$
משפט

היועמ"ש מזהיר: "פגיעה בסמכויות מערכת המשפט משמעה החלשת זכויות האזרחים"

היועץ המשפטי לממשלה התייחס לפסקת ההתגברות שמשנה את האיזון ויחסי הכוחות בין הרשויות. לדבריו, הוא לא יהסס לומר את דברו בקול רם וברור, אם ימצא כי יוזמה מסוימת פוגעת בזכויותיהם של אזרחי המדינה

משה גורלי 18:1423.05.19

היועץ המשפטי לממשלה, אביחי מנדלבליט, הבהיר היום לחברי כנסת שפנו אליו את גבולות המותר ואסור בהסכמים קואליציוניים. "מידת ההתערבות השיפוטית בתוכנם מוגבלת למקרים קיצוניים ביותר", אמר היועץ, "ואולם, כפי שקבע נשיא בית המשפט העליון בדימוס, כבוד השופט מאיר שמגר, התערבות שיפוטית כאמור הינה אפשרית "ממקום שעלתה סכנה של פגיעה בטוהר המידות וטוהר השיקול השלטוני ... נוסף על כך ומעבר לכך, פסלנו הסכם קואליציוני כאשר גילינו בו תניות שדבק בהן פסול היורד לשורשו של עניין, הנושא סממני שחיתות או השחתה, בעיקר בתחומי הממון וטוהר המידות".

 

 

היועמ"ש אביחי מנדלבליט היועמ"ש אביחי מנדלבליט צילום: עמית שאבי

 

 

עוד ציין היועץ, כי מובן כי ככל שקיימת כוונה להסדיר בהסכמים אלה נושאים משפטיים או משטריים בעלי רגישות חוקית או חוקתית, עמדת היועץ המשפטי לממשלה היא כי יש מקום לשקול את הדברים בתשומת לב רבה, תוך הותרת מקום להידברות בשיח ציבורי ופרלמנטרי מקיף. מובן כי היועץ המשפטי לממשלה, במסגרת תפקידו, יידרש להיבטים המשפטיים והציבוריים של כל הצעת חוק שתונח בהקשר הזה, ולא יהסס לומר את דברו בקול רם וברור, אם ימצא כי יוזמה מסוימת פוגעת בזכויותיהם של אזרחי המדינה כתוצאה מהחלשת מערכות החוק והמשפט.

 

הכוונה כמובן היא להכנסת פסקת ההתגברות שפירושה שינוי חוקתי משטרי מהפכני המשנה לחלוטין את האיזון ויחסי הכוחות בין הרשויות. ניתן להבין שהיועץ יתנגד לפסקת התגברות מורחבת (על הכנסת ועל המינהל) שתסמיך את הכנסת לגבור על בג"ץ ברוב של 61 חברי כנסת, כשמשמעות המספר היא שלא הכנסת גוברת אלא הממשלה והקואליציה בלבד. היועץ מצטט את עצמו בהבהרה שהוציא היום מאירוע בנצרת בקשר למערכות המשפט ואכיפת החוק: "חשוב להבין כי הפגיעה בסמכויותיהן של מערכות אלו משמעותה היא פגיעה בכוחו המחייב של המשפט. 'לית דין ולית דיין'. המשמעות היא החלשת ההגנה על זכויותיהם של אזרחי המדינה, בדגש על האוכלוסיות החלשות. המשמעות היא החלשת היכולת למנוע ניצול לרעה של הכוח השלטוני. המשמעות היא החלשת ההגנה על נכסי הציבור". כלומר היועץ עשוי להבהיר שפסקת התגברות אגרסיבית היא "החלשת היכולת למנוע ניצול לרעה של הכוח השלטוני".

 

היועץ מוסיף בשבחה של מערכת המשפט בישראל שכה מנואצת לאחרונה בפי דוברי השלטון: "מערכות החוק והמשפט של מדינת ישראל הן מפוארות, ובעלות יוקרה רבה במדינה ומחוצה לה. במהלך שבעים שנות קיומנו, הן שמרו על אופייה של המדינה כיהודית ודמוקרטית. זאת, גם בזמנים של בניית הארץ, וכמובן בתקופות קשות של התמודדות עם אתגרים ביטחוניים ואחרים. עלינו להמשיך ולשמור על המערכות הללו".

 

עם זאת, הבהיר היועץ את המובן מאליו כי הייעוץ המשפטי לממשלה אינו מצוי בפרטי המשא ומתן הקואליציוני וכי הוא אינו מנחה את חברי הכנסת במסגרת כובעם הפוליטי, שעה שאינם מפעילים סמכויות שלטוניות כחלק מתפקידים ממשלתיים בהם הם נושאים. מובן כי לאחר הקמת הממשלה החדשה, יידרשו חבריה להימנע מכל פעולה שלטונית המעמידה אותם בניגוד עניינים, כמקובל ובהתאם להנחיות המשפטיות בעניין. אשר למגבלות החלות על חברי הכנסת, אלו נתונות להנחייתו של היועץ המשפטי לכנסת.

 

אשר לטענה כי עצם הדיון במסגרת המשא ומתן הקואליציוני אודות סוגיות מסוימות עולה כדי עבירה פלילית צוין כי בנסיבות העניין, ולאחר בחינה ראשונית שקיים היועץ המשפטי לממשלה, בהיוועצות עם פרקליט המדינה, לא נמצא כי המידע הקיים מבסס תשתית עובדתית המצדיקה פתיחה בחקירה פלילית.

בטל שלח
    לכל התגובות
    x