$
משפט

רון מירון, לשעבר יו"ר וויז פארמה, הודה שכלל ברשלנות פרטים מטעים בדו"חות החברה

מירון, המנכ"ל איזנברג והחברה עצמה הודו כי כללו פרט מטעה בדו"ח התקופתי ל-2015 ובדו"ח לרבעון הראשון של 2016, בקשר ליכולת החברה לקבל אישור לשיווק תרופה בארה"ב במסלול המהיר. מירון ישלם קנס של 150 אלף שקל

תומר גנון 10:3511.08.19

מנכ"ל טבע ישראל לשעבר ויו"ר הדירקטוריון כיום של חברת אייסקיור מדיקל, רון מירון, הודה בהכללה ברשלנות של פרטים מטעים שיש בהם להטעות משקיע סביר בדו"חות חברות וויז פארמה, וזאת בעת שעמד בראשה. 

 

 

 

כך עולה מהסדר אכיפה מינהלי שעליו חתמו מירון, לשעבר יו"ר הדירקטוריון של וויז פארמה, המנכ"ל אור איזנברג, וחברת וויז פארמה עצמה שנמחקה מהמסחר בבורסה של ת"א בעקבות עסקת מיזוג עם אופתליקס בסוף שנת 2017.

 

על פי ההסדר מירון ישלם קנס של 150 אלף שקל, איזנברג 175 אלף שקל ווויז פארמה קנס של 200 אלף שקל.

 

וויז פארמה היתה בתקופה הרלוונטית להסדר חברה ציבורית בעלת רישיון לרכישה, לשיווק ולהפצה של תרופה בשם LO2A לטיפול בסינדרום העין היבשה ובמחלות עיניים נוספות, לרבות מחלת החלאזיס.

  

רון מירון, יו"ר חברת אייסיקיור רון מירון, יו"ר חברת אייסיקיור צילום: זהר שחר

 

על פי הסדר האכיפה מירון, איזנברג והחברה הודו כי כללו פרט מטעה בדו"ח התקופתי לשנת 2015 ובדו"ח לרבעון הראשון לשנת 2016. זאת בקשר ליכולת החברה לקבל אישור לשיווק התרופה לעין יבשה בארה"ב במסלול המהיר.

 

על פי החלק העובדתי בהסדר, במאי 2015 התקשרה החברה בהסכם רישיון לרכישה, שיווק, מכירה והפצה של תרופה לעין יבשה בארצות הברית ובהמשך גם במדינות נוספות. הרישיון שהחברה רכשה הוכר בדו"חות הכספיים כנכס בלתי מוחשי שאינו זמין לשימוש.

 

 

על פי התקינה החשבונאית הוצג נכס זה בדו"חות הכספיים על פי עלות הרכישה שלו, כאשר על החברה היה לקיים לגביו בדיקה פעם בשנה. כמו כן, החברה נדרשת לבדוק גם כאשר ישנם סממנים לירידת ערך, כדי לוודא שערכו לא ירד מתחת לערך הרשום בספרים. הרישיון היה הנכס היחיד המהווה את רוב פעילות החברה - 72% מסך נכסי החברה למועד הדו"ח התקופתי לשנת 2015.

 

 

 

בפברואר 2016 ובמאי 2016 קיבלה החברה עמדות משתי חברת ייעוץ עמן עבדה לפיהן לא ניתן היה להתקדם בהליך אישור המוצר לעין יבשה במסלול מהיר, בעקבות אחוז הגליצרול במוצר. במקביל קיימה החברה ישיבות בנוכחות מוכר הרישיון ויועצים נוספים. מוכר המוצר סבר שיש לפנות שוב ל- FDA בבקשה חריגה לאישור המוצר.

 

למרות זאת דו"חות החברה (דו"ח שנתי 2015 ודו"ח הרבעון הראשון 2016) שיקפו הערכת שווי של רישיון לתרופה למחלת העין היבשה, שהיתה מבוססת על תמונת מצב חיובית ואופטימית בנוגע לסיכוייה של החברה לאשר את התרופה במסלול מקוצר ב-FDA. זאת, כאשר תמונת המצב הייתה למעשה הפוכה והתעלמה ממסרים שהביעו בפני החברה גורמי המקצוע עמם התקשרה בקשר להליך הרישוי בארה"ב.

 

המשיבים כללו פרט מטעה בדו"חות

 

על פי גורמי המקצוע, לא ניתן יהיה להשלים את אישור המוצר במסלול המהיר, על כל המשתמע מכך לעניין לוחות הזמנים לשיווק המוצר בארה"ב. בכך כללו המשיבים פרט מטעה בדו"חות, המשמשים את ציבור המשקיעים בבואם לשקול החלטות השקעה. כאמור מירון, המיוצג על ידי עו"ד שרון קליינמן, ואיזנברג והחברה, שמיוצגים על ידי עו"ד שיראל גוטמן-עמירה, הודו במסגרת ההסדר בשתי הפרות ברשלנות של הכללת פרט מטעה בדו"ח כאשר היה עליהם לדעת שיש בכך כדי להטעות משקיע סביר.

 

הרכב האכיפה – השופטת בדימוס ברכה אופיר-תום, עו"ד רוני טלמור, וד"ר מאיר סוקולר - אישרו בתחילת החודש את הסדר. הם קיבלו את עמדת הרשות לפיה: "יש לקבוע ככלל כי מסלול אישור תרופה בשוק מסוים הוא מהותי, בהיותו משליך ישירות על מועד תחילת הפצת המוצרים וקבלת הכנסות מאותו שוק. הוא משפיע באופן מהותי על תזרימי המזומנים שהחברה נדרשת להוציא לצורך אישור המוצר, על עיתוי קבלת מזומנים מהמכירות וכן על הסיכון הכרוך בתזרימי מזומנים אלו (שיעור ההיוון)".

 

בנוסף, הרכב האכיפה קיבל את עמדת הרשות לפיה "צפי החברה לאשר את השימוש בארצות הברית וצפי החברה לגבי תזרימי המזומנים שיתקבלו משימוש זה, הינם מידעים שלעמדת הרשות עשויים להשפיע על מערך השיקולים של המשקיע".

 

הבירור המנהלי בוצע על ידי מחלקת מודיעין, חקירות ובקרת מסחר של רשות ני"ע, והסדר האכיפה הוגש על ידי עו"ד ורד סלומון ממחלקת אכיפה מנהלית אשר ייצגה את הרשות במו"מ.

בטל שלח
    לכל התגובות
    x