$
בארץ

הנורמות העקומות שסללו את הדרך לארוחות השף של שרה נתניהו

הנוהל הקיים לאישור ההוצאות במעונות רה"מ פגום ומעוות. רק צוות בלתי תלוי יוכל לחדד את ההפרדה בין הוצאות פרטיות לציבוריות

צבי זרחיה 07:0124.06.18

כתב האישום שהוגש בסוף השבוע נגד רעיית ראש הממשלה שרה נתניהו על הוצאות לשכירת שפים והזמנת ארוחות ערב על חשבון המדינה, משקף את הדרך הפסולה, המעוותת והפגומה בקבלת ההחלטות לגבי מימון המעון הרשמי ברחוב בלפור בירושלים, וההוצאות בווילה הפרטית של משפחת נתניהו בקיסריה המשולמות מתקציב המדינה.

 

 

 

נתניהו מואשמת, בין היתר, בהוצאת כ־359 אלף שקל להזמנת מאות ארוחות ממסעדות תוך עקיפה מכוונת של הנהלים שאסרו להזמין ארוחות מוכנות במקביל להעסקת מבשלת במעון. בסוף השבוע היא טענה שכתב האישום מופרך והזוי, שהיא לא היתה מודעת לנוהל בעניין, שאף לא אושר על ידי ועדת הכספים של הכנסת שמופקדת על שכרו ותנאיו של רה"מ. נתניהו פרסם ביום שישי אחר הצהרים סרטון שבו טען כי "הדבר הכי אבסורדי בכתב האישום שהוא מבוסס על נוהל לא חוקי שלא אושר על ידי ועדת הכספים".

 

שרה נתניהו שרה נתניהו צילום: Kobi Gideon

 

גם אם הנוהל לא אושר על ידי ועדת הכספים, עדיין אין זה אומר שהזמנת ארוחות השף היתה חוקית.

 

1. המעון הרשמי של רה"מ מנוהל על ידי משרד רה"מ בהתאם להחלטתה של ועדת הכספים משנת 1982. המעון הרשמי משמש גם מקום עבודה עבור ראש הממשלה, ומתקיימות בו פעילויות שנגזרות מכך, לרבות פגישות עבודה ואירוח של בעלי תפקידים מהארץ ומחו"ל.

 

הווילה הפרטית בקיסריה משמשת גם היא מפעם לפעם לישיבות עבודה של ראש הממשלה. מימון ההוצאות של שני המעונות מתבצע בכפוף להוראות שנקבעו בנוהל פנימי של משרד רה"מ שלפיו המדינה מממנת גם הוצאות של המעון הפרטי הנדרשות למילוי תפקידו של ראש הממשלה, לצד שמירה ותחזוקת מצבו הקיים.

 

דו"ח מבקר המדינה מפברואר 2015 על המעונות בשנים 2013-2009 גילה כי האפשרות להזמנת ארוחות פרטיות לראש הממשלה, לבני משפחתו ולאורחיו מומשה באופן שגרתי גם כאשר היתה מבשלת במעון הרשמי, למרות הסכום הגבוה שהוצאות אלו השיתו על הקופה הציבורית, בניגוד לעקרונות היסוד של חיסכון ומידתיות.

המבקר אומר כי יש לקבוע את תקציב מעונות ראש הממשלה בהליך מסודר בהתבסס על ניתוח צרכים ואומדן הוצאות ועל תחשיבים מסודרים, כפי שנעשה לראשונה לקראת קביעת התקציב לשנת 2013. המבקר כתב עוד כי ראוי שמשרד רה"מ יביא לפני ועדת הכספים של הכנסת הצעה למנגנון לקביעת תקרה להוצאות הכלכלה במעון הרשמי ולהוצאות במעון הפרטי - בהלימה לתכלית העולה מהחלטת ועדת הכספים בדבר מימון הוצאות המעונות.

 

עוד הציע המבקר שהוועדה תיתן דעתה על היקף ההוצאות בשימוש במעון הפרטי - הנוספות בכל שנה להוצאות עבור המעון הרשמי - וכי הוועדה תשקול את האפשרות להקצות תקציב נפרד, כולל ומוגבל בסכום למעונות פרטיים של ראשי ממשלה בישראל, על פי ניתוח צרכים מפורט עם הבחנה ברורה בין הוצאות פרטיות לבין הוצאות ציבוריות, העולה בקנה אחד עם אמות מידה ציבוריות ראויות. אף שחלפו למעלה משלוש שנים המלצות המבקר טרם יושמו.

