע חודש בחודשו משכרו של העובד לטובת העתיד.

 

כמה ציני לנסות להזרים עכשו דם לכלכלה, להניע את הצריכה הפרטית למרות גל הפיטורים דרך שחרור כסף שמלכתחילה נצבע לטווח הארוך לטובת שימור רמת החיים של הציבור כשכל מי שדואג למשקי הבית (בנפרד מהאינטרס המשקי) דווקא יעודד אותם לחסוך כעת, לצמצם צריכה ולהתאים את ההוצאות להכנסות המתכווצות.

 

לו היו מציעים פתרון נקודתי לשכבות החלשות ביותר שללא עבודה יתקשו לשים אוכל על השולחן עוד הרציונל היה ברור, הגם שההצעה לכשעצמה מתיימרת לוותר גם על הפרשות העובד אך גם על הפרשות המעביד המוכרות לצרכי מס ובבחינת סכום שיצבור ריבית דה ריבית לעתיד.

 

אך לדרוש רוחבית לוותר לתקופה על החיסכון לפנסיה ולתמרץ את הציבור למשוך את קרן ההשתלמות, תכנית החיסכון הטובה בישראל, היא מנותקת ורוויה בניגודי עניינים. אילו ניגודי עניינים? אלו שקיימים מאז ומעולם אך התעצמו כעת: האינטרס המדינתי שהציבור יצרוך ויבזבז וייטול הלוואות כדי לבזבז עוד, כדי שהעסקים יצמחו יהכלכלה תפרח ויהיו מקומות עבודה ותשלומי מיסים. זה אינטרס ראוי אך כזה שמנוגד לאינטרס ארוך הטווח לעודד חיסכון, התנהלות פיננסית נבונה, חשיבה לטווח ארוך, בדיוק עבור ימים שכונים כמו היום שבהם עצמאים ושכירים זועקים לעזרת המדינה פשוט כי הבהירו להם מספיק עד כמה חשוב לחסוך ליום כזה, בדיוק בגלל ניגוד העניינים של המדינה עצמה.

 

משה ברקת, הממונה על שוק ההון, עסוק בבלאגן בכלל ובמגדל וזה חשוב וראוי אך כשמתחת לעיניים שלך מנסים לחמוד חלק מהחיסכון של הציבור לעתיד, אסור לך לשבת מנגד. זה תפקידך.

 

עוד 30 שנה הצעירים של היום שימשיכו לחיות על הקצה ימצאו את עצמם עם קצבת פנסיה עלובה וירוצו שוב, לבכות למדינה להושיע ומאין יביא אז המל"ל את המענה?

x