$
בארץ

רשות התעופה האזרחית מתנגדת להקמת תחנת הכוח החדשה באזור עפולה

על פי הרשות, גובה ארובות תחנת הכוח המתוכננת ושטחי פליטת תוצרי השריפה שלהם עלולים להשפיע לרעה על בטיחות הטיסה בנמל התעופה האזרחי המיועד להיפתח ברמת דוד

ליאור גוטמן 20:4024.02.20

התוכניות של משרד האנרגיה לקדם תחנת כוח חדשה באזור עפולה נתקלת בהתנגדות בלתי צפויה מצד רשות התעופה האזרחית (רת"א).

  

במכתב שעליו חתום אדר פינחס ברגר, מפקח שדות תעופה והגבלות בניה מטעם רשות התעופה האזרחית, הוא כותב לאנשי מינהל התכנון ומשרד האנרגיה כע "לנוכח מיקומה של התחנה וגובה תמרת הפליטה הצפויה להשפיע על בטיחות הטיסה למסלול 33 המתוכנן בנמל התעופה ברמת דוד, קיים חשש כבד כי אישור התחנה במיקומה הנוכחי יבטל את היכולת לבצע תהליכי טיסה בטוחים אל מסלול 33 ברמת דוד ויאיין למעשה את היכולת להשתמש ברמת דוד כשדה משלים לנתב"ג". 

מנהל רשות התעופה האזרחית יואל פלדשו מנהל רשות התעופה האזרחית יואל פלדשו

 

התכנית להקמת תחנות כוח מונעות בגז טבעי באזור נכללו בספר העבודה השנתי של משרד האנרגיה, ולפי הביאורים שנכתבו שם מדובר בת"תכנון מתחמים עבור תחנות כוח ארציות שיופעלו בגז טבעי, בגיבוי סולר כדלק חלופי, לרבות התשתיות הנלוות להן". זאת, על מנת לאפשר מלאי קרקעי לייצור חשמל קונבנציונלי לטווח הקצר והארוך.

 

התכנית המדוברת היא חלק מתכנית מתאר ארצית ברמה מפורטת המקודמת בשטח הסמוך מצפון לאזור התעשייה מבואות גלבוע. "מיקומה הגיאוגרפי של התכנית תורם לביזור מערך ייצור החשמל בישראל ומאפשר ניצול מיטבי של מערכות ההולכה של התשתיות הנלוות הקיימות, המאושרות והמתוכננות", טוענים במשרד האנרגיה, אולם ברשות התעופה האזרחית, כאמור, בחנו את גובה ארובות תחנות הכוח ואת שטחי פליטת תוצרי השריפה האפשריים, והגיעו למסקנה ש"גובה תמרת הפליטה אליה תגיע המהירות הקריטית אשר עשויה להשפיע על בטיחות הטיסה".

 

השורה התחתונה: ברשות התעופה האזרחית טוענים ש"לאור כל זאת, רת"א מתנגדת לקידום תחנת הכוח מבואות גלבוע במיקומה הנוכחי". ההתנגדות האמורה עשויה לקדם את הקמת שתי תחנות הכוח הפרטיות האחרון שאמורות לקום באזור השרון והמרכז, אחת של חברת ריינדיר והשני של חברת קסם, עם יכולת אספקת חשמל לאזורי המרכז והשרון.

 

ממשרד האנרגיה נמסר בתגובה ש"תחנת הכוח מבואות גלבוע מקודמת על ידי משרד האנרגיה ומטרתה לדאוג לעמידה באספקת אנרגיה בהתאם לתחזיות רשות החשמל כפי שפורסמו במפת הדרכים של רשות החשמל ביוני 2018. בימים אלו מתקיימות פגישות של אנשי המקצוע וצוותי התכנון מטעם שתי התוכניות, על מנת להבין לעומק את הבעיה שעלתה בנייר העמדה של רת"א ולמצוא פתרון שיאפשר את הקמת תחנת הכוח ונמל התעופה המשלים ברמת דוד, בהיותן תוכניות בעלי חשיבות לאומית".

x