$
Dun
האדר מובייל דן אנד ברדסטריט duns100

התמודדות עסקים קטנים ובינוניים מול בנקים

במאמר זה נסקור טיפים ודרכים להתמודד מול הבנקים - החל מפתיחת החשבון ועד לקביעת הריבית וגובה הערבויות שיש לספק

גלעד נרקיס 16:2706.02.20
הבנק משמש כצומת מרכזי בחיי כל אזרח וכל עוסק ומהווה מקור החמצן העיקרי לפעילותם התקינה של כל בית ועסק בישראל, אין עסק אשר יכול להתנהל ללא חשבון בנק וללא שיתוף פעולה עיסקי עם הבנקים. דווקא משום כך חשוב מאד לדעת כיצד להתמודד מול המערכת הבנקאית, לפני ההתקשרות עימה, במהלכה ולעיתים, בלית ברירה, גם ברגעי משבר מולה.

 

ראשיתה של מערכת היחסים של הלקוח מול הבנק, הינה בשלב פתיחת החשבון בבנק; יש נטייה "לזלזל" בחשיבותו של שלב זה ולנקוט בגישת ה"יהיה בסדר", אולם חשוב לזכור כי הבנק הינו, בסופו של דבר, גוף עיסקי המנוהל למטרות רווח, בדיוק כמו כל עסק אחר וככזה יש לבחון פעולותיו, להבין מהם תנאי ניהול החשבון, עמלות, ריביות, מסגרות אשראי וכיוצא באלו, לקחת עותק מכל הניירת עליה חותמים בבנק (ולשמור עליהם) וחשוב מאוד לוודא כי לא הושארו מקומות ריקים.

 

חמור מכך, קיימים מצבים בהם הבנק מסרב מראש לפתוח ללקוח חשבון בנק, באופן המותיר את העסק בפני שוקת שבורה, וחוסר יכולת לנהל עסקיו כראוי. במקרים מעין אלו חשוב לזכור כי ע"פ חוק הבנקאות (שירות ללקוח) התשמ"א-1981 אסור לבנק לסרב לפתוח חשבון ללקוח בשל נימוק בלתי סביר. כלומר, בנק המסרב לפתוח חשבון חייב להראות נימוקים סבירים לסירובו כמו למשל יסוד סביר להניח כי יבוצעו בחשבון פעולות אסורות הקשורות להלבנת הון או מימון טרור.

 

במהלך ניהול החשבון עלול להיתקל העסק ב"אירועים" שונים, המחייבים הבנת המערכת הבנקאית וידיעה כיצד להתנהל נכון בכל אחד מן המצבים.  

עו"ד גלעד נרקיס עו"ד גלעד נרקיס צילום: יח"צ

 

במציאות היום-יומית, נתקלים עסקים, בעיקר קטנים ובינוניים, בעליות ובמורדות, המחייבים התמודדות נכונה מול הבנק, מתוך הבנת המערכת הבנקאית והיערכות מוקדמת. כך למשל, כשהבנק מחליט ביום בהיר אחד לצמצם או לבטל כליל את מסגרת האשראי אשר הייתה נהוגה עד אז בחשבון- מומלץ לפנות לבנק ולהבהיר לו כי פעולה זו עלולה לגרום לנזקים קשים. רצוי לצרף אסמכתאות לנזקים העלולים להיגרם לעסק כגון: התחייבויות שניתנו בהתאם למוסכם, הזמנות, דוחות כספיים. ככל ומדובר בבעיה בניהול החשבון אשר יש לה פתרון יש להציג לבנק את הפתרון ולהסביר לו כיצד הבעיה עומדת להיפתר ומתי. כך למשל: אם מדובר בעיקול שהוטל על החשבון וננקטו הליכים נגד המעקל -יש ליידע את הבנק על כך.

 

קושי נוסף, בו נתקלים עסקים בפעילותם השוטפת, הינו הגבלת חשבון והחזרת שיקים שנמשכו על החשבון, מסיבות, שונות. חשוב שהלקוח שחשבונו הוגבל יפעל במהירות ובנחישות לקבלת סעדים דחופים, כמו בקשה לצו מניעה זמני וערעור על ההגבלה עצמה, בהתאם לחוק, על מנת לעצור את "כדור השלג" מתוצאה הרסנית.

 

ריביות - עסקים רבים מנצלים את מסגרת האשראי כמעט עד תום ומשלמים ריביות גבוהות על יתרת החובה. חשוב לדעת להתמקח עם הבנק ולחפש פתרונות אחרים כמו קבלת הלוואה לכיסוי יתרת החוב מהבק, מבנק מתחרה או גופים חוץ בנקאיים ובכך להקטין את הריביות שמשלמים בגין יתרת החובה.

 

ערבות - יש לבחון את גובה הערבות ואיזה סוג של ערבות חותמים- ערב יחיד/מוגן, מספר הערבים, נוהל הפניה לערב, נוהל ההודעות לערב, ההגנות על הערב וכדומה.

 

התעלמות מפניות הבנק - לעיתים כשהמצב קשה ישנה נטייה להתעלם מפניות הבנק בתקווה ש"יהיה בסדר", התעלמות כזו עלולה רק להחמיר את המצב ולגרום לבנק לחשוש יותר ולבצע פעולות בלתי הפיכות שעלולות להחמיר את המצב.

 

משכנתא - קיימת חשיבות גדולה להבין בדיוק על מה מתחייבים, גובה הקרן, ריביות, ועבור איזו התחייבות משועבד הנכס, על מנת למנוע מצבים שכיחים בהם משועבד הנכס להבטחת חובות מעבר להלוואה הספציפית.

 

חשיבות ההתמודדות הנכונה מול הבנקים מקבלת משנה תוקף נוכח הוראות חוק נתוני אשראי מכוחו הופך כל מידע האשראי על הלקוח, לשקוף ונגיש יותר.

 

אין ספק כי מערכת היחסים שבין לקוח לבין בנק היא מערכת יחסים מיוחדת, הנובעת, בין היתר, מפער הכוחות בין הצדדים.

 

בהתנהלות מול בנק, המשפט תהא חכם יותר מצודק נכון מתמיד ולכן רצוי ואף חובה להיערך בהתאם, ללמוד להתנהל נכון מולו, להכיר ולדעת את זכויות הלקוחות, את ה"פסיכולגיה" לפיה פועל הבנק ואת דרכי תקיפת החלטותיו בליווי גורמים מקצועיים במקרים המתאימים.

 

גלעד נרקיס , עו"ד, מומחה בתחום הבנקאות, האשראי החוץ בנקאי והליכי חדלות פרעון