$
משפט

ינון לא יפסול עצמו מלעסוק בהתנהלות הכנסת בחסינות נתניהו

בעקבות פרסומים שלפיהם הוא צפוי לפסול את עצמו מלדון בנושא נמסר מהכנסת כי "היועץ המשפטי לכנסת דוחה בתוקף את טענת ניגוד העניינים המופנית כלפיו". עוד צוין כי אם יתקיים דיון בבקשות החסינות בכנסת ובטענות המהותיות הקשורות לשיקול הדעת של מנדלבליט להגיש את כתבי האישום, ינון לא יעסוק בכך

צבי זרחיה 15:1706.01.20

היועץ המשפטי לכנסת איל ינון אינו מתכוון לפסול את עצמו "מעיסוק בנושאים הפרוצדורליים שעומדים עתה על הפרק". כך הודיעה דוברות הכנסת, זאת בעקבות פרסומים שלפיהם הוא צפוי לפסול את עצמו מלדון בחסינות נתניהו. זאת בשל העובדה שבת זוגו, עו"ד עמית מררי, המשמשת כיום כמשנה ליועץ המשפטי לממשלה, היתה מעורבת בתיקי נתניהו. בעקבות כך תבעו בליכוד שישעה את עצמו מטיפול בסוגיית חסינות נתניהו.

 

 

 

בהודעת הכנסת צוין כי "אם וכאשר יתקיים דיון בבקשות החסינות בכנסת ובטענות המהותיות הקשורות לשיקול הדעת של היועץ המשפטי לממשלה להגיש את כתבי האישום, היועץ המשפטי לכנסת לא יעסוק בכך".

 

עוד נאמר בהודעת הכנסת: "היועץ המשפטי לכנסת דוחה בתוקף את טענת ניגוד העניינים המופנית כלפיו, לאור חוות דעתו מאתמול לפיה ועדת הכנסת מוסמכת לדון בבקשות חסינות בפגרת הבחירות. הסוגיות הנמצאות על שולחנו של יועמ״ש הכנסת הן בעניינים פרוצדורליים פנימיים של הכנסת, ולא מתקיים בשלב זה כל דיון בבקשות החסינות עצמן או בשיקול הדעת של היועץ המשפטי לממשלה בהגשת כתב אישום, עניינים שהיועץ המשפטי לכנסת לא יעסוק בהם".

 

עוד נאמר כי "בעניינים הפנימיים של הכנסת, אף אלה הנוגעים לבקשות החסינות, ליועץ המשפטי לממשלה או לאנשי משרד המשפטים אין עמדה או מעמד, וכך גם מסר בא כוח היועץ המשפטי לממשלה בתגובתו לבג״ץ במסגרת עתירות שהוגשו נגד חוות דעת קודמת של היועץ המשפטי לכנסת בעניינים אלה.עוד יצוין, כי לאחר פרסום חוות הדעת הקודמות של היועץ המשפטי לכנסת שעסקו בעניינים פרוצדורליים המצויים אף הם בזיקה לבקשות החסינות לא הועלתה טענה של ניגוד עניינים, על אף שהעובדות הרלוונטיות היו ידועות לכל גם באותו מועד. העלאת טענה של 'ניגוד עניינים' רק בעקבות מסקנת חוות הדעת מאתמול, שכנראה אינה מוצאת חן בעיני מי מהצדדים הנוגעים בדבר, היא עניין ציני ומלאכותי שנועד להלך אימים על היועץ המשפטי לכנסת.

 

 

איל ינון, היועץ המשפטי של הכנסת איל ינון, היועץ המשפטי של הכנסת צילום: אוהד צויגנברג

 

"היועץ המשפטי לכנסת חתום על הסדר ניגוד עניינים ומקפיד עליו קלה כחמורה במהלך כל השנים שבהם הוא ובת זוגו נושאים בתפקידיהם במקביל".

 

שלשום התבקש ינון לתת חוות דעת ליו"ר הכנסת ח"כ יולי אדלשטיין בנושא סמכותו של היו"ר לעכב את הקמתה של ועדת כנסת, שתדון במתן חסינות לנתניהו. ינון קבע כי אין מניעה להקים את הוועדה שתדון בחסינות נתניהו.

 

אתמול ביקש ממנו אדלשטיין שימסור לו חוות דעת אם הוא יכול למנוע את הקמתה של ועדת כנסת לפני הבחירות. קודם לכן קבע ינון שיש להקים עוד לפני הבחירות ועדת כנסת שתדון במתן חסינות לנתניהו. ינון סבור שההחלטות שקיבל תקפות ונכונות.

 

בשעות הערב הליכוד תבע מינון להשעות עצמו לאלתר מתפקידו. בהודעת הליכוד נטען כי "איל ינון נמצא בניגוד עניינים חמור שעולה כדי חשד לפלילים. הוא התחייב שלא יעסוק בענייניו של ראש הממשלה נתניהו במישרין או בעקיפין, והוא עסק ועוסק בהם בפועל. לא יתכן שביד אחת זוגתו תחליט על כתב אישום נגד ראש הממשלה נתניהו, וביד השנייה הוא יסכל באופן תקדימי את בקשת החסינות שלו. עליו להשעות עצמו מתפקידו לאלתר".

x