$
משפט

העליון: בנק לא זכאי לעמלת פרעון מוקדם, בהליך חדלות פרעון

השופט חגי ברנר דחה את בקשת בנק הפועלים לקבל 10 מיליון שקל עמלת פרעון מוקדם בתיק קמור. ערעור לעליון לא עזר לבנק

ענת רואה 09:2011.07.18

בנק שמקבל את החוב כלפיו במסגרת הליך חדלות פרעון, לא זכאי לדרוש בנוסף גם עמלת פרעון מוקדם, וזאת במקרה שהבנק העמיד את החוב כולו לפרעון מיידי. כך עולה מדיון שהתקיים בבית המשפט העליון בתיק קמור, חברת הנדל"ן הציבורית שנקלעה ב-2013 להליכי חדלות פרעון.

 

החוב כלפי בנק הפועלים עמד על כ-80 מיליון שקל והוא גבה אותם מתוך פקדון שהיה ברשותו על שם החברה. אלא שמאוחר יותר הגיש הבנק תביעת חוב של 10 מיליון שקל נוספים וזאת בגין עמלת פרעון מוקדם המגיעה לו לשיטתו. תביעת החוב נדחתה בידי הנאמנים עדי פיגל וחגי אולמן.

 

ההחלטה נומקה בכך שהבנק רשאי לדרוש עמלת פרעון מוקדם כשיוזם ההלוואה הוא זה שיוזם את הפרעון המוקדם. כאן, נקבע, הבנק יזם את הפרעון המוקדם ובכל מקרה בהליכי חדלות פרעון יש השלכה על כלל הנושים ולאור עקרון השוויון צריך להכיר רק בהתחייבויות מפורשות כלפי נושה.

 

 

השופט חגי ברנר.  "הבנק הוא שגדע את העץ המצמיח את פירות הריבית" השופט חגי ברנר. "הבנק הוא שגדע את העץ המצמיח את פירות הריבית" צילום: אתר הנהלת בתי המשפט

 

ברנר דחה את ערעור הבנק שיוצג בידי עו"ד יוסי בנקל. אגב, בתיק פישמן בנקל משמש כבעל תפקיד ובנק הפועלים הוא הנושה הגדול ביותר.

 

השופט ברנר קבע כי בצדק דחו המנהלים המיוחדים את תביעת החוב של הבנק בשלמותה. הוא כתב כי מעיון בהוראות ההסכמיות בין הצדדים לא ניתן למצוא ולו בדוחק, בסיס לחיוב בעמלת פרעון מוקדם במקרה שבו הבנק, להבדיל מהחברה, הוא שיוזם את הפרעון המוקדם. ברנר דחה גם את טענת הבנק שכתוצאה מהפרעון המוקדם נגרם לו נזק כלכלי, הפסד ריבית עתידית למשך כל תקופת ההלוואה, והוא קבע כי הבנק גרם לנזק עת החליט להעמיד את החוב לפרעון מיידי. "הבנק הוא שגדע את העץ המצמיח את פירות הריבית".

 

ברנר הוסיף כי כאשר מדובר בהליכי חדלות פרעון ,יש להכיר רק בחיובים חד משמעיים, "משום שכל הכרה בחיוב שאיננו חד משמעי, פוגעת בהכרח בנושים האחרים".

 

הפסיקה של ברנר מעניינת מאוד גם על רקע תיק הדר דימול, בו שלושת הנאמנים שילמו לבנק הפועלים, עמלת פרעון מוקדם וחלק מהנושים טוענים שאסור היה להם לעשות זאת.

 

במקרה של קמור הבנק ערער לבית המשפט העליון על דחיית הדרישה שלו, והעליון דן בעניין בהרכב השופטים דפנה ברק ארז, מני מזוז וענת ברון. מזוז אמר לבנק במהלך הדיון: "מה שאתם עושים לא הגון, לא תקבלו לזה גיבוי. אתם דורשים פרעון מוקדם ללא עילה, היה פיקדון בגובה יותר מהחוב. אתם גם תובעים פרעון מוקדם וגם דורשים עמלת פרעון מוקדם, זו התנהלות לא הגונה ואני לא אתן לזה גיבוי בשום מקרה".

 

לאחר שהבנק שמע את דברי ההרכב, הוא קיבל את המלצתם וחזר בו מהערעור.

בטל שלח
    לכל התגובות
    x