$
בחירות 2020

בחירות 2020

הלמ"ס: בעלי זכות הבחירה בבחירות הקרובות - 5.9 מיליון

78% מבעלי זכות הבחירה הם יהודים, 17% - ערבים; , כ-13% מבעלי זכות הבחירה הם צעירים בני 24-18, 29% בני 39-25, ו-32% בני 59-40

בילי פרנקל 13:0325.02.20

אומדן בני 18 ומעלה בעלי זכות בחירה עומד על כ-5.9 מיליון. כך עולה מנתוני הלמ"ס. מדובר בעלייה של 1.1% לעומת הבחירות הקודמות בספטמבר - כ-62 אלף נפש.

 

בחלוקה לפי גילאים, כ-13% מבעלי זכות הבחירה הם צעירים בני 24-18, 29% בני 39-25, ו-32% בני 59-40. חלקם של בעלי זכות בחירה בני 60 ומעלה עומד על כ-26%.

 

בחלוקה לפי קבוצות אוכלוסייה, 78% מבעלי זכות הבחירה הם יהודים, 17% - ערבים (מוסלמים, נוצרים ערבים ודרוזים) ו-5% – אחרים.

 

 

ארכיון ארכיון צילום: עמית שעל

 

בלמ"ס מציינים כי חלקם של הערבים בעלי זכות הבחירה קטן מחלקם באוכלוסייה (21%), משום שחלקם של הילדים שאינם בעלי זכות בחירה גדול יותר מאשר בקבוצות אוכלוסייה אחרות. האומדן אינו כולל את ערביי מזרח ירושלים והדרוזים ברמת הגולן, כי אינם מוגדרים כאזרחים.

 

יש לציין כי קיים פער של 10% בין הנתונים שמפרסמת הלמ"ס לבין נתוני ועדת הבחירות המרכזית - כ-6.5 מיליון איש. בלמ"ס אומרים שהם מתייחסים לאוכלוסייה הקבועה המתגוררת דרך קבע בישראל, בעוד שבפנקס הבוחרים רשומים גם אזרחים ששוהים בחו"ל תקופה ממושכת (שחלקם אף נפטרו מבלי שנמסרה הודעה על כך למרשם האוכלוסין).

x