 

2. לפני שנתיים התבקש יו"ר ועדת הכספים משה גפני לעדכן את הנוהל הקיים, שגובש במשרד רה"מ ב־2009, משום שאינו עונה על הצרכים העדכניים. דומה שההגדרה של הוצאה פרטית והוצאה בתפקיד ציבורי אינה מחודדת דיה.

 

 

משה גפני משה גפני צילום: אלכס קולומויסקי

 

גפני התבקש לכנס את ועדת הכספים על מנת שתקבע מה מותר ומה אסור להוציא מהתקציב למעונות. הוא סירב בתקיפות ואמר כי אין זה תפקידם של חברי הכנסת לדון ולאשר ארוחות. שלשום (ו') חזר גפני בפני "כלכליסט" על עמדתו והדגיש שוועדת הכספים לא תציע הוראות בעניין כי אין זה תפקידה.

 

לכל היותר גפני מוכן שכמו במקרים קודמים - הפחתת תשלום המס לרה"מ על השימוש ברכב השרד הממוגן - תוגש לוועדה הצעה בנושא על ידי משרדי הממשלה הרלבנטיים. מה שברור הוא שדרך האישור הנהוגה כיום על ידי פקידי משרד רה"מ ולעיתים בהתייעצות עם משרד האוצר, אינה יכולה להימשך כי היא עלולה להוות פתח לביצוע הוצאות לא ממש כשרות.

 

3. כדי להתמודד כראוי יש להקים צוות בין־משרדי לגיבוש נוהל מחייב חדש למימון הוצאות למעונות רה"מ הן בתחום האירוח והמזון, והן בסוגיית התחזוקה. הצוות צריך להגיש את המלצותיו לוועדת הכספים המשמשת כ"ועדת שירות" לגבי אישור שכר ותנאים לרה"מ. הבעיה היא שבוועדה יש רוב מובנה לקואליציה שכבר תמכה לפני שבועיים בהצעת חוק שהגיש ח"כ מיקי זוהר (ליכוד) למתן פטור ממס לרה"מ על השימוש במעון הרשמי, השתתפות במימון הווילה בקיסריה, ופטור ממס על השימוש ברכב השרד הממוגן.

 

על מנת למנוע מצב שבו ח"כים בקואליציה ירצו להיטיב עם רה"מ - בהגדלת הצ'ופרים מהקופה הציבורית - יש לקבוע שהמלצות הצוות המקצועי יאושרו כמקשה אחת ובלא תוספות או שינויים. הצוות צריך לכלול את נציג החשב הכללי באוצר, נציג היועץ המשפטי לממשלה, והיועצת המשפטית של משרד רה"מ. בצוות אסור שיישבו משרות אמון במשרד רה"מ או מנכ"ל המשרד שבעצם הובאו לתפקידם על ידי רה"מ ועתידם בתפקיד נתון בידיו.

 

במסגרת נוהל חדש יש להפריד בין הוצאות של רה"מ במעון הרשמי ובווילה הפרטית שהן במסגרת תפקידו הציבורי, לבין הוצאות אישיות. המדינה מממנת את מחייתם של בני משפחת נתניהו במעון הרשמי. אם המשפחה מתעקשת להזמין עוד ועוד ארוחות שפים לסעודות פרטיות, אזי שתשלם זאת מכיסה.

 

 

 

לגבי הווילה הפרטית - המדינה לא צריכה לשאת בהוצאות הקשורות בה ובכלל זה האחזקה כמו סיוד, תיקון מערכת המים, המזגן, התריסים. גם כאן נתניהו צריכה לפתוח את הארנק ולא להשית הוצאות על קופת המדינה. יש לקבוע תקציב שנתי מוגדר ושקוף למעונות שיוצג במסגרת תקציב משרד רה"מ. אלא שבמשרד רה"מ לא רוצים כנראה בשקיפות ובהגבלת תקציב המעונות ולא בקביעה מסודרת של דרך קבלת ההחלטות לתקצוב המעונות.

בטל שלח
    לכל התגובות
    x