$
משפט

אב גרוש יקבל את רוב מענק הקורונה עבור ילדיו, למרות שהם במשמורת אמם

מענק הקורונה שהעבירה המדינה עבור ילדים הופקד לרוב בחשבונות הנשים שמקבלות את קצבת הילדים; אב גרוש שילדיו שוהים אצלו מחצית מזמנם, ביקש מביה"ד לקבוע שגם הוא זכאי ליהנות מהמענק ויקבל 80% ממנו

ענת רואה 18:4306.05.20

בית הדין הרבני האזורי פתח תקווה קבע שמענק הקורונה ששילמה המדינה עבור ילדים והופקד בחשבונה של אישה, יועבר ברובו לידי בעלה לשעבר, אף ש-4 ילדיהם המשותפים מצויים במשמורתה. זאת מאחר שהאב משלם מזונות עבור ארבעת הילדים ונושא ב-80% מהוצאותיהם. לפיכך נקבע שהוא זכאי לקבל 80% מהמענק.

 

הדיין, הרב אברהם מייזלס, קבע כי על מנת לקבל החלטה מושכלת במענק חד-פעמי בלתי צפוי חובה לבדוק את נוסח החלטת הממשלה בעניין המענק. לדבריו, הרציונל בהחלטת הממשלה למתן מענק עבור ילדים נבע מהקשיים הכלכליים של המשפחות בישראל שנגרמו בעקבות מגבלות נגיף הקורונה.

 

"מענק זה במהותו ובתכליתו הוא למעשה השתתפות המדינה בהוצאות מזונות הילדים המוטלות על ההורים באשר הם. לכן נראה נכון וצודק שהחלוקה במענק זה תהיה באופן יחסי ושוויוני בהתאם לאחוז חלוקת הנשיאה בנטל מזונות הילדים בין ההורים הגרושים", כתב הדיין.

 

 צילום: שאטרסטוק

 

בהחלטה נכתב כי במקרה הנדון האב משלם עבור כל אחד מ-4 הילדים דמי מזונות בסך 1,000 שקל לחודש, שהם 80% מדמי המזונות המקובלים. הילדים נמצאים בחזקת האב יומיים בשבוע כולל לינה וכן שתי שבתות, ושבת אחת עם האם.

 

לדברי הדיין, עם פרוץ משבר הקורונה קבע בית הדין שזמני השהות של הילדים יחולקו בין ההורים שווה בשווה, כך שהאב קיבל עוד כיומיים עם הילדים בשבוע מעבר לזמנים הקבועים, מה שגורם לכך שהוא נושא בהוצאות נוספות עבור הילדים באותם ימים.

 

"למרות שנוספו לאב ימי שהות עם הילדים והוא נושא ב-80% מנטל המזונות של הילדים, ברור כי האם נושאת בחלק ממשא תשלום המזונות של הילדים... לכן מן הנכון והצודק יהיה לחלק את המענק החד פעמי שניתן עבור הילדים ביחס של 80-20".

 

לפיכך קבע הדיין כי האם תעביר לידי האב 1,600 שקל מתוך המענק בהיקף 2,000 שקל שהופקד בחשבונה, או לחילופין האב יקזז סכום זה מתשלום המזונות החודשי.

 

האב יוצג בהליך ע"י עו"ד אביטל רבינוביץ; האם יוצגה בידי עו"ד משה יצחק אוסדיטשר.

x