$
בחירות 2020

הליכוד מבקש מבג"ץ צו ארעי למניעת פרסום חוות דעתו של איל ינון

טען: "חוסר האיפוק של היועמ"ש ינון מגדיל את החשש לניגוד עניינים, ופוגע קשות באמון הציבור בכנסת ובהליכים המעין שיפוטיים המתקיימים בה״. ינון אמור למסור את חוות הדעת בשעה 16:00

צבי זרחיה 15:4412.01.20

הליכוד הגיש בצהריים לבג"ץ עתירה נוספת ובה בקשה לצו ארעי למניעת פרסום חוות דעתו של יועמ"ש הכנסת, איל ינון, עד לבירור העתירה שהגיש הליכוד בעניינו. ינון אמור לפרסם את חוות הדעת שלו בשעה 16:00 יו"ר הכנסת יולי אדלשטיין בשעה 17:00.

 

 

 

בעתירת הליכוד לבג"ץ נאמר כי "קיימת מסורת של התנהגות וריסון כאשר עניין מועבר להחלטת בג"ץ במיוחד כאשר העתירה מופנית כנגד היועץ המשפטי לממשלה. במקרים מעין אלה אין צורך במתן צו אירעי והיועץ גוזר על עצמו איפוק בלא צורך בצו. המבקשים סברו לתומם שהיועץ המשפטי לכנסת יכבד את בית המשפט ימתין להכרעתו, ינהג בהתאם לנהוג, וימתין עם הוצאת חוות הדעת, עד להחלטת בית המשפט בעתירה. כזכור המבקשים ביקשו מבית המשפט לקיים דיון דחוף ביותר בעתירה ובית המשפט כבר קצב זמן קצר ביותר לתגובת המשיבים".

 

עוד צוין בבקשה כי "נראה שעל היועץ המשפטי לכנסת לנהוג באיפוק ולהמתין ימים ספורים עד להחלטת בית המשפט בעתירה. מתון הסעד המבוקש לא יגרום נזק למשיבים. לא מדובר בעניין שבמתנה של ימים ספורים בו תעלה או תוריד. לעומת זאת אי מתן הסעד המבוקש עלול לגרום לבלבול, אי סדרים, ולערעור אימון הציבור".

 

ח"כ מיקי זוהר מהליכוד עתר הבוקר לבג"ץ נגד היועמ"ש של הכנסת איל ינון בטענה ש"הוא מצוי בניגוד עניינים חמור" בכל הנוגע לדיון באשר לחסינות. זאת בטענה שזוגתו של ינון, עו"ד עמית מררי, היא המשנה ליועץ המשפטי לממשלה שטיפלה בעבר בתיקי נתניהו.

 

 

מימין: איל ינון, בנימין נתניהו ויולי אדלשטיין מימין: איל ינון, בנימין נתניהו ויולי אדלשטיין צילום: אלכס קולומויסקי, אוהד צויגנברג

 

ינון הודיע בצהריים שבכוונתו לדחות את פרסום חוות דעתו הנוספת בנושא לשעה 16:00. בהודעתו לבג"ץ כתב ינון כי "היה ידוע היטב לעותרים כי בכוונתי היתה לפרסם היום בשעות הבוקר חוות דעתי לבקשת יו"ר הכנסת בנושא היקף שיקול הדעת של יו"ר הכנסת בבואו להחליט בבקשה לכינוס הועדה המסדרת לשם הקמתן של ועדות קבועות ובשאלת סמכות יו"ר הכנסת לכנס את מליאת הכנסת בנושא. "דקות לפני פרסום חוות הדעת הגיעה ליועץ המשפטי חוות הדעת המבקשת סעד לפיו היועץ המשפטי לכנסת ימנע מפרסום חוות הדעת האמורה בשל טענת העותרים לניגוד עניינים שלו", נאמר בהודעת ינון.

 

ינון הוסיף כי "אף שהעותרים לא הגישו בקשה לצו ביניים או לצו ארעי ואף שהיה ידוע להם היטב מבעוד מועד כי חוות הדעת להתפרסם היום, למען הזהירות מוצא היועץ המשפטי לכנסת להודיע כי לבית המשפט על כוונתו להוציא את חוות הדעת היום בשעה 16:00". 

 

x