$
משפט

בלעדי לכלכליסט

הכנ"רית בנוהל חדש: מפרק שיצלצל לבקש מינוי – ייפסל

שנה אחרי כניסתה לתפקיד מנסה כונסת הנכסים הרשמית סיגל יעקבי לשים קץ לתוהו ובוהו בתחום חדלות הפירעון: חמישה מועמדים ניטראליים יוצעו בכל תיק ויוקצו אקראית או בידי גורם יחיד. מפרק בכיר מסתייג: "העולם עובר לתמריצים כלכליים"

ענת רואה 07:0826.07.18

שנה לאחר כניסתה לתפקיד מנסה כונסת הנכסים הרשמית עו"ד סיגל יעקבי לעשות סדר בסוגייה הרגישה והבעייתית ביותר בעולם חדלות הפירעון: אופן מינוי בעלי התפקיד. נוהל חדש עליו עמלה יעקבי במשך חודשים הופץ אתמול בקרב הנהלת האגף, ויכנס לתוקף מחייב ב־1 באוגוסט.

 

הבשורה המשמעותית ביותר בנוהל היא הפקעת הסמכות להמליץ על בעלי תפקיד (נאמנים ומפרקים ומנהלים מיוחדים) מידיהם של עשרות נציגי הכנ"רית המופיעים בבתי המשפט והעברתה לידי אדם אחד שייבחר על ידי הנהלת האגף. הוא למעשה יהיה הגורם ש"יקצה" שמות מועמדים עליהם ימליץ הכנ"ר בכל תיק ותיק לבתי המשפט.

 

 צילומים: עמית שעל, יריב כץ, צפריר אביוב, אורן אהרוני, אוהד צויגנברג

 

 

בנוסף קובע הנוהל שבכל תיק יוצעו לפחות 5 מועמדים אובייקטיביים, כלומר כאלה שלא קשורים לחברה או לנושיה. כמו כן נקבע שנאמן או מפרק אשר ינסה לטלפן לאחד מנציגי הכונס הרשמי בכדי לבקש ששמו יוצג כמועמד בתיק, מועמדותו תפסל לאלתר והנציג יהיה חייב לדווח על כך להנהלת המשרד.

 

הנוהל של יעקבי הכרחי על רקע התוהו ובוהו ששורר כיום בתחום: לא רק שנציגי הכנ"ר פועלים במקרים רבים בחוסר אחידות, אלא כך גם נוהגים השופטים. כך למשל בתיק אחד ממליץ הכנ"ר למנות נאמן שביקשה החברה ואילו בתיק מקביל הוא מתנגד ודורש שיהיה זה מועמד אחר אותו הוא מציע. כיום התחושה היא שבעלי תפקיד מתמנים פעמים רבות בזכות הקשרים שלהם וללא הפעלת שיקול דעת אמיתי של צרכי התיק.

 

ב"כלכליסט" נחשפים כבר שנים תעלולים שונים שנעשים על ידי בעלי תפקיד מנת להתמנות ובהמשך על מנת להגדיל את שכר הטרחה, כשמאמץ עצום מושקע בניסיון של מפרק לקבל תיק, ולא תמיד יש מי שבודק מה הן תוצאות עבודתו, והאם לנושים כדאי למנות דווקא אותו בתיק נוסף בעתיד או שעבודתו הטיבה עמו ולא עמם. אפשר היה לצפות שהכונס הרשמי יעשה בדיקה כזו ויוכל לספק נתונים על הצלחות בעלי תפקיד, אבל אין בחוק חובה לבדוק את זה באופן רשמי.

 

רוב תעלולי בעלי התפקיד לא היו מתאפשרים אם נציגי הכונס הרשמי וכמובן גם השופטים היו פועלים לפי כללים אחדים, ברורים ושקופים. לוואקום הזה בדיוק מנסה כעת הכנ"רית להיכנס. בפתחו של הנוהל מבהירה יעקבי כי נקודת המוצא היא שיש להעדיף מינוי של בעל תפקיד חיצוני ואובייקטיבי לניהול ההליכים. נקודת המוצא הזו תואמת את רוח חוק חדלות הפרעון החדש שיכנס לתוקף בעוד קצת יותר משנה, ואשר מעביר הרבה מסמכויות הבחירה של מינוי בעלי תפקיד מבתי המשפט לכונס הרשמי. כך בעוד שכיום השופטים רשאים למנות את כל מי שירצו, לפי החוק החדש הם יצטרכו לבחור מועמד מתוך רשימה שיציג להם הכנ"ר.

 

אם ירצו לסטות מהרשימה ולמנות מישהו אחר, הם יצטרכו לנמק מדוע. חלק מהשופטים ובהם נשיא בית המשפט המחוזי בתל אביב איתן אורנשטיין והשופטת איריס לושי עבודי מבית המשפט המחוזי בתל אביב כבר יצאו בפומבי נגד נטילת הסמכות מהם והעברתה לכונס הרשמי, אך הבעיה היא שגם המינויים האקראיים שנעשו בידי שופטים גררו תהיות וביקורת.

