$
משפט

בלעדי לכלכליסט

כך טייח משרד המשפטים את דרכו של דוד האן לשיפוט

אין מחלוקת שהכנ"ר לשעבר השתמש בקופת רשות השידור למימון יועץ תקשורת אישי. דו"ח משרד המשפטים מנסה לגמד את הבעיה, אך רק מחריף את התהיות ערב הדיון במינוי האן לשופט

ענת רואה 10:4915.04.18

שמו של פרופ' דוד האן, כונס הנכסים הרשמי (הכנ"ר) הקודם, יעלה בעוד פחות מחודש לדיון בוועדה למינוי שופטים, על אף היבטים מטרידים בהתנהלותו שנחשפו בעבר ב"כלכליסט". האן הסיר במפתיע לפני פחות משנה את מועמדותו לשיפוט, אך כעת הוועדה צפויה לדון במינויו כשופט במחלקה הכלכלית בבית המשפט המחוזי חיפה. זאת לאור סיכום עקרוני בין שרת המשפטים איילת שקד ונשיאת בית המשפט העליון אסתר חיות.

 

לפני כשנה נחשף כי האן גלגל עלות העסקת יועץ תקשורת אישי על קופת הפירוק של רשות השידור ב־14 אלף שקל לחודש במשך שלוש שנים. בסך הכל קיבל היועץ משה גל 472 אלף שקל מקופת הרשות תוך שלשופט דוד מינץ הוצג כי גל מונה לצורך ענייני הרשות בלבד, אף שזה לא היה מצב הדברים בפועל.

 

בימים האחרונים הצליח "כלכליסט" לקבל ממשרד המשפטים דו"ח בדיקה שנערך בעקבות החשיפות על התנהלותו השנויה במחלוקת של האן. אף שמהדו"ח עולה כי מחבריו ניסו לגמד את הבעייתיות שבהתנהלותו של האן, בשורה התחתונה הם נאלצו לכתוב במפורש כי הוא קיבל מיועץ התקשורת שירותים שחרגו מענייני רשות השידור, אף שמומנו מקופת הפירוק שלה ועל חשבון הנושים.

 

מעבר לכך, מסמכי ההתקשרות בין האן לגל חושפים תמונה מטרידה בהרבה מזו המוצגת בדו"ח. המסמכים מעלים כי כבר במועד ההתקשרות בכתב בין השניים נשכר גל להעניק להאן שירותי ייעוץ בכל תחומי פעילותו וללא כל הגבלה לענייני רשות השידור.

 

"להביא לידי ביטוי את היות האן מומחה בעל שם עולמי"

 

ראשית הדברים בקיץ 2014, כאשר האן שכר את משה גל מחברת גילאב לקבלת שירותי ייעוץ תקשורת, אך מאחר שלא נמצא לכך מקור תקציבי במשרד המשפטים שכבר מעניק להאן שירותי דוברות - גולגלה ההוצאה על קופת רשות השידור. ביולי אותה שנה החל גל לקדם את ענייניו התקשורתיים של האן, הפגיש אותו עם עיתונאים, תיאם לו ראיונות והשיב בשמו לבקשות לתגובה מהתקשורת. השירותים הוענקו בתקופה ארוכה ובשיטתיות וכללו מסרים מפורשים שהועברו מצד האן וגל, שלפיהם האן מלווה מעתה ביועץ תקשורת אישי שמטפל במכלול ענייניו.

 

 

 

האן מונה כמפרק רשות השידור באוגוסט 2014, מתוקף החוק שהורה על פירוקה והקמת תאגיד השידור הציבורי החדש, וגלגול מימון שירותיו של גל על קופת הרשות נעשה ארבעה חודשים לאחר מכן. בדצמבר אותה שנה הגיש האן בקשה

"דחופה" לשופט מינץ שטיפל אז בתיק הרשות, ובמסגרתה ביקש לאשר את ההתקשרות עם היועץ גל "בקשר עם הליך הפירוק של הרשות". מינץ תהה בתחילה מדוע הרשות זקוקה ליועץ תקשורת וביקש הבהרות, אך לבסוף אישר את ההתקשרות.

 

מחברי דו"ח הבדיקה של משרד המשפטים להתקשרות בחרו משום מה לא לבחון את המסמך הבסיסי ביותר: חוזה ההתקשרות בין גל לבין האן. החוזה לא מוזכר ולו ברמז בדו"ח, אך הוא מצוי בידי "כלכליסט" שקיבל אותו באמצעות פנייה מכוח חוק חופש המידע. המסמך לא מגביל את עבודת היועץ לענייני רשות השידור אלא מציג הצעת עבודה שתואמת את שנעשה בפועל ומתפרסת על כלל ענייניו של האן.

 

כותרת המכתב העוסק בהצעת ההתקשרות בין הצדדים לא מזכירה את רשות השידור אלא נוקבת ב"מתן שירותי ייעוץ אסטרטגי תקשורתי". לפי החוזה, מטרת ההתקשרות היא "להביא לידי ביטוי בדעת הקהל את היות הכנ"ר פרופ' דוד האן מומחה בעל שם עולמי בתחום עיסוקו הנוכחי ובעל משנה סדורה ביחס לסמכות הנתונה בידיו". מכאן ברור כי קידום ענייני רשות השידור לא עמד במרכז הדברים.

