$
משפט

תגורש העובדת שהועסקה בביתו של יו"ר בזק, המדינה רוצה לגבות ממנה עדות מוקדמת

רשות האוכלוסין וההגירה, שהגישה כתב אישום נגד שלמה רודב ואישתו בגין העסקתה של עובדת זרה מהפיליפינים בביתם בסביון במשך 3 שנים ללא אישורים וביטוח, הודיעה לבית הדין האזורי לעבודה כי העובדת תגורש עד יום ג'. רודב: הגירוש צפוי להיעצר בגלל הליכים משפטיים אחרים

תומר גנון 13:3509.01.20

העובדת הזרה מהפיליפינים שהועסקה בביתו בסביון של יו"ר בזק, שלמה רודב, תגורש מישראל בתוך פחות משבוע, ועל כן יש לגבות ממנה בדחיפות עדות מוקדמת בבית המשפט; כך הודיעה רשות האוכלוסין וההגירה לבית הדין האזורי לעבודה, בהמשך להגשת כתב האישום נגד בני הזוג רודב לפיו הם העסיקו את העובדת הזרה בביתם במשך שלוש שנים ללא אישורים וללא ביטוח רפואי.

 

יו"ר בזק שלמה רודב יו"ר בזק שלמה רודב

 

בני הזוג רודב מבקשים לדחות את בקשת המדינה, בטענה שעל אף החלטת הגירוש שניתנה בתחילת החודש, ואמורה להיכנס לתוקפה ביום שלישי הקרוב, הליכים משפטיים אחרים שמתנהלים בישראל בעניינה של העובדת הזרה צפויים למנוע את גירושה בזמן הקרוב. את מהות ההליכים לא ניתן לפרט בשל צנעת הפרט.

 

"במצב הדברים", נטען מטעמו של רודב, "החשש המינורי שהעדה תצא מהארץ ולא יהיה ניתן להביאה לעדות תוך כדי משפט, אל מול הפגיעה החמורה בזכויות המשיבים אשר תפגע אם תאושר גביית העדות המוקדמת, מציב את ידם של הנאשמים על העליונה".

 

על פי כתב האישום, בתחילת נובמבר 2018 הגיעו פקחי רשות האוכלוסין וההגירה עם צו בית משפט לביתם של בני הזוג רודב. בבית נמצאה עובדת זרה מהפיליפינים המועסקת בעבודות משק בית.

 

"הנאשמים קיבלו את העובדת הזרה לעבודה מבלי שהממונה או עובד משרד הפנים מטעמו התיר בכתב את העסקתה של העובדת אצל מי מהנאשמים", נטען בכתב האישום. "הנאשמים העסיקו את העובדת לפחות שלוש שנים עובר למועד הביקורת שלא על פי היתר כדין.

 

"העובדת לא הייתה בזמנים הרלבנטיים לכתב האישום אזרחית ישראל, או תושבת בה", נטעם בנוסף. "הנאשמים קיבלו אותה לעבודה והעסיקו אותה מבלי שהייתה רשאית לעבוד בישראל בכלל, ואצל הנאשמים בפרט. העובדת החזיקה ברישיון תייר בעל רישיון עבודה שתוקפו פג ב-28.12.2009. הנאשמים העסיקו את העובדת מבלי שהסדירו עבורה במשך כל תקופת העסקתה ביטוח רפואי, בניגוד לדין".

 

"במעשיהם המפורטים", נטען בנוסף, "ביצעו הנאשמים במשותף את העבירות הבאות: העסקת עובדת זרה שלא כדין, העסקת עובדת זרה שלא הייתה רשאית לעבוד בישראל ואצל הנאשמים, וכן עבירה של העסקה ללא ביטוח רפואי בניגוד לחוק עובדים זרים".
x