$
משפט

בלעדי לכלכליסט

קורונה היא מילת קסם או שאלה ימים לא רגילים? בתי המשפט קובעים החלטות הפוכות

רק לפני 3 ימים ביהמ"ש השלום בת"א לא נעתר לבקשת רב בריח למנוע מחברה שהשכירה לה נכס לממש ערבות בנקאית לאור משבר הקורונה. אתמול ביהמ"ש השלום בירושלים כן קיבל בקשת שוכרת למנוע ממשכירת הנכס לממש ערבות בנקאית וקבע: "גם אם קורונה אינה מילת קסם אין ספק כי הימים אינם ימים רגילים"

משבר הקורונה שמשפיע על שוכרים ומשכירים מספק החלטות הפוכות של בתי המשפט, מה שגורם לחוסר וודאות . רק לפני מספר ימים בית משפט השלום בתל אביב קבע כי "קורונה איננה מילת קסם" ודחה את בקשת חברת רב בריח למנוע מחברה שהשכירה לרב בריח נכס לממש ערבות בנקאית להבטחת השכירות. זאת לאחר שרב בריח ביקשה מהחברה שהשכירה לה הנכס לדחות את תשלום שכר הדירה עבור חודש אפריל ולשלמו בפריסה לאור משבר הקורונה. המשכירה התנגדה ורב בריח ביקשה למנוע את מימוש הערבות, אולם בית המשפט לא נעתר לבקשתה.

 

 

 

החלטת בית המשפט הסעירה את יו"ר קבוצת רב בריח, שמואל דונרשטיין שאמר ש"קורונה אכן אינה מילת קסם, הקורונה היא מכת מוות לכלכלה הישראלית. כל מה שביקשנו היה דחיית תשלום חודש אפריל ופריסתו לתשלומים. באטימות מסוג זה אני נתקל לראשונה". לא חלפו 3 ימים, והנה אתמול התקבלה בבית משפט השלום בירושלים החלטה בסיטואציה דומה שהניבה החלטה הפוכה. מדובר בחברת "טוראי קליבר" המפעילה מסבאה בשם "תרל"ח" בפתח תקווה בנכס שאותו היא שוכרת.

 

שמואל דונרשטיין שמואל דונרשטיין צילום: אייל טואג

 

מההחלטה עולה כי דמי השכירות לחודש מרץ האחרון שולמו במלואם אך דמי השכירות של חודש זה (אפריל) שהיו אמורים לעבור ב-1 באפריל לא שולמו. משכך הודיעה המשכירה לשוכרת המסבאה כי תפעל למימוש הערבות הבנקאית בתוך 7 ימים. השוכרת הגישה בקשה להוצאת צו מניעה זמני שימנע את מימוש הערבות הבנקאית. השוכרת טענה באמצעות עו"ד אבי סגל כי המציאות בה אנו מצויים היום בשל התפשטות נגיף הקורונה היא חסרת תקדים. "המבקשת מנועה מהפעלת העסק. מצב עובדתי זה מהווה סיכול אשר יש בו כדי לפטור אותה מהתחייבויותיה". עוד טענה כי בעוד הסכם השכירות קובע כי על המשכירה להתריע 14 יום טרם מימוש הערבות הבנקאית, התריעה רק 7 ימים קודם לפעולת המימוש. "התנהלות זו שלא אך שאינה מתחשבת במצב החירום השורר בעולם, אלא גם לא עומדת במועדים שנקבעו בהסכם, מהווה בריונות של ממש".

 

מנגד, טענה המשכירה, כי קבלת עמדת השוכרת תביא לפגיעה חמורה בציבור המשכירים שהתקשרו עצמם בהתחייבויות שונות בהסתמך על דמי השכירות שאמורים להיות משולמים כסדרם. עוד טענה כי בהתאם להסכם השכירות ויתרה השוכרת על זכותה לסעד של צו מניעה כנגד המשכירה בכול הנוגע למימוש הביטחונות. השופטת בלהה יהלום התייחסה להחלטה שניתנה ברב בריח ולכך שהבקשה שם נדחתה. "קראתי ודעתי בעניין שונה. 'גם אם קורונה אינה מילת קסם' אין ספק כי הימים אינם ימים רגילים...נכון לכתיבת שורות אלה, ישנם בישראל כבר למעלה מ-13 אלף חולים. בשעה שמהדורות החדשות נפתחות מדי ערב בספירת מתינו, ורוב מדינות העולם חדלו משגרתן ומניין הנספים עולה מיום ליום, ובמיוחד כאשר כל המסעדות במדינת ישראל, ובתוכן המבקשת, סגורות זה למעלה מחודש ועד להודעה חדשה שאינה צפויה להתקבל למצער בשבועיים הקרובים, כך שלמעשה המדינה אינה מאפשרת למבקשת לנהל את עסקיה בשום צורה שהיא, ניתן היה לצפות להתנהלות אחרת ולכל הפחות לכך שהמשיבה (המשכירה-ל.ד) תפעל בהתאם לתנאי הסכם השכירות שמכוחו מבקשת היא לממש הערבות. זאת לא נעשה, היות והמשיבה לא פעלה בהתאם להסכם השכירות ולא מסרה למבקשת התראה בת 14 יום...אני נעתרת לבקשה ומורה כי מימוש הערבות הבנקאית יעוכב עד להכרעה בהליך העיקרי".

 

עוה"ד אברהם משה סגל ודוד סגל, באי כוח השוכרת מסרו בתגובה: "כבוד השופטת יהלום מבית משפט השלום בירושלים הוציאה מלפניה החלטה מנומקת, הגיונית וסדורה אשר מונעת ממשכירים להתנהג בכוחנות ובריונות כלפי שוכרים אשר נוכח מצב החירום אינם יכולים לעשות שימוש כלשהו בנכס המושכר. בימים הקרובים תוגש תביעה כנגד המשכירה לסעד הצהרתי שיקבע ששוכר שאיננו יכול לעשות שימוש כלשהו בנכס שלו עקב צווי החירום איננו צריך לשלם דמי שכירות וכן להשבת דמי שכירות ששולמו בתקופת החירום. קורונה אמנם איננה מילת קסם, אך היא גם איננה אות מתה".

 

עו"ד אמיר שושני, בא כוח המשכירה מסר בתגובה: "נגיש ערעור. מדובר בהחלטה שגויה שמתעלמת לחלוטין ממהותה של ערבות בנקאית כערובה להסכם שאין צורך להוכיח בו דבר על מנת לחלטה".

x