 

למעשה, רשות השידור מוזכרת במסמך כולו פעם אחת בלבד, וגם זאת תוך ציון שמינויו הצפוי של האן למפרק הרשות "ימקד אליו התעניינות עצומה, בצד לחצים מכיוונים רבים" וכי יהיו גורמים שינסו "לקעקע את דמותו והחלטותיו של הכנ"ר". כלומר, גם כאן המיקוד הוא ב"דמותו והחלטותיו" של האן ולא בשום דבר אחר.

 

 

דוד האן דוד האן צילום: נמרוד גליקמן

 

בשורה התחתונה, חוזה ההתקשרות מבהיר שהשאלה שהיתה צריכה לעמוד במוקד דו"ח הבדיקה של משרד המשפטים לא היתה אם גל העניק להאן שירותים בנושאים שאינם רשות השידור. במקום זאת, הדו"ח היה צריך לשאול מדוע פעל האן לגבות את התשלום עבור היועץ שלו מתוך קופת הרשות. ממצאים אלו תואמים את הפרסום שלפיו הרקע להתקשרות היה חוסר שביעות רצונו של האן משירותי הדוברות של דובר משרד המשפטים, אך התקשה לאתר מקור כלכלי ליועץ פרטי.

 

משרד המשפטים ויתר על קבלת גרסת היועץ החיצוני

 

בעקבות חשיפות "כלכליסט" נפתחה בדיקה של מחלקת ביקורת הפנים במשרד המשפטים בניהול רו"ח איריס פרידמן. עם העובדות הבכירות במחלקה נמנית רונית שנצר, זוגתה של סגניתו דאז של האן עו"ד סיגל יעקובי, שהיתה מעורבת בהליך מינוי היועץ גל.

 

בשלב מסוים הנחתה מנכ"לית משרד המשפטים אמי פלמור להעמיק את הבדיקה ולהעבירה למשרד ביקורת פנים חיצוני, כדי לבצע בדיקה מקיפה, מקצועית ואובייקטיבית. למטרה זו נשכרו משרד גדות ביקורת חקירתית ורו"ח אמיר פפר מטעמו. אלא שדו"ח הבדיקה מעלה כי בפועל הבודק החיצוני פפר הוכפף למבקרת הפנימית פרידמן, והיא זו שחתומה על הדו"ח ולא הוא.

 

מעבר לכך, הבדיקה נעשתה בלי לקבל את גרסת היועץ גל, שסירב להיפגש עם הבודקים. גל התנה את המפגש בכך שבדו"ח "לא יוזכר שמו וכן לא תוזכר הפגישה שתיערך עמו". הייעוץ המשפטי של משרד המשפטים הנחה שלא ליהנות לדרישה וציין שגל חייב לשתף פעולה עם הביקורת. אך גל עמד בסירובו ובמשרד המשפטים החליטו לערוך את הבדיקה בלעדיו.

 

הדו"ח כה עמום עד שאינו כולל גרסה מפורטת של האן לדברים אלא רק ציון הטענה כי הנחה את גל לטפל רק בנושאי רשות השידור. הסתירה בין טענה זו לחוזה ההתקשרות בין השניים לא הועלתה כלל בדו"ח, שכאמור התעלם מחוזה ההעסקה. כשהאן עומת עם העובדה שקיבל מגל פניות לתגובות שלא עסקו בענייני רשות השידור, הוא השיב כי הוא "מתמקד בתשובה לשאילתה ולא בגורם שהעביר אותה". כנשאל אם נכון שהציג את גל כמי שמטפל ביחסי הציבור שלו, השיב האן "כי הוא אינו זוכר" כיצד הוצג גל.

 

יועצו האישי של האן בנצי פיגלסון אישר לביקורת כי אכן "היו מספר מקרים בודדים" שבהם גל מסר תגובות או ענה לפניות "שהופנו מגופי תקשורת שונים בנושאים שאינם קשורים לרשות השידור", אך לדבריו אלה פסקו עם הזמן.

 

בשורה התחתונה הדו"ח מאשר כי גל טיפל עבור האן בנושאים נוספים מלבד ענייני רשות השידור, ובהם תקנה 8א הקובעת את שכרם של מפרקים ונאמנים, תיק מגה, בקשת שכר טרחה בתיק ATP ותיק רב בריח. מסקנות אישיות לא מובאות בדו"ח.

 

"מועמדות האן לשיפוט תיבחן בהתאם לחומרים"

 

מפרופ' האן לא התקבלה תגובה לכתבה. גל סירב להשיב לשאלות לגבי חוזה ההתקשרות עם האן ומסר את התגובה הבאה: "תהליך פירוק רשות השידור היה מהמורכבים שידעה לשכת הכנ"ר מעולם. ברצונה לאפשר שקיפות של התהליך ומתן הסברים מקיפים נאלצה לשכת הכנ"ר להעסיק גורם מקצועי חיצוני שיענה על צורכי ההסברה".

 

דוברת בתי המשפט מסרה בתגובה: "מועמדות האן תיבחן בבוא העת בידי נשיאת בית המשפט העליון ושני השופטים החברים בוועדה לבחירת שופטים, בהתאם לחומר שיונח לפניהם".

בטל שלח
    לכל התגובות
    x