$
בארץ

למרות החלטת הממשלה: הישראלים ממשיכים לשרוף זמן על בירוקרטיה

מבדיקה של המרכז להעצמת האזרח עולה כי למרות החלטת הממשלה משנת 2016 על הקלה משמעותית בתהליכי מתן השירות הממשלתי לאזרח, חלקים חשובים בהחלטה טרם יושמו והנטל הבירוקרטי טרם הופחת בפועל

שירות כלכליסט 17:2102.09.19

כבר לפני שלוש שנים התקבלה החלטת ממשלה 1933, אשר נועדה להקל על האזרחים, כאשר אלו נדרשים לקבל שירות ממשרדי הממשלה השונים. תוצרי ההחלטה היו אמורים להוביל להפחתה בבירוקרטיה ולייעל את עבודת הממשלה, וכתוצאה מכך להביא לשיפור השירות הממשלתי לציבור, וזאת באמצעות שני צעדים מרכזיים:

 

הראשון, שיפור תהליכי העברת מידע בין משרדי הממשלה וצמצום מספר האישורים והמסמכים הנדרשים מהציבור לצורך קבלת שירות מן הממשלה. השני, אימוץ ויישום מדיניות "פעם אחת בלבד" שמשמעותה כי דרישת מסמכים מהאזרח תהיה חד-פעמית ותשמש לכל השירותים הממשלתיים הנדרשים לו.

 

במסגרת ההחלטה נקבעו קרוב ל-20 צעדים שמטרתם: שיפור השירות לאזרח, הנגשת מידע ושיפור העברת המידע בין המשרדים. בין היתר הוחלט להקים תשתית טכנולוגית לשיתוף מידע בין המשרדים, למפות את המידע הנדרש מהציבור, לפרסם הנחיות לשיתוף מידע בין המשרדים, לפרסם תכנית יישום למדיניות "פעם אחת בלבד", לתמרץ גופים ציבוריים נוספים לשתף מידע, לבצע תיקונים בתקנות הגנת הפרטיות ועוד.  

 

המהלך המבורך צפוי היה להביא גם לייעול העבודה הממשלתית ושיפור הממשקים בין המשרדים השונים, ובעקבותיו אכן בוצעה עבודת מטה נרחבת אשר כללה, בין היתר: מיפוי השירותים הניתנים לאזרחים, צמצום משמעותי של דרישת התשלום ממשרדי הממשלה עבור מידע, הקמת תשתית טכנולוגית להעברת מידע בין המשרדים, הטמעת מערכת מחשוב לוועדות העברת המידע, פרסום הנחיות למשרדי הממשלה, הקמת ועדת היגוי ועוד.

 

עם זאת, חלקים חשובים מההחלטה טרם יושמו, והלכה למעשה לא חל שינוי משמעותי או הפחתה משמעותית בנטל הבירוקרטי. בין היתר, לא גובשה תכנית ליישום רפורמת "פעם אחת בלבד", לא תוקנו תקנות הגנת הפרטיות, ולא פורסמו עדיין המלצות לחיוב או לתמרוץ גופים ציבוריים להעברת מידע.

 

הבעיה המרכזית: חלק ממשרדי הממשלה אינם משתפים פעולה באופן מלא, ולגוף הממונה, רשות התקשוב הממשלתית, אין סמכויות אכיפה אפקטיבית בנושא, ולכן חלקים קריטיים מתוך ההחלטה עדיין מתעכבים.

 

מנכ"לית המרכז להעצמת האזרח, עו"ד עינת פישר לאלו: מדובר בהחלטה חשובה שנועדה לשפר את השירות לאזרח, לייעל את עבודת הממשלה ולקצר תהליכים בירוקרטיים מכבידים, ויש לברך על עבודת המטה הרבה שבוצעה בעקבותיה. עם זאת, לנוכח הזמן הרב שחלף ולוחות הזמנים שנקבעו בהחלטה, ראוי היה כי השינוי יחול בפועל במלואו, ויש לצפות מכל הגורמים הרלוונטיים ומכל נותני השירות הממשלתיים לפעול במלוא המרץ ליישום ההחלטה כולה, בהקדם האפשרי.

 

פרויקט המוניטור של "המרכז להעצמת האזרח" הוא פרויקט מעקב אזרחי אחר ביצועי הממשלה ועמידתה בהתחייבויותיה לציבור. המרכז להעצמת האזרח הינה עמותה הפועלת בתחומי הממשל, ועוסקת ביישום התחייבויות הממשלה ובאחריות ואפקטיביות המגזר הציבורי והרשות המבצעת. המרכז מפעיל שורה של כלים מקצועיים למעקב אחר פעילות הממשלה ואחר יישום הבטחותיה לציבור ופועל לשיפור הליכי היישום והסרת חסמים במגזר הציבורי.
בטל שלח
    לכל התגובות
    x