$
בארץ

הלמ"ס: הצמיחה בשנת 2019 עמדה על 3.3%

זאת לעומת 3.4% ב-2018; העלייה בתוצר ברבעון השלישי תוקנה ל-4%, לאחר עלייה של 0.8% ברבעון השני ושל 4.6% ברבעון הראשון ; ההוצאה לצריכה ציבורית עלתה השנה ב- 4.1%

בילי פרנקל 13:0031.12.19

המשק הישראלי צמח בשנת 2019 ב-3.3%, כך עולה מנתונים שפרסמה היום הלמ"ס. מדובר בנתון נמוך מזה שנרשם בשנת 2018 - 3.4%, ובשנת 2017 - 3.6%.

 

 

 

העלייה של 3.3% בתמ"ג בשנה החולפת היא במחירים קבועים ולאחר ניכוי השפעת העונתיות, והופשעה בעיקר מהזינק ברכישות כלי רכב.

 

עד עולה מהנתונים, כי התוצר המקומי הגולמי לנפש עלה השנה ב-1.3%, לאחר עלייה של 1.4% בשנת 2018. לשם השוואה, לפי נתוני OECD עלה התמ"ג לנפש בארצות הארגון ב-1.1% בממוצע השנה. התוצר לנפש הסתכם השנה ב-155.5 אלף שקל, או 43.6 אלף דולר, במחירים שוטפים.

 

הדיוח כולל גם תיקון של האומדנים לרבעונים הקודמים, לאחר קבלת מידע משלים ממקורות שונים. העלייה בתוצר ברבעון השלישי של השנה תוקנה ל-4% ( לעומת דיווח של 4.1% באומדן הראשון לרבעון שפורסם בחודש שעבר). זאת לאחר עלייה של 0.8% ברבעון השני ושל 4.6% ברבעון הראשון בחישוב שנתי.

 

 

שר האוצר משה כחלון שר האוצר משה כחלון צילום: משה מילנר, לע"מ

 

העלייה בתוצר בשנה החולפת הושפעה מעליה של 3.9% בהוצאה לצריכה פרטית, לאחר עלייה של 3.7% בשנה הקודמת. בניכוי גידול האוכלוסייה (שצמחה ב-1.9%), עלתה ההוצאה לצריכה פרטית לנפש ב-2%, לעומת עלייה של 1.7% בשנת 2018 ועלייה של 1.4% ב-2017.

ההוצאה לצריכה שוטפת (מזון, דיור, דלק, שירותים וכדומה) עלתה ב-1.7% לנפש, המשקפת עליות בהוצאות לשירותים (2.1%), בהוצאה למזון משקאות וטבק (0.8%) ובהוצאות למוצרי תעשייה לצריכה שוטפת (4.1%).

 

בהוצאה לרכישת מוצרים בני קיימא לנפש, הכוללים את כלי הרכב - נרשמה עליה של 4.2%, זאת לאחר עלייה של 3.4% ב-2018 וירידה של 9.3% ב-2017. עליה זו הושפעה בעיקר מזינוק של 11.3% ברכישות כלי רכב לשימוש פרטי, לעומת ירידה של 2.7% לנפש ברכישות הציוד למשק הבית - מקררים, מזגנים, מכונות כביסה וכיוצא בזה, וכן ירידה של 1.4% ברכישות ריהוט ותכשיטים.

 

ההוצאה לרכישת מוצרים בני קיימא למחצה לנפש, כדוגמת הלבשה והנעלה, עלתה ב- 1.7% לאחר יציבות בשנת 2018.

 

ההוצאה לצריכה ציבורית עלתה השנה ב- 4.1%, בהמשך לעלייה של 4% ב-2018, וכוללת עליה של 3.7% בצריכה הביטחונית. בבחינת גירעון המגזר הממשלתי נמצאף כי המאזן השוטף של המגזר הממשלתי עמד השנה בגירעון של 45.7 מיליארדי שקל לעומת גירעון של 38.1 מיליארד שקל אתשקד. במונחי תוצר הסתכם הגירעון בחשבון השוטף ב-2019 ב-3.2% מהתמ"ג, לעומת גירעון של 2.9% ב-2018.

 

יצוא הסחורות והשירותים עלה בשיעור של 3.3%, בהמשך לעליה של 5.6% ב-2018. יצוא הסחורות והשירותים ללא יהלומים וחברות הזנק עלה ב-4.7% לאחר עליה של 5.1% בשנת 2018.

 

ההשקעות בנכסים קבועים רשמו עלייה של 0.3% בלבד, לאחר עליות של 4.8% בשנת 2018 ושל 4.3% בשנת 2017. העלייה המתונה משקפת עליות בבנייה למגורים ובכלל וכן בהשקעות במוצרי קניין רוחני כמו מו"פ, תוכני וחיפושי גז ונפט – בצד ירידה בהשקעות במכונות וציוד וכלי תחבורה. ההשקעות בענפי המשק השונים (בבנייה שלא למגורים, במכונות, ציוד, כלי תחבורה ומוצרי קניין רוחני) ירדו ב-0.6%, לאחר עליה של 8.3% ב-2018 ועלייה של 4.5% ב-2017.

 

התוצר העסקי במחירי בסיס (שווה לתוצר המקומי, במחירי שוק, פחות מיסים ששולמו על מוצרים בתוספת תמיכות על המוצרים שהתקבלו ע"י היצרנים) עלה בשנת 2019 ב-3.3%, לעומת עליות של 3.6% ב- 2018 ו- 4.5% ב- 2017. בפריון נרשמה עליה, כאשר התוצר הנקי לשעת עבודה במגזר העסקי עלה בשנת 2019 ב-2.8% לאחר עלייה של 2.5% אשתקד.

 

ההכנסה המקומית הגולמית הריאלית המביאה בחשבון את השפעת השינויים בתנאי הסחר הבינלאומי על ההכנסה - עלתה בשנת 2019 ב- 4.5% , קצב עלייה הגבוה יותר מקצב עליית התוצר, עקב הטבה בתנאי הסחר.

 

מחירי הסחורות והשירותים במשק עלו השנה ב- 0.8% לאחר עלייה של 1.7% ב- 2018 וירידה של 0.5% ב-2017. מחירי כלל הסחורות והשירותים במשק כוללים מחירי מוצרים ושירותים מייצור מקומי ומיבוא לכל השימושים – צריכה פרטית וציבורית, השקעות בבנייה, בציוד, בכלי תחבורה ובמלאי ויצוא. מחירי התוצר המקומי עלו השנה ב-2.4%, מחירי יבוא הסחורות והשירותים ירדו ב-4.6% ומחירי יצוא הסחורות והשירותים עלו ב-0.3% השנה.

x