 

ביצת הנושים

 

לפי הנוהל החדש, מנחה הכנ"רית "לשאוף לכניסתם של בעלי תפקיד חדשים לתחום ולהרחבת היצע בעלי התפקיד", וזאת הן על מנת להבטיח שוויון הזדמנויות והוגנות בבחירתם, הן על מנת שיתאפשר לבעל התפקיד להקדיש את מלוא מרצו לניהולו של תיק חדלות הפירעון בו מונה וכן מהטעם שמדובר בשוק קטן יחסית בו חלק לא מבוטל של הנושים הם שחקנים חוזרים. במציאות כזו נכתב בנוהל כי קיים חשש שיופעלו על בעל התפקיד לחצים לפעול לטובת קידום אינטרס של נושה כזה או אחר.

 

עוד מובהר בנוהל כי נציגי הכנ"ר לא יציעו בתיק ספציפי מועמד שפנה למי מנציגי הכונס הרשמי בבקשה כי תוצג מועמדותו באותו תיק "ועל ב"כ הכונס הרשמי ליידע בפניות אלה באופן מיידי את הגורם שינהל את רשימת המועמדים בהנהלת האגף".

 

לפי הנוהל, בחירת המועמדים תיעשה בין השאר על פי כישוריהם וניסיונם ובשים לב לנסיבות התיק, להיקף המינויים שקיבל בעל התפקיד בשנה החולפת ותיקי חדלות הפרעון הפעילים אותם הוא מנהל.

 

עוד נקבע כי הכונס הרשמי לא יציע אדם לשמש כבעל תפקיד באותו רבעון קלנדרי יותר מ־4 פעמים ולא יוצע אדם לשמש כבעל תפקיד בשני תיקים ברצף.בתיקי פשיטת רגל המלצת הכונס הרשמי תיעשה בהתאם למאגר בעלי התפקיד הקיים כיום וכולל כמה עשרות עורכי דין שאושרו לשמש כמנהלים מיוחדים ונאמנים של חייבים בהליכי פשיטות רגל. בתיקים אלו הכנ"ר יציע 3 שמות ו"על מנת להבטיח שוויוניות בהקצאת התיקים, המינוי יעשה באופן מחזורי", כלומר השמות יוצעו באקראי ולפי רשימה.

 

עם זאת בתיקים גדולים ומורכבים עדיין יהיה לנציגי הכנ"ר אפשרות שלסטות מהרשימה המחזורית ולהמליץ על 3 מועמדים, אבל זה יעשה רק לאחר פניה למנהל המחוז בכנ"ר ש"ייתן החלטתו המנומקת בעניין".

 

מינויים מטעם הכנ"ר

 

בחודשיים האחרונים לאחר חשיפות "כלכליסט" בנושא התקיימו דיונים וההחלטות השתנו. מינוי בעייתי נוסף נחשף ב"כלכליסט" באמצע חודש מאי, אז הורה השופט מאור על מינויו של רמי אהרון, שותפו של רונן מטרי, כמנהל מיוחד לצורך הסדר לחייב שהוא מייצג אותו. המצב הזה חסר תקדים שכן לא הגיוני שבא כוח חייב יהיה זה שחוקר אותו. אלא ששהבקשה החריגה קיבלה אישור מנציגה של הכנ"רית. ימים ספורים לאחר מכן הורה השופט מאור לקיים דיון, במהלכו בוטלה ההחלטה והמינוי של אהרון. במקומו מינה מאור את עו"ד יניב אינסל עליו המליץ הכנ"ר.

 

המקרה השני בסוף מאי מינה אורנשטיין את עו"ד ליאור כספי כמנהל המיוחד של חברת על השולחן מרכז גסטרונומי, שהוציאה מגזין קולינריה. המינוי היה בעייתי על פניו, מאחר שכספי היה בא כוחה של על השולחן, ונוצר במצב כזה ניגוד עניינים. המקרה השלישי אירע בחודש יוני, לאחר שב"כלכליסט" נחשף כי השופטת עירית וינברג נוטוביץ מינתה את עו"ד עמית לדרמן כמפרק הרמוניה לבית ואז ביטלה את המינוי לפי בקשת לדרמן ומינתה אותו כמפרק של חברה שהוא מייצג אותה.

 

יומיים לאחר מכן התערבה הכנ"רית ודרשה להעביר את לדרמן מתפקידו. השופטת וינברג נוטוביץ ביטלה את המינוי של לדרמן. האם נוהל שמגיע לתוך מציאות כל כך בעייתית יצליח לייצר שינוי ואף מהפכה? מפרק בכיר עמו שוחחנו הסתייג מהנוהל וטען שהוא לא יפתור את הבעיות כיום בתחום: "זה לא רציני לבחור באמצעות הגרלה בעל תפקיד. העולם המשפטי כולו הולך לכיוון של משפט-כלכלי, בדיקת התמריצים לצורך השגת מטרה ביעילות. אם הבחירה של בעל התפקיד היא אקראית, בנקים יעדיפו כינוס נכסים שם הם שולטים בבעל התפקיד שמתמנה ויתנגדו להקפאות הליכים. מי יסבול? הנושים הרגילים והעובדים.

 

בטל שלח
    לכל התגובות